Hirdetmények

Az Isteni Irgalmasság vasárnapja

Az Isteni Irgalmasság vasárnapja

A mai evangélium egyik - látszólag - mellékesnek tűnő mondata: "Ezeket viszont megírták, hogy higgyétek: Jézus a Messiás..." Az evangéliumi örömhír tehát a hitünk megalapozását hívatott szolgálni. Ebből a szempontból elmondhatjuk, hogy bizony nem keveset tételez fel rólunk Isten! Tamás apostol a feltámadás tényét csak akkor hitte el, amikor látta az Urat, és lehetősége nyílt megérinteni Őt. És velünk mi lesz? - merülhet fel joggal a kérdés. Mi is szeretnénk kézzelfogható bizonyítékot! Az Úr Jézus világ végéig megmaradó szeretetét a kezünkbe, mitöbb, a szánkba vehetjük, hogy éltető táplálékunk legyen. Felfedezhetőek a sebek, a közeledése, az Ő érinteni akarása. Irgalommal közeledik...


Virágvasárnap

Virágvasárnap

Az Úr Jézust királyként fogadják Jeruzsálemben. Hozsannát kiáltanak, örömteli ujjongásuk közepette ágakat lengetnek, és velük együtt ruháikat terítik az útra. A nagyhét eseményeinek fényébenaz üdvrivalgás a nép részéről meglephet minket, és elgondolkodtathat, hogy mennyire befolyásolható. Amikor a Messiást keresztre küldik, inkább már tömegnek neveznénk az egybegyűlteket. Még szerencse, hogy mindez a megváltásról szól, és nem kizárólag az emberről. A liturgiában megjelenik a passió, hogy előrevetítse az egyházi év legfontosabb hetének lényegét, hogy egy hét múlva a feltámadásra ébredjünk mi is.


Nagyböjt 5. vasárnapja

Nagyböjt 5. vasárnapja

"Ne ítélj, hogy ne ítéltess!" - tartja a közmondás. A házasságtörő asszonyt középre állítva az írásudók és a farizeusok rá akarják venni Jézust, hogy ő is álljon be az ítélkezők sorába, hiszen a törvény szerint egyértelmű, hogy kövezés jár a tettéért. A Mester azonban máshonnan közelíti meg a dolgot: egyrészt nem lesz az "ítélkező kórus" tagja, másrészt nem akarja folytatni ezt a sort azzal, hogy az állásfoglalása után már őt is ítélet alá vonják. Ő az irgalmas szeretet oldaláról tekint az asszonyra: miután senki sem volt bűn nélkül a környezetében, bátorítja, felemeli. A nagyböjt hátralévő részében mi is rátalálhatunk erre a könyörületre, amikor saját belső világunkban nézünk szét, majd pedig egy jó szentgyónás keretében letesszük a bűneinket!


Nagyböjt 4. vasárnapja

Nagyböjt 4. vasárnapja

Az Úr Jézus talán leghíresebb példabeszédét halljuk a mai evangéliumban. Arról az atyai irgalomról fest gyönyörű képet, amely a Mennyei Atyában rejlik. Az atyai örökséget, a szülő iránti tiszteletet, megbecsülést, az élet iránt érzett felelősséget eltékozló fiú végül az apai ölelésben találja meg a biztonságot. Megtér, ami teljes elfordulást kíván az addigi életmódjától. Elég mélyre kellett süllyednie ahhoz, hogy vállalni tudja a "visszautat", amelyben nem a hosszú séta volt a legnehezebb. Esélyről, lehetőségről, igaz szeretetről szól ez a példabeszéd, melyet a Mesterünk értünk, bűnös emberekért fogalmazott meg.


Nagyböjt 3. vasárnapja

Nagyböjt 3. vasárnapja

A mai evangéliumban az Úr Jézus felhívja a figyelmünket a megtérésre. A fügefának esélyt kér a példabeszédben szereplő vincellér, hogy a szőlősgazda a kövekező évben már ne csak keresse a gyümölcsét, hanem vehessen is belőle. Bűnbánatunk, bocsánatkérésünk és a feloldozás újra és újra a gyümölcsözés esélyét adja.


Évközi 8. vasárnap

Évközi 8. vasárnap

Az Úr Jézus a mai evangéliumban elsősorban önvizsgálatra int, amikor arra buzdít, hogy a saját vétkeinket jelképező gerendát vegyük ki előbb a saját szemünkből, és csak utána fogjunk hozzá ahhoz, hogy embertársaink hibáit firtassuk. Nagyböjt előtt igazi ráhangoló üzenet ez: a tükörbe nézés az első lépés a megtérésben!


Évközi 7. vasárnap

Évközi 7. vasárnap

"Szeressétek ellenségeiteket, tegyetek jót azokkal, akik gyűlölnek titeket." Krisztus Urunk nem áll meg a boldogságmondásoknál és a jajszavaknál, ezen a vasárnapon tovább folytatódik Lukács evangéliuma, mégpedig az ellenségszeretet tanításával. Felmerül a kérdés: nehéz ez, vagy könnyű? Talán kielégítő az a válasz, hogy temperamentumtól, személyiségtől függ. Valakinek könnyebb, valakinek nehezebb elviselni a kellemetlen embereket, sokszor lenne kedvünk az agresszió palettájáról válogatni, amikor reagálunk egy-egy szitucióban. Az Úr Jézus gondol ránk, emberekre, a mi logikánkra is, éppen ezért nem annyira a személyiségünk, meg a hozzáállásunk a döntő, hanem az, hogy tudunk-e úgy viszonyulni a dolgokhoz, hogy azt mi is elviseletőnek tartsuk a másik oldalon. A Mester az Atya irgalmas szeretetét jött tanítani és megmutatni, mégpedig túlcsorduló mértékkel.


Évközi 6. vasárnap

Évközi 6. vasárnap

Lukács evangéliumában is megtaláljuk Jézus tanításának összefoglalását, amelyet leginkább Máté evangéliumából szoktunk idézni, a híres hegyi beszéd elejéről. Itt sík vidékről beszél Lukács, valamint az eredeti arám stílusnak megfelelően megszerkesztett boldogságokról, és jaj-kiáltásokról hallunk. A formai eltérés ellenére a tartalom egyértelmű: a valódi, élő hit kell, hogy alapja legyen az életünknek, így nem áltatjuk magunkat, nem saját magunk körül forgunk, hanem az Úr Igéje és üzenete lesz életünk középpontjában.


Isten Igéjének vasárnapja

Isten Igéjének vasárnapja

Ezen a vasárnapon fordítsuk figyelmünket a Szentírásra! A mai evangéliumi részletben az Úr Jézus is a "tekercsből", Izajás próféta írásából indul ki. Akkurátusan foglamazza meg Szent Lukács evangélista: "Összetekerte az Írást, átadta a szolgának, és leült. A zsinagógában minden szem rászegeződött." Eligazít bennünket is ez a mellékesnek tűnő két mondat. Egyrészt segít abban, hogy megfelelő helyén kezeljük a Bibliát úgy a szívünkben, mind a polcon a lakásban, másrészt például állítja a zsinagógában összegyűlteket, akik minden porcikájukkal Isten üzenetére fókuszáltak. Mindnyájunkat arra indítson ez a vasárnap, hogy jobban összpontosítsunk Isten üzenetére, találjuk meg a megfelelő helyét a szívünkben, meg a könyveink között is!


Urunk megkeresztelkedése

Urunk megkeresztelkedése

A karácsonyi ünnepkört lezáró vasárnap átvezet bennünket Jézus nyilvános működésének kezdetéhez. Egészen addig, amíg Jézus Keresztelő János elé nem lép, a nép között találjuk elvegyülve. A Szentírás szerint a Szentlélek leszállt rá, mégpedig látható alakban, mint egy galamb. Bizonyára mindannyian kívácsiak vagyunk, vajon egészen pontosan hogy is történt, hiszen érezzük, hogy az emberi szavak általi kifejezés, képalkotási képesség bizony kevés mindehhez. Nekünk azonban nem ihlet kell egy művészeti alkotáshoz, hanem a bizonyosságra van szükségünk, hogy igen, hallgathatunk a Mesterre!


© Soproni Szent Imre Római Katolikus Plébánia 2011-2020 Minden jog fenntartva.