Nagyböjt 4. vasárnapja

"Laetare Ierusalem", "vigadozzál Jeruzsálem", így kezdődik nagyböjt negyedik vasárnapjának kezdőéneke. Az Izajás prófétától vett idézet a végső ítélet napjáról szól, melyet a János evangéliumából hallott részletben az Úr Jézus Isten szeretetével, a hittel és a világossággal hoz összefüggésbe. Az igazi örömünk alapja a megváltottság: "mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta oda, hogy aki hisz benne, el ne vesszen, hanem örökké éljen" (Jn 3,16). 

1. Hálásan köszönjük a Kedves Híveknek az elmúlt két hét során a rászorulók javára felajánlott tartós élelmiszer adományokat! A területünkön élő rászorulóknak csütörtökön 16.00-18.00 óra között osztjuk ki az adományokból összegyűlt csomagokat.

2. Március 17-én (szerda) a Győri Könnyező Szűzanya búcsúján a Nagyboldogasszony-Székesegyházban a járványhelyzet miatt csak zárt körben tartják meg a szentmisét délelőtt 10.00 órakor. A Kedves Híveknek a Bonum TV, a Magyar Katolikus Rádió és a Mária Rádió egyenes adásban közvetíti a szentmisét. A hívek hétvégi kétnapos zarándoklata idén elmarad.

3. A járványhelyzet miatt az idei évben sem lesz Városi lelkigyakorlat és Városi keresztút. A húsvéti készület során - hogy ne maradjunk lelki feltöltődés nélkül - a Szent Imre templomban nagyböjti lelki napokat tartunk. Március 18-án az este 18.00 órakor kezdődő szentmise prédikációjának témája: A keresztény ember szabadsága. Másnap, Szent József ünnepén pedig a Családok Éve megnyitása lesz. Szeretettel várjuk az érdeklődőket, kérve a járványügyi szabályok fokozott betartását!

4. Ugyancsak lelki feltöltődést nyújtó lehetőség a Szent Imre templom szentségimádási napja. Március 21-én (vasárnap) déli 12.00 órakor lesz a szentségkitétel, melyet csendes szentségimádás követ egészen 17.40-ig, amikor litániát imádkozunk és szentségi áldást kapunk. Buzdítjuk a Kedves Híveket szentséglátogatásra! Tisztelettel kérjük a közösségeket és a testvéreket, hogy akik tudnak, vállaljanak egy-egy óra szentségőrzést. Jelentkezni a sekrestyében kitett lapon lehet.

5. Továbbra is várjuk mindazok jelentkezését, akik a járványhelyzet ellenére otthonukban szeretnének húsvéti szentgyónást és szentáldozást végezni. Jelentkezni a sekrestyében és az irodában lehet. A látogatásra március 25-én (csütörtök) a délelőtti órákban kerül sor.

6. A Szent Imre templom és a plébánia udvarának húsvéti nagytakarítását két hét múlva szombaton, március 27-én délelőttre tervezzük. Tisztelettel kérjük az asszonyokat, a férfiakat és a fiatalokat, hogy amennyiben szabaddá tudják tenni magukat, jöjjenek el majd segíteni!

További hírek

Húsvét 3. vasárnapja

Húsvét 3. vasárnapja

A mai evangélium visszakalauzol bennünket húsvét estéjére. A Feltámadott belép a tanítványokhoz e szavakkal: Békesség veletek! Miután megmutatta a sebeit, enni kért, hogy bebizonyítsa, nem szellemet látnak. Ezek után következnek a szavak. Tanítás, amely már a jövő felé tereli őket. Olyan táplálék, amely túlmutat a földi ételen. Az Atya ígéretének - a Szentléleknek - kiárasztása pedig kifejezi, hogy Isten a világ végéig gondját akarja viselni megváltott népének. A bőrünkön érezhetjük mindezek valóságát, melyre csak válaszolnunk kell(ene).


Az isteni irgalmasság vasárnapja

Az isteni irgalmasság vasárnapja

Az irgalmasság több, mint megbocsátás. Isten egyik alaptulajdonsága, amely számunkra erkölcsi erény lett, keresztény létünk központja. "Legyetek irgalmasok, amint Atyátok is irgalmas!" Az Úr Jézus felhív bennünket az elfogadás, a szeretet, a megbocsátás, a szolidaritás útjára. Szívéből sugárzik mindez. Kövessük Őt, hiszen Ő az út, az igazság és az élet!


Húsvétvasárnap, Urunk feltámadása

Húsvétvasárnap, Urunk feltámadása

Legnagyobb ünnepünkön, Jézus Krisztus feltámadásának napján szemléljük mindnyájan a bennünket végeletekig szerető Istent, aki minden gyarlóságunk ellenére kitárta a menny kapuját. Az életünk megoldása a feltámadás: tisztán látszik a jövőnk, hiszen megnyílt az út közvetlenül Istenhez. Senki és semmi nem szakíthat el bennünket ettől a szeretettől. Ez minden földi problémánál, járványnál, szeretetlenségnél erősebb! Lehet, hogy néha arra van szükségünk, hogy a tények fejbe vágjanak bennünket. Jézus feltámadt, és mi is fel fogunk!


© Soproni Szent Imre Római Katolikus Plébánia 2011-2020 Minden jog fenntartva.