Béke Királynője Katolikus Szemlélődő Közösség

Béke Királynője Katolikus Szemlélődő Közösség

A BÉKE KIRÁLYNŐJE Katolikus Szemlélődő Közösség 2011 nyarán alakult közösséggé az Istenhez vezető utat keresve. Egyszerűségben és teljes őszinteségben igyekszünk magunkat Jézusnak és a Szűzanyának adni a közös imában, dicsőítésben, igeolvasásban, lelki élmények megosztásában, baráti együttlétekben. Hiszünk a közös ima erejében, ezért rendszeresen imádkozunk testi és lelki betegségek gyógyulásáért.

Fontosnak tartjuk a Szentlélekre való hagyatkozást és keressük a Lélek megnyilvánulásait a hétköznapjainkban, képességeinkben. Hisszük, hogy Jézus irgalmas szeretete ma is ki akar áradni azokra, akik hittel fordulnak hozzá.

A Béke Királynője szellemében imádkozunk egymásért, családjainkért, papjainkért, elhunyt hozzátartozóinkért, az Egyházért, papi hivatásokért és hazánk lelki megújulásáért. Lelki támogatásunkkal segíteni akarjuk azokat is, akik a közösségen kívül plébániai szolgálatot végeznek, vagy különböző szociális és lelki munkát vállalnak az egyházi intézményekben.

Hisszük, hogy a mai világban csak a Szentlélek által lehet tanúságtevő keresztény életet élni. Csak általa lehet személyes szeretet-kapcsolatba lépni Istennel.

Nyitottak vagyunk a közösséget keresők számára, minden érdeklődőt szeretettel várunk!

© Soproni Szent Imre Római Katolikus Plébánia 2011-2020 Minden jog fenntartva.