Évközi 30. Vasárnap

A vasárnapi evangéliumban azt halljuk, hogy megint alattomos szándék vezeti Jézus kérdezőit. Melyik a legfőbb parancs? - tudakolja az egyik törvénytudó. Az Úr Jézus a szeretet főparancsával felel meg neki, ami azt jelenti, hogy a Tőle kapott szeretetet a Tőle tanult módon adjuk tovább mindenfelé. Teljesítve az Atya akaratát, jóakarattal, tisztelettel, törődéssel odafordulva az emberek felé, megvalósulhat mindez. Közben pedig észrevesszük, hogy önmagunkkal is harmóniában vagyunk. A vallásosságot szemlélve sokan csak azt veszik észre, hogy valamit nem szabad, csupa lemondás, megfelelés az élet. Ha a szeretetet, mint "feladatot" nézzük, rádöbbenünk, hogy Isten a szabadságra teremtett minket. A XXI. század embere nem pont ezt keresi gőzerővel?

1. Hálásan köszönjük a Kedves Hívek missziók javára adott 188.735 Ft-os adományát!

2. Szívből köszönjük mindazok munkáját, akik a Szent Imre templom és plébánia búcsúi nagytakarításában közreműködtek. Isten fizesse meg jóságukat bőkezűen!

3. Október 30-án, pénteken délelőtt 10.00 órakor látogatjuk meg a Szent Mihály temetőben a Megváltós Nővérek sírjait, aki szívesen csatlakozna hozzánk, a régi temető bejáratától indulunk.

4. A jövő vasárnap, Mindenszentek ünnepén a Szent Imre templomban az esti szentmise után, a Jézus Szíve templomban pedig Halottak napján a reggel 7.00 órai szentmise után végzünk könyörgést elhunyt szeretteinkért. November 2-án (hétfő), Halottak napján a Szent Imre templomban este 18.00 órakor is lesz szentmise.

5. A Szent Imre templom búcsúját november 5-én, csütörtökön este 18.00 órakor városunk papságával, Ruskó Norbert kerekegyházi plébános úr vezetésével ünnepeljük. Búcsúi szentmisét tartunk november 8-án vasárnap délelőtt 9.00 órakor is Szalai Gábor atya vezetésével. A járványügyi helyzet miatt az ilyenkor szokásos szeretetvendégséget nem tartjuk meg, családos szentmise azonban lesz.

6. A 2021-es évre várjuk az Új Ember, a Keresztény Élet és az Adoremus havi liturgikus füzet leendő előfizetőit. A hátsó asztalra kitett előfizetési lapot kitöltve, az éves díjjal együtt november 15-ig kérjük leadni az irodában.

7. A Gregorián Társaság által kiadott CD-k megvásárlására nyílik lehetőség a sekrestyében. Az ajándékozásra is kiválóan alkalmas, autentikus gregorián énekeket tartalmazó lemezek között találunk karácsonyi témájút, valamint Szent László király ünnepének énekeit. Rendkívül kedvező áron vásárolhatók: 1 db 2000 Ft-ért, 2 db 3500 Ft-ért, 3 db 4500 Ft-ért.

8. A Szent Mihály temető ünnepi nyitvatartási rendjét a hirdetőtáblán, valamint plébániánk weboldalán találják.

9. November 2-án, Halottak napján délelőtt 9.00 órakor a Szent Mihály templomban a város papságával közösen ünnepelt szentmisében imádkozunk a városunkban szolgált papokért, szerzetesekért, szerzetesnővérekért.

További hírek

Évközi 11. vasárnap

Évközi 11. vasárnap

Az Úr Jézus az Isten országát egy földbe vetett maghoz hasonlítja, amely megérik az aratásra. Életünk, és tulajdonképpen a bennünket körülvevő világ is hasonló ívet rajzol. Mindnyájunk életében ez egy folyamat, melyre Isten meghívott minket. A végső célunk: végigjárva utunkat az Isten országába jutni, elnyerni azt a jutalmat, amelyet Isten ad nekünk. Az "érési" folyamat persze nem egyszerű, engedjük, hogy életünket öntözze az Úr a kegyelmével, neveljen a tanításával, éltessen szentségeivel!


Krisztus Testének és Vérének ünnepe, ÚRNAPJA

Krisztus Testének és Vérének ünnepe, ÚRNAPJA

Ha igazán ismerjük azt, akit meg szeretnénk ajándékozni, valamilyen személyre szabott ajándékkal igyekszünk kedveskedni neki. Megpróbáljuk átgondolni, minek örülne igazán. Úrnapján azt ünnepeljük, hogy az Úr Jézus ismer bennünket, átgondolta, hogy mivel tudna nekünk örömet szerezni. Gondolt arra, hogy ne legyünk egyedül, sose érezzük, hogy erőtlenek vagyunk. Így hát nem mást, mint ÖNMAGÁT adta az Oltáriszentségben. Asztalhoz hív ünnepi lakomára, amelyet csak el kell fogadnunk. Azt üzeni: Gyertek!


Pünkösdvasárnap

Pünkösdvasárnap

A feltámadás ötvenedik napján - ahogyan azt az Úr Jézus megígérte a mennybemenetele előtt - kiáradt a Szentlélek az apostolokra. Erő, bátorság töltötte el őket, aminek az lett a következménye, hogy a feltámadás öröme már nem csak egy belső kör egyéni érzése maradt, hanem elindult a misszió: elkezdték hirdetni szerte a világon, hogy Jézus a mi Királyunk, aki feltámadásával megnyitotta a mennyország kapuját. A Szentlélek bennünket is képessé tehet arra, hogy a környezetünkben legyen bátorságunk megvallani, hogy Krisztushoz tartozunk. Nem csupán akkor, amikor kérdeznek.


© Soproni Szent Imre Római Katolikus Plébánia 2011-2020 Minden jog fenntartva.