Nagyböjt 1. vasárnapja

Bizonyos szempontból egy éve böjtölünk. Nélkülözzük a normális emberi kapcsolatokat, az utazás, a mozgás, a kultúrálódás, az ünneplés különböző közösségi formáit. Gondolatainkban talán felértékelőnek mindezek, és igyekezni fogunk majd okosan kihasználni a lehetőségeket alkalomadtán. Az idei nagyböjt is más, mint a korábbiak. Attól lesz igazán egyedi, ha tudunk új utakat találni Isten felé, vagy a régieket próbáljuk leporolni. A képen látható ételek láttán gondolom, egyikünk fejében sem a sanyargatottság gondolata ébred. Pedig csak azért került ide, mert nincs benne hús. Attól, hogy jó ideje tart egy visszafogottság, még lehetünk kreatívak vallási életünkben, megélhetjük "lelkünk pusztájában" a megkísértettség mellett az Úr közelségének örömét!

1. A Brenner János Hittudományi Főiskola Hallgatói Önkormányzatának elnöke levélben fejezte ki köszönetét plébániánk híveinek a szeminárium újságjáért adott adományokért.

2. Csütörtökön este 18.30 órakor a szentmise után megbeszélést tartunk az idei elsőáldozó gyermekek szülei részére. Megjelenésükre feltétlenül számítunk, szeretettel várjuk őket!

3. Pénteken az esti szentmise előtt 17.15 órától a keresztutat a Plébániai Tanácsadó Testület vezeti, szeretettel várjuk a tagokat 17.00 órára! A március 12-ei keresztút vezetésére várjuk egy közösség, vagy imacsoport jelentkezését!

4. A járványügyi szabályok betartása mellett lehetőséget biztosítunk a Kedves Híveknek a húsvéti szentgyónásuk elvégzésére a Szent Imre templom közösségi termeiben február 27-én (szombat) 15.00-17.00 óráig. A plébánia aulájában tudnak majd várakozni.

5. A jövő vasárnap országos gyűjtést tartunk a katolikus iskolák javára, szeretettel várjuk nagylelkű adományaikat!

6. A Jézus Szíve templom villanyhálózatának szabványosítása hamarosan megkezdődik, amint kissé enyhül az idő. A villanyoszloptól a sekrestyéig terjedően elengedhetetlenné vált a vezetékek, valamint a hozzá kapcsolódó egyéb eszközök teljes cseréje. Mivel a sekrestye melletti helyiségekben vésési munkálatok is lesznek, ezért ezekben a helyiségekben a falfelületek javítása és festése mellett az elöregedett padlóburkolatok cseréjét is tervezzük. Emiatt a Jézus Szíve templomban a húsvét előtti gyóntatás lehetősége bizonytalanná vált, tisztelettel kérjük, hogy aki csak teheti, használja ki a Szent Imre templomban a jövő szombat délutáni, valamint a március közepén tartandó gyónási alkalmakat.

További hírek

Urunk mennybemenetele

Urunk mennybemenetele

Amikor a hitvallást mondjuk, az Úr Jézussal kapcsolatos legfontosabb eseményeket a maguk egymásutániságában soroljuk, melynek egyike, hogy "fölment a mennybe". A feltámadás utáni találkozások alkalmával a Mester igyekszik elbúcsúzni, a tanítványok számára az irányt kijelölni. Szívükbe vési, hogy várják a Szentlelket, aki erővel, bátorsággal tölti majd el őket. Amikor szemléljük a mennybe ment Urat, váltsunk át egy szent várakozásba, a Pünkösdöt nyitott szívvel váró tanítványok egyike legyünk!


Húsvét 6. vasárnapja

Húsvét 6. vasárnapja

A mai evangéliumban az Úr Jézus barátainak nevez minket, tudtunkra adja, hogy Ő választott minket, és parancsba adja a szeretetet. Milyen jó, hogy ez Tőle indult, és a mi barátságunk, ragaszkodásunk, szeretetünk nem más, mint válasz ezekre az isteni szavakra! A megelőző szeretet egyúttal a példaadást is jelenti. Nekünk e minta alapján kell ebben fejlődnünk.


Húsvét 5. vasárnapja

Húsvét 5. vasárnapja

A múlt vasárnapi evangélium "Jó Pásztor"-képe után Jézus szőlőtőhöz hasonlítja magát. amikor minket a szőlővesszőkhöz hasonlít, ugyanúgy a szoros kapcsolatot világítja meg, mint a pásztor és a juhok esetében. Itt azonban még inkább az életről van szó. Táplálásról, energiáról, éltetésről. Egy a dolgunk, rajta maradni a szőlőtőkén, befogadni a Mester örök életre hívását!


© Soproni Szent Imre Római Katolikus Plébánia 2011-2020 Minden jog fenntartva.