Mindszenty Imaközösség

Mindszenty Imaközösség

Mindszenty József bíboros úr, Magyarország hercegprímása, 1892. március 29-én született Csehimindszenten. 1915. június 12-én Szombathelyen szentelték pappá. Az elnyomó hatalom már négy év múlva internálta. 1944. március 25-én Veszprém püspökévé szentelték. 1944. november 27-én letartóztatták, a sopronkőhidai börtönbe hozták, majd december 28-tól 1945. április 1-ig a soproni Isteni Megváltó Nővérek Ferenczy János utcai anyaházában tartották fogva.

1945 szeptember 15-én esztergomi érsekké és hercegprímássá nevezték ki.

Helytállt Istenért, az Egyházért és a szenvedő népéért. Védte a hitoktatás szabadságát, az Egyháznak az iskolához való jogát.

Az elnyomó hatalom másodszor is börtönbe zárta. 1948. december 26-án és 1956. november 4-én a felkelt nép verte le bilincseit. Miután a szovjet erőszak leigázta az országot, nem élhetett szabadon: az Amerikai Egyesült Államok Budapesti Követségén kapott menedéket. Itt volt házi őrizetben 15 évig.
Engedelmességből vette magára a számkivetés nehéz keresztjét, s aggastyánként lett a világban szétszórt magyarság hű pásztora.
Bécsben halt meg 1975. május 6-án és Máriazellben temették el, ideiglenesen. 1991. május 3-án a Magyar Katolikus Egyház hamvait Esztergomba szállíttatta és eltemette.
Boldoggáavatási pere folyamatban van.

„Legyünk most az imádság nemzete!
Ha újból megtanulunk imádkozni,
lesz honnét erőt és bizalmat meríteni!”

(Mindszenty)

Mindszenty bíboros úr óhaját magunkénak vallva imádkozunk nemzetünkért, az ifjúságért, a papi hivatásokért, papjainkért, családjainkért és Mindszenty bíboros úr boldoggá avatásáért.
E szándékokra hétfőnként, délután 3 órától egy órát imádkozunk a soproni Szent Imre templom kápolnájában. Imádságainkat a „Szűz Mária Szeplőtelen Szívének Szeretetlángja” szellemében végezzük.

Hívjuk és várjuk az imádkozni szerető testvéreket!

Györe Róbertné Kati

© Soproni Szent Imre Római Katolikus Plébánia 2011-2020 Minden jog fenntartva.