Hirdetmények

Évközi 7. vasárnap

Évközi 7. vasárnap

Az emberszeretet különböző fokozatait vonultatja fel az Úr Jézus a mai evangéliumban. Az önzetlenségen és nagylelkűségen keresztül egészen az ellenségszeretetig ível a Mester tanítása. A végén pedig jön a buzdítás: "Ti legyetek olyan tökéletesek, mint amilyen tökéletes a ti mennyei Atyátok!" Ha elmélyedünk abban, hogy a tökéletességre való törekvés egy életprogram, amely a mennyországba vezet, már nem is olyan nehéz hozzákezdeni szeretetünk fokozásához!


Évközi 6. vasárnap

Évközi 6. vasárnap

A mai evangéliumban a törvényről hallunk. Az ószövetségi törvényt, mely a parancsok szigorú megtartását tekintette az Isten előtti kedvesség útjának, az Úr Jézus tökéletesíti, megszenteli, mégpedig úgy, hogy a szeretetet állítja a középpontba. Nem eltörölni jött a törvényt, hanem megtisztítani mindattól, ami nem Istenhez visz közelebb. A mai szakasz üzenete: dolgok mélyére ásva, "gyökerestül" kell már a bűnös gondolattól is távol tartani magunkat. Így válunk egyre tisztábbá, és a szeretetre még inkább képessé.


Évközi 5. vasárnap

Évközi 5. vasárnap

Két egészen egyszerű képet használ a mai Evangéliumban az Úr Jézus: legyünk só és világosság. Só, hogy tartósítsuk és ízt adjunk a világnak, világosság, hogy tanúságtételünk által egyértelmű legyen életünk krisztusi iránya. A cél pedig az, hogy látva jótetteinket, magasztalják Mennyei Atyánkat! (vö. Mt 5, 16)


Isten Igéjének vasárnapja

Isten Igéjének vasárnapja

Ezen a hétvégén egyházunk különösképpen is a Szentírást állítja elénk. Nyilván máskor is figyelünk Isten üzenetére, de ezúttal valóban kitüntetett figyelemmel hallgassuk, azzal a kíváncsisággal, amely felfedezteti velünk a nekünk szóló üzenetet. Az Úr Jézus tanítványokat gyűjt a mai evangéliumi szakaszban. Higgyük el, hogy a kinyilatkoztatással bennünket is közösségébe hív!


Évközi 2. vasárnap

Évközi 2. vasárnap

Keresztelő János tűnik fel a mai evangéliumban is, aki rámutat Krisztusra, megvallja, hogy ő az Isten Fia. Előfutára volt a Messiásnak, aki úgy teljesítette küldetését, ahogy az a mi feladatunk is. Mi is kell, hogy benne legyünk ebben az "előfutár-szerepben", szavainkkal és tetteinkkel mi is hirdessük azt a Krisztust, akit mi megismertünk, azt a szeretetet, amit furcsa lenne nem továbbadni.


Urunk megkeresztelkedése

Urunk megkeresztelkedése

Az evangélium arról tudósít, hogy az Úr Jézus nyilvános működésének kezdetén beáll azok sorába, akik János bűnbánati keresztségét kérik. Nem a bűnnel, hanem a bűnös emberrel vállal sorsközösséget, azért alázkodik meg, hogy bennünket, embereket felemelhessen.Urunk születése - Karácsony

Urunk születése - Karácsony

Megtestesült az Isten Fia. Egy kijelentő mondat nyelvtanilag, de látnunk kell: ez megváltoztatta az emberiség életét. Nem ideig-óráig, hanem örökre. Nem lecserélhető módon, hanem mindig aktuálisan. A mi emberi szeretetünk forrása, a belső lelki békénk alapja felfedezhető karácsony titkában. A születéskor egyszerűek a körülmények, sok a fáradság. Ez is külsőség és velejáró. A szerény körülményeket ma felváltja a girland, a fáradságot meg szeretnénk megspórolni. Díszítünk, kivilágítunk, de a futárral hozatunk nagyon sok mindent, sőt, a fenyőfaárussal faragtatjuk be a talpba a karácsonyfát... Figyeljük az ünnepen Szűz Máriát és Szent Józsefet: mit tesznek ők? Mindent, amit Isten rájuk bízott! Vállaljuk ezt mi is, és megtapasztaljuk az örömet, a szabadságot és az igazi szeretetet!


Advent 4. vasárnapja

Advent 4. vasárnapja

Advent 4. vasárnapjának evangéliuma elénk tárja Szent József alakját, aki az angyali üdvözlet után vívódik: nem igazán tud mit kezdeni azzal a ténnyel, hogy a jegyese, Mária áldott állapotban van. Nem csak a Szűzanyához érkezik angyal, Józsefnek is megjelenik a megnyugtató hírt hozó isteni küldött. Az Isten terveire való ráhagyatkozás nagy példái Mária és József, akiktől jó lenne tanulni. Nem voltak ők különleges emberek. Nyitottak voltak, akik elfogadták Isten nekik készített útját: az emberiség megváltójának otthont, családot adtak.


Advent 3. vasárnapja

Advent 3. vasárnapja

Keresztelő János visszaigazolást kért az Úr Jézustól, hogy ő-e a Messiás. A Mester a tettei felsorolásával válaszolt előfutára tanítványainak, melyről a Keresztelő számára világossá válhatott, hogy igen. A mi életünkben is nagy szerepe van a visszaigazolásokak: egy termék megrendelésekor, egy meghívás elfogadása kapcsán. nagy vágya a hívő embernek, hogy Isten is jelezzen vissza: jól csinálom-e, milyen irányba tart az életem... Az örvendezés vasárnapja gondolkodtasson el: vajon észreveszem-e az Úr üzeneteit? Örömmel várom-e Őt?


© Soproni Szent Imre Római Katolikus Plébánia 2011-2020 Minden jog fenntartva.