Hirdetmények

Évközi 5. vasárnap

Évközi 5. vasárnap

A mai evangéliumi szakasz talán legérdekesebb mozzanata, amikor rátalálnak a tanítványok a kora hajnal óta egyedül imádkozó Jézusra, és közlik vele: "Téged keres mindenki", és ő ezt feleli: "menjünk el máshová, a szomszédos helységekbe, hogy ott is hirdessem az evangéliumot, hiszen ezért jöttem". Első hallásra akár tűnhet úgy is, hogy ott akarja hagyni őket. Elképzelhető, hogy a mai ember gondolatai között még azt is megtalálhatjuk: "Biztosan megsértődött valamin". A Úr Jézus nem ilyen: ő mindnyájunkra figyel, minden feléje kinyújtott kéz fontos neki. A mi kezünk hová, ki, vagy mi felé nyúl?


Évközi 4. vasárnap

Évközi 4. vasárnap

A vasárnapi evangéliumi szakaszban Jézus egy tisztátalan lelket űz ki egy emberből, aki Őt "Isten szentjének" nevezi. A csodatétel előtt azt halljuk, hogy a kafarnaumi zsinagógában "mindenki csodálkozott tanításán, mert úgy tanított, mint akinek hatalma van, és nem úgy, mint az írástudók". Felmerülhet bennünk a kérdés: elegendő-e csodálkoznunk a Mester tanításán, elegendő-e tudnunk, hogy Ő Isten szentje? A csodatétel után azt írja az evangélista: mindenki nagyon megdöbbent. Érezzük, hogy a csodálkozás és a döbbenet bizony kevés, de még a tudás sem jelent önmagában igazi Isten-kapcsolatot. A megoldás egy hárombetűs szó: HIT.


Évközi 3. vasárnap

Évközi 3. vasárnap

A mai vasárnapon Márk evangéliumából tömören halljuk Jézus tanításának fő irányvonalát: "Betelt az idő, közel van az Isten országa. Térjetek meg, és higgyetek az evangéliumban." Ezek után arról olvashatunk, hogy a Mester tanítványokat toboroz. A leírásból két testvérpár meghívása, és a követés radikalitása derül ki. Mindenüket otthagyják, így realizálódik életük igazi irányvonala. Ha felismerjük az életünkben az Úr akaratát, jószerével egyértelmű lesz, hogy a nyomába szegődés mit jelent számunkra. Nagy kaland ez, de életre, örök életre szól!


Évközi 2. vasárnap

Évközi 2. vasárnap

A mai vasárnapra kijelölt evangéliumi részletben láthatjuk, hogy Keresztelő János két tanítványa elkezdi követni Jézust, akik valamilyen ellenállhatatlan vonzást érezhettek, amikor a Keresztelő felkiáltott: "Nézzétek, az Isten Báránya!" Elkezdték követni, megnézték, hogy hol lakik, aznap nála maradtak. Jézus emberi alakja az, ami ezekből a jelenetekből sugárzik. Talán ettől is lettek ennyire kíváncsiak, érdeklődők a tanítványok. Nekünk szegeződik a kérdés: mi tulajdonképpen miért követjük Jézust? Mi az, ami vonz minket felé? Még ha nem is tudunk ezekre a kérdésekre konkrét választ adni, a Mester tőlünk is azt várja, mint az evangéliumban szereplő Andrástól, hogy vezessünk el másokat is Hozzá!


Urunk megkeresztelkedésének ünnepe

Urunk megkeresztelkedésének ünnepe

Az ünnep evangéliumában Márk tollából szűkszavúan értesülünk Jézus megkeresztelkedéséről. Mai, találkozásokra éhes világunkban ha kicsit beleképzeljük magunkat akár az Úr Jézus, akár Keresztelő János, akár a sorban álló, keresztelkedésre váró emberek helyébe, igazi élményt jelenthet számunkra a fizikai közelségen túl a tekintetek találkozása, a szerepek definiálása, a küldetés, identitás alakulása. Kicsoda ez a Jézus? Ki ez a furcsa, radikális János? Miért mennek az emberek, vállalva a sorban állást? Keresztény küldetésünk megtalálása közben nekünk sem árt, ha időnként fel- és körbenézünk...


Karácsony utáni 2. vasárnap

Karácsony utáni 2. vasárnap

"Az Ige testté lett, és közöttünk lakott. Mi pedig láttuk az ô dicsôségét, mely az Atya Egyszülöttjének dicsôsége, telve kegyelemmel és igazsággal." János evangéliumában ez a szakasz a második isteni személy megtestesülésére, földre szállására utal. Gyakran olvassuk ezt a részt a karácsonyi időben. Tegyük fel a kérdést: elégszer olvastuk, hallottuk már? A világtörténelem legnagyobb eseménye a mi életünket is befolyásolja?


Szent Család vasárnapja

Szent Család vasárnapja

Ferenc pápa december 8-án tette közzé Patris corde (Atyai szívvel) kezdetű apostoli levelét abból az alkalomból, hogy Szent Józsefet, Mária jegyesét 150 éve nyilvánították a Katolikus Egyház védőszentjévé. Az egyházfő egyúttal meghirdette a Szent József-évet, mely 2020. december 8-tól 2021. december 8-ig tart.


Advent 4. vasárnapja

Advent 4. vasárnapja

Lukács evangéliumából olvassuk az angyali üdvözletet, melyben a legnagyobb misztériumot valóban sejtelmesen hallhatjuk: "a Szentlélek száll le rád, és a Magasságbeli ereje borít be árnyékával" (Lk 1,35). Sokfélét jelenthet számunkra az árnyék: a nyári nap hevében a felüdülést, védelmet a bántó sugaraktól, a pihenés helyét, de gyermekkorban akár veszélyt is láthatunk benne, képes megijeszteni, félelmet kelteni. Mária esetén a szűzi foganás képét jelenti. Az egy másik kérdés, hogy az angyallal való találkozás első pillanatra megdöbbenést, akár félelmet is kelthetett, de a Szűzanya "igen"-jéből kihallani a lélek felüdülését, az Istenre hagyatkozás felszabadító élményét. Karácsonyra készülve mindnyájunk szívében akkor lenne a legnagyobb nyugalom, ha az Istenbe vetett bizalmat egyre csak erősítenénk magunkban, hiszen belső békére, a lelkünk komfortjára vágyunk, amely valódi felüdülést, és nem félelmet kelt bennünk.


Advent 3. vasárnapja

Advent 3. vasárnapja

Adventi koszorúnkon a rózsaszín gyertya meggyújtása is jelzi, hogy az öröm vasárnapja van. A mai evangéliumban Keresztelő János, pontosabban a vele való párbeszéd áll a középpontban. Farizeusok kérdezték őt, akik János fellépéséről mindent tudni akartak, hiszen cselekedetei az ő szemükben "messiás-gyanúsak" voltak. Ki vagy te? Mit mondasz magadról? Miért keresztelsz? Csak úgy özönlöttek a kérdések. Amikor Isten be akar lépni az életünkbe, általában embertársainkat használja ehhez. Tőlük várjuk a mi kérdéseinkre is a válaszokat, mert lehetnek bőven, hiszen akár furcsa is lehet, hogy Isten az, aki keres minket. Karácsony jön, ugyanez történik: megtalál bennünket az Úr. Adventi készületünkben jussunk el odáig, hogy az ünnep alkalmával már ne kérdések gomolyogjanak bennünk, hanem örömmel be tudjuk fogadni az emberhez lehajló Isten szeretetét!


Advent 2. vasárnapja

Advent 2. vasárnapja

Keresztelő János a bűnbánat keresztségét hirdette, mely adventi készületünkben a megtérésre, lelkünk megtisztítására hív bennünket. Ugyanúgy leporolás ez, mint ahogyan a járvány lefejti most a sok külsőséget az adventben. Arra buzdít a próféta, hogy Karácsonyra készülve lelkünkben is nézzünk körül, és tegyünk benne rendet: dobjuk ki a bűnt, töltsük fel a szeretet-tankunkat, hogy egyre inkább magunkon hordozhassuk a születendő Krisztus vonásait!


© Soproni Szent Imre Római Katolikus Plébánia 2011-2020 Minden jog fenntartva.