Nagyböjt 5. vasárnapja

A mennyei dicsőségben a Szentháromság szeretetében részesülhetünk. Erre kaptunk meghívást a teremtő Istentől. Az Úr Jézus megváltott minket a bűneinktől, hogy ne legyen elérhetetlen az örök boldogság. Szent János evangéliumában így olvassuk a Mester szavait: "Én pedig, ha majd fölmagasztalnak a földről, mindenkit magamhoz vonzok."

1. Ma országos gyűjtést tartunk a szentföldi kegyhelyek javára, hálásan köszönjük adományaikat!

2. A mai napon, a Szent Imre templom szentségimádási napján 12.00 órakor lesz a szentségkitétel, egészen 17.40-ig várjuk a Kedves Híveket egyéni szentséglátogatásra. 17.40-kor litániát követően szentségi áldásban részesülhetünk. Szeretettel buzdítunk mindenkit a szentségimádásra, lelki feltöltődésre!

3. A húsvéti szentgyónásra és szentáldozásra jelentkezett betegek látogatására március 25-én (csütörtök) délelőtt 9-10 óra között kerül majd sor.

4. A Szent Imre templom és a plébánia udvarának húsvéti nagytakarítása szombaton, március 27-én délelőtt lesz 8 órától. Szeretettel várjuk az asszonyokat, a férfiakat és a fiatalokat, hogy amennyiben szabaddá tudják tenni magukat, jöjjenek el segíteni!

5. A nagyheti és húsvéti szertartásokkal kapcsolatban a héten kapunk püspökkari, illetve egyházmegyei tájékoztatást, valamint érvényben van egy tavaly kiadott vatikáni rendelet. A jövő vasárnap Urunk szenvedésének ünnepén a lehető legegyszerűbb formában, körmenet, illetve ünnepélyes bevonulás nélkül tartjuk majd a barkaszentelést a Jézus Szíve templomban a 7.30-as, a Szent Imre templomban pedig a 9.00-es szentmisén. Továbbra is igyekszünk mindent megtenni templomaink fertőtlenítését illetően, nyomatékosan kérjük, hogy mindnyájan tartsuk be a már megszokott szabályokat, elsősorban a megfelelő védőtávolság betartását! Viseljük el, hogy adott esetben nem a megszokott helyen ülünk!

6. A Domonkos templomban március 25-én este 17.30 órakor a Keresztény Édesanyák Szent Mónika közössége lelki örökbefogadásra hívja a Kedves Testvéreket “Ments meg egy életet!” címmel.

7. A Domonkos templomban minden hónap utolsó vasárnapján délután a 16.00 órai szentmise után a Szent Domonkos Évhez kapcsolódóan előadások lesznek. A jövő vasárnap Dr. Szabó Bertalan OP tartja az előadást “Szent Domonkos emberi nagysága” címmel. Szeretettel várják az érdeklődőket!

További hírek

Húsvét 3. vasárnapja

Húsvét 3. vasárnapja

A mai evangélium visszakalauzol bennünket húsvét estéjére. A Feltámadott belép a tanítványokhoz e szavakkal: Békesség veletek! Miután megmutatta a sebeit, enni kért, hogy bebizonyítsa, nem szellemet látnak. Ezek után következnek a szavak. Tanítás, amely már a jövő felé tereli őket. Olyan táplálék, amely túlmutat a földi ételen. Az Atya ígéretének - a Szentléleknek - kiárasztása pedig kifejezi, hogy Isten a világ végéig gondját akarja viselni megváltott népének. A bőrünkön érezhetjük mindezek valóságát, melyre csak válaszolnunk kell(ene).


Az isteni irgalmasság vasárnapja

Az isteni irgalmasság vasárnapja

Az irgalmasság több, mint megbocsátás. Isten egyik alaptulajdonsága, amely számunkra erkölcsi erény lett, keresztény létünk központja. "Legyetek irgalmasok, amint Atyátok is irgalmas!" Az Úr Jézus felhív bennünket az elfogadás, a szeretet, a megbocsátás, a szolidaritás útjára. Szívéből sugárzik mindez. Kövessük Őt, hiszen Ő az út, az igazság és az élet!


Húsvétvasárnap, Urunk feltámadása

Húsvétvasárnap, Urunk feltámadása

Legnagyobb ünnepünkön, Jézus Krisztus feltámadásának napján szemléljük mindnyájan a bennünket végeletekig szerető Istent, aki minden gyarlóságunk ellenére kitárta a menny kapuját. Az életünk megoldása a feltámadás: tisztán látszik a jövőnk, hiszen megnyílt az út közvetlenül Istenhez. Senki és semmi nem szakíthat el bennünket ettől a szeretettől. Ez minden földi problémánál, járványnál, szeretetlenségnél erősebb! Lehet, hogy néha arra van szükségünk, hogy a tények fejbe vágjanak bennünket. Jézus feltámadt, és mi is fel fogunk!


© Soproni Szent Imre Római Katolikus Plébánia 2011-2020 Minden jog fenntartva.