12 órás Szentségimádás

12 órás Szentségimádás

2005. július 4-ével elindult hazánkban a folyamatos Szentségimádás hazánkért és Európáért.

A hazugság fejedelme: a Sátán, jobban tudja mint mi, hogy a Nagyasszonynak örökbe hagyott ország a legveszedelmesebb számára, ezért a legsúlyosabb csapásokat a magyar Egyházra mérte. A Kárpád-medencében csak nálunk nem kötelező a hitoktatás, így milyen lehet a jövő-képünk? Itt mérhetetlen a sötétség, a gyűlölködés Istennel vagy a hozzá tartozókkal szemben, de egymással szemben is.  

Áldozatos élettel, következetes engeszteléssel, imával, böjttel szembe kell szállnunk az ősellenségtől származó nehézségekkel. Az Isten akarata az, hogy tudatosan is mindig az Ő jelenlétében éljünk! - ezt az is bizonyítja, hogy a szándék megfogalmazása után, az országos, folyamatos Szentségimádás már másfél hónap alatt megszerveződött.

Turner Lajos plébános atya vezetésével és bíztatására 2008. január 26-án a soproni Szent Imre templomban is csatlakoztunk ehhez az imaegységhez: az Oltáriszentségben közöttünk lévő Jézus Krisztus 12 órás imádásához. Ezt továbbra is folytatni szeretnénk. Nálunk 28 naponként, szombaton reggel 8 órától este 8 óráig tart az adoráció.

A város minden részéről, néha vidékről is jönnek szentségimádók egy-egy órára, hogy egy pillanatra se maradjon egyedül Jézus. Ez nagy lehetőség arra, hogy a nap bármely időszakában, emberi közelségben együtt lehessünk Vele. - Az imádásra jelentkezni lehet a sekrestyében, az irodában, egyéneknek vagy csoportoknak is. Mindenkit hívunk és arra bátorítunk, hogy jelentkezzenek és jöjjenek azok is, akik még nem tapasztalták meg, hogy milyen csodás érzés csendben, imában elmerülve Jézus közelségében lenni.

A szentségimádás csendes, reggel a szentségkitételkor, valamint este a szentségeltétel előtt közös imádságot végzünk. A szentségőrzéshez várjuk az imádkozók jelentkezését az aktuális héten.

"Csak Téged illet az imádás, Aki végtelenül megalázkodtál, hogy köztünk lehess!"

Györe Róbertné Kati

© Soproni Szent Imre Római Katolikus Plébánia 2011-2020 Minden jog fenntartva.