Plébánosunk

NÉMETH ISTVÁN

 

Született: Győr, 1981. december 28. 

Papszentelés: Győr, 2007. június 15. 

Szolgálati helyek: 

Segédlelkész:
2007-2008 Fertőszentmiklós 

Templomigazgató:
2008-2009 soproni Szeplőtelen Fogantatás (Orsolyita) templom

Püspöki biztos:
2008-2009 soproni Szent Orsolya Római Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium

Plébános:
2009-2013 bágyogszováti Szent Mária Magdolna Plébánia, bágyogszováti Szent Márton Plébánia, Bodonhely és Rábaszentmiklós
2013-2016 Peresznye, Répcevis, Zsira, Gyalóka
2016-2018 Fertőszentmiklós
     2017-2018 Röjtökmuzsaj, Ebergőc

2018- Szent Imre Plébánia, Sopron 

Egyéb tisztségek: 

Tagja az Egyházmegyei Papi Szenátusnak, a Hivatási és Papi Továbbképzési, Ministráns, Kommunikációs és Ifjúsági Bizottságnak.  

2018-tól az Egyházmegyei Családbizottság titkára

Végzettségek:

2002 kántori oklevél, Győri Egyházmegyei Kántorképző
2007 teológus-lelkipásztor, GYHF (Pápai Lateráni Egyetemhez affiliált)
2017 mentálhigiénés lelkigondozó, SOTE Mentálhigiéné Intézet
2022 pszichodráma asszisztens, Magyar Pszichodráma Egyesület

Egyesületi tagság:

2004- Gregorián Társaság
2020- Antropos Mentálhygiénés Egyesület

© Soproni Szent Imre Római Katolikus Plébánia 2011-2020 Minden jog fenntartva.