Keresztény Édesanyák Szent Mónika Közössége

Keresztény Édesanyák Szent Mónika Közössége

Istenünk, szomorúak vigasztalója, ki Ágoston megtérése által megmutattad, hogy irgalmasan elfogadtad Szent Mónika fiáért ontott könnyeit, közbenjárására, kérünk, add meg, hogy bűneinket megsirassuk, és kegyelmedből bocsánatot nyerjünk!

Szent Mónika élete példakép lehet minden keresztény édesanya számára.
Szent Mónika, Szent Ágoston püspök édesanyja, akinek az Istenbe vetett rendíthetetlen hite, és erős szeretete megmutatkozott kitartó imájában. Éveken keresztül könyörgött fiáért, hogy megmentse az örök életre, aki fiatal korában kicsapongó életet élt.
Ebben a világban körültekintve lehet látni, hogy mennyire fontos feladat a gyermekeinkért mondott szüntelen ima.
Templomunk kápolnájában minden hónap 3. péntekén a szentmise után könyöröghetünk gyermekeinkért, hálát adva édesanyai hivatásunkért.         
Elimádkozzuk a Közösség napi imáját, az Isteni Irgalmasság Rózsafüzérét, énekekkel dicsőítjük az Urat, bízva irgalmasságában és szeretetében, hogy a mi kitartó imánk is meghallgatásra talál.

Schnörch Jenőné

© Soproni Szent Imre Római Katolikus Plébánia 2011-2020 Minden jog fenntartva.