Imádságok járvány idején

Imádkozzunk együtt, hogy a járvány mielőbb elkerüljön bennünket!

Erdő Péter bíboros imája:

Mindenható Urunk, atyáink Istene!

Hálát adunk neked a világért, amelyben lehetővé tetted az emberiség életét. Hálát adunk a teremtés egész gazdagságáért és csodálatos törvényszerűségeiért. Hálát adunk azért, hogy minden pusztító erő ellenére megmaradtunk, és képesek vagyunk arra, hogy világunkról és önmagunkról új és új felismerésekre jussunk.

Köszönjük, hogy egyénileg és közösségben is harcolhatunk megmaradásunkért és azért, hogy életünk egyre szebb és tartalmasabb legyen. De mindennél inkább köszönjük neked, hogy örök életre hívtál meg minket, és Krisztus Urunk megváltó halála és feltámadása által utat nyitottál nekünk az örök boldogságra.

Amikor olyan természeti csapások érnek minket, amelyek ellen a magunk erejéből teljesen biztos védelmet még nem találunk, átéljük, hogy végül is mindig a te kezedben van az életünk.

Alázattal kérünk, segítsd a tudomány embereit, hogy mielőbb megtalálják a mostani járvány ellenszerét! Adj a társadalmak vezetőinek éleslátást, hogy megfelelő intézkedésekkel gátat szabjanak a fertőzés terjedésének, segítsék a betegség megelőzését, leküzdését és a hatékony eszközök eljutását a rászorulókhoz. Adj irgalmat és örök nyugodalmat a betegségben elhunytaknak, adj a betegeknek gyógyulást, az orvosoknak és az egészségügy munkatársainak erőt és áldást bátor helytállásukhoz. Erősítsd bennünk a hitet, a bizalmat és a segítő szeretetet, hogy megadhassunk minden lelki és testi segítséget beteg embertársainknak és a gyászoló vagy aggódó hozzátartozóknak. Add, hogy felelős viselkedésünkkel mi is hozzájáruljunk a betegség terjedésének elkerüléséhez.

Bocsásd meg, Urunk, minden bűnünket, amit gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással elkövettünk!

Szentháromság, Egy Isten, irgalmazz nekünk!

Boldogságos Szűz Mária, Betegek Gyógyítója, könyörögj értünk! Ámen.

 

 

Imádság járvány idején Hortobágyi T. Cirill pannonhalmi főapát nyomán:

Könyörgünk, Urunk, minden emberért, akiket a koronavírus járvány érint! Azokért, akiket a vírus megfertőzött, azokért, akit attól félnek, hogy elkapják a fertőzést, a mozgásképtelenekért, az idősekért és a szociális otthonok lakóiért, az orvosokért és a betegápolókért, akik gondoskodnak a betegekről, a hatóságokért, járványügyi szakemberekért és mentősökért, a kutatókért, akik a megelőzés és a gyógyítás útjait keresik.

Kérünk, Urunk, hogy óvó jobbodat a krízis idején is tartsd fölöttünk!

Mindenható Istenünk, te vagy menedékük és erősségünk. Nemzedékek tapasztalták segítő hatalmadat minden bajukban. Állj most minden ember mellett, akit érint ez a baj! Erősítsd bennünk a hitet, hogy mindannyiunknak továbbra is gondját viseled! Erre kérünk Krisztus, a mi Urunk által. Ámen.

 

 

Ima a járvány megfékezéséért (Dr. Székely János püspök):

Mennyei Atyánk! A Te irgalmas szívedhez sietünk a járvány napjaiban. Bocsásd meg nekünk, hogy mohóságunkkal megsebeztük a te teremtett világodat. Bocsásd meg, hogy gyakran felszínes rohanás volt az életünk. Taníts minket a csendre, az elmélyülésre. Tanítsd a családokat, hogy újra felfedezzék a közös imádság ajándékát! Segíts minket, hogy a járvány idején ne a félelem, hanem a benned való bizalom, és a másoknak való segítés vágya töltsön be minket. Támogasd mennyei erőddel és védd meg az orvosokat és az ápolókat, adj gyógyulást és bátorítást a betegeknek, add, hogy a haldoklók érezzék a Te közelségedet, az elhunytaknak pedig add meg, hogy beléphessenek a Te örök szereteted országába.

Boldogságos Szűzanya, akit Édesanyánkul rendelt Krisztus a kereszten, állj anyai szereteteddel minden szenvedő mellett!

Szent II. János Pál Pápa, az irgalmasság titkának apostola, könyörögj Egyházunkért és az egész világért! Amen.

 

További hírek


Hálaadási ima és litánia

Hálaadási ima és litánia

Az alábbiakban István atya 2020. év végi hálaadáskor végzett imádságát, valamint az isteni gondviselésről szóló litániát olvashatják.


Köszönet a helytállásért

Köszönet a helytállásért

December 23-án délelőtt megajándékoztuk a soproni mentőállomás, valamint a kórház intenzív osztályának dolgozóit, megköszönve a járványhelyzetben végzett áldozatos, kitartó munkájukat!


© Szent Imre Plébánia 2011-2020 Minden jog fenntartva.