Nagyböjt 1. vasárnapja

Bizonyos szempontból egy éve böjtölünk. Nélkülözzük a normális emberi kapcsolatokat, az utazás, a mozgás, a kultúrálódás, az ünneplés különböző közösségi formáit. Gondolatainkban talán felértékelőnek mindezek, és igyekezni fogunk majd okosan kihasználni a lehetőségeket alkalomadtán. Az idei nagyböjt is más, mint a korábbiak. Attól lesz igazán egyedi, ha tudunk új utakat találni Isten felé, vagy a régieket próbáljuk leporolni. A képen látható ételek láttán gondolom, egyikünk fejében sem a sanyargatottság gondolata ébred. Pedig csak azért került ide, mert nincs benne hús. Attól, hogy jó ideje tart egy visszafogottság, még lehetünk kreatívak vallási életünkben, megélhetjük "lelkünk pusztájában" a megkísértettség mellett az Úr közelségének örömét!

1. A Brenner János Hittudományi Főiskola Hallgatói Önkormányzatának elnöke levélben fejezte ki köszönetét plébániánk híveinek a szeminárium újságjáért adott adományokért.

2. Csütörtökön este 18.30 órakor a szentmise után megbeszélést tartunk az idei elsőáldozó gyermekek szülei részére. Megjelenésükre feltétlenül számítunk, szeretettel várjuk őket!

3. Pénteken az esti szentmise előtt 17.15 órától a keresztutat a Plébániai Tanácsadó Testület vezeti, szeretettel várjuk a tagokat 17.00 órára! A március 12-ei keresztút vezetésére várjuk egy közösség, vagy imacsoport jelentkezését!

4. A járványügyi szabályok betartása mellett lehetőséget biztosítunk a Kedves Híveknek a húsvéti szentgyónásuk elvégzésére a Szent Imre templom közösségi termeiben február 27-én (szombat) 15.00-17.00 óráig. A plébánia aulájában tudnak majd várakozni.

5. A jövő vasárnap országos gyűjtést tartunk a katolikus iskolák javára, szeretettel várjuk nagylelkű adományaikat!

6. A Jézus Szíve templom villanyhálózatának szabványosítása hamarosan megkezdődik, amint kissé enyhül az idő. A villanyoszloptól a sekrestyéig terjedően elengedhetetlenné vált a vezetékek, valamint a hozzá kapcsolódó egyéb eszközök teljes cseréje. Mivel a sekrestye melletti helyiségekben vésési munkálatok is lesznek, ezért ezekben a helyiségekben a falfelületek javítása és festése mellett az elöregedett padlóburkolatok cseréjét is tervezzük. Emiatt a Jézus Szíve templomban a húsvét előtti gyóntatás lehetősége bizonytalanná vált, tisztelettel kérjük, hogy aki csak teheti, használja ki a Szent Imre templomban a jövő szombat délutáni, valamint a március közepén tartandó gyónási alkalmakat.

További hírek

Nagyböjt 2. vasárnapja

Nagyböjt 2. vasárnapja

A Tábor-hegyen Jézus megmutatta isteni dicsőségét, amikor "ruhája olyan ragyogó fehér lett, hogy a földön semmiféle kelmefestő nem képes így a ruhát kifehéríteni" (Mk 9,3). Máté evangélista még azt is említi, hogy a Mester arca is ragyogott. Nem elvakítani akar bennünket, nem az a szándéka, hogy távolítson, vagy félelmetesnek állítsa be magát, hanem bizonyságot tesz arról, hogy az ő dicsőségében - ahova természetesen vár minket, hiszen meghívást kaptunk - fényesség van. A menny a tiszta szeretet és öröm országa, amelynek kapuját feltámadásával nyitotta meg. Célozzuk meg magunknak ezt az irányt!


Évközi 6. vasárnap

Évközi 6. vasárnap

"Ha akarod, te meg tudsz tisztítani engem!" - szólítja meg a leprás Jézust a mai evangéliumban. Mennyi mindent rejt ez a "ha akarod". Neked módodban áll. Te képes vagy rá. Te vagy az, aki tudsz rajtam segíteni. Jézus akarja ezt a gyógyulást, még akkor is, ha tudja, hogy a meggyógyított ember örömében nem fogja tudni magában tartani a dolgot. Mindketten vállalják a következményeket: a meggyógyult ember a társadalmi életbe való visszailleszkedést, az Úr pedig a városi nyilvánosságtól való visszavonulást. A Mester küldetésébe ez nem zavart bele, hiszen olvassuk, hogy mindenünnen özönlöttek hozzá az emberek. Amikor mi jót teszünk valakivel, bennünket se zavarjon a környezetünk véleménye, mert nem földi elismerésért, hanem az örök életünk miatt tesszük!


Évközi 5. vasárnap

Évközi 5. vasárnap

A mai evangéliumi szakasz talán legérdekesebb mozzanata, amikor rátalálnak a tanítványok a kora hajnal óta egyedül imádkozó Jézusra, és közlik vele: "Téged keres mindenki", és ő ezt feleli: "menjünk el máshová, a szomszédos helységekbe, hogy ott is hirdessem az evangéliumot, hiszen ezért jöttem". Első hallásra akár tűnhet úgy is, hogy ott akarja hagyni őket. Elképzelhető, hogy a mai ember gondolatai között még azt is megtalálhatjuk: "Biztosan megsértődött valamin". A Úr Jézus nem ilyen: ő mindnyájunkra figyel, minden feléje kinyújtott kéz fontos neki. A mi kezünk hová, ki, vagy mi felé nyúl?


© Szent Imre Plébánia 2011-2020 Minden jog fenntartva.