Húsvétvasárnap, Urunk feltámadása

Legnagyobb ünnepünkön, Jézus Krisztus feltámadásának napján szemléljük mindnyájan a bennünket végeletekig szerető Istent, aki minden gyarlóságunk ellenére kitárta a menny kapuját. Az életünk megoldása a feltámadás: tisztán látszik a jövőnk, hiszen megnyílt az út közvetlenül Istenhez. Senki és semmi nem szakíthat el bennünket ettől a szeretettől. Ez minden földi problémánál, járványnál, szeretetlenségnél erősebb! Lehet, hogy néha arra van szükségünk, hogy a tények fejbe vágjanak bennünket. Jézus feltámadt, és mi is fel fogunk!

1. Hálásan köszönjük minden segítőnknek, szolgálattevőnknek és a ministránsoknak a húsvéti ünnepek előkészítésében és lebonyolításában nyújtott segítségét! Isten fizesse meg jóságukat bőkezűen!

2. Holnap, húsvéthétfőn a Jézus Szíve templomban reggel 7.30-kor, a Szent Imre templomban 9.00 órakor és 18.00 órakor lesz szentmise.

3. A jövő vasárnap az Isteni irgalmasság ünnepe lesz, a Jézus Szíve családok szentóráját délután 15.00 órakor tartjuk a Szent Imre templomban.

4. Áldott húsvétot, Krisztus feltámadásából forrásozó reménységet és erőt kívánunk plébániai közösségünk minden tagjának! Szeretnénk a jelenlévő családokat megajándékozni “Az Oltáriszentség az Ige fényében” c. füzettel. Tisztelettel kérjük, hogy családonként csak egyet vigyen mindenki, mert a füzetek korlátozott számban állnak rendelkezésünkre. Szomszédainknak, barátainknak és ismerőseinknek adjuk majd tovább a saját példányunkat.

További hírek

Húsvét 3. vasárnapja

Húsvét 3. vasárnapja

A mai evangélium visszakalauzol bennünket húsvét estéjére. A Feltámadott belép a tanítványokhoz e szavakkal: Békesség veletek! Miután megmutatta a sebeit, enni kért, hogy bebizonyítsa, nem szellemet látnak. Ezek után következnek a szavak. Tanítás, amely már a jövő felé tereli őket. Olyan táplálék, amely túlmutat a földi ételen. Az Atya ígéretének - a Szentléleknek - kiárasztása pedig kifejezi, hogy Isten a világ végéig gondját akarja viselni megváltott népének. A bőrünkön érezhetjük mindezek valóságát, melyre csak válaszolnunk kell(ene).


Az isteni irgalmasság vasárnapja

Az isteni irgalmasság vasárnapja

Az irgalmasság több, mint megbocsátás. Isten egyik alaptulajdonsága, amely számunkra erkölcsi erény lett, keresztény létünk központja. "Legyetek irgalmasok, amint Atyátok is irgalmas!" Az Úr Jézus felhív bennünket az elfogadás, a szeretet, a megbocsátás, a szolidaritás útjára. Szívéből sugárzik mindez. Kövessük Őt, hiszen Ő az út, az igazság és az élet!


Virágvasárnap

Virágvasárnap

A mai napon a nagyhét kezdetét ünnepeljük. Kiemelt időszak ez a keresztény ember életében: Megváltónk értünk vállalt szenvedésére, kereszthalálára és feltámadására emlékezünk, hálát adunk azért, hogy az Úr Jézus feltámadásával megnyitotta a mennyország kapuját. Megváltó királyunk bevonul Jeruzsálembe, ahol pálmaágak lengetésével fogadják, ruháikat elébe terítik az útra. A ujjongó nép igazából nem is sejti, hogy itt nem egy földi királyról van szó, hanem az Ég uráról. Próbáljuk a mai napon mi is kifejezni Krisztus felé, hogy ki is ő számunkra!


© Soproni Szent Imre Római Katolikus Plébánia 2011-2020 Minden jog fenntartva.