Évközi 30. Vasárnap

A vasárnapi evangéliumban azt halljuk, hogy megint alattomos szándék vezeti Jézus kérdezőit. Melyik a legfőbb parancs? - tudakolja az egyik törvénytudó. Az Úr Jézus a szeretet főparancsával felel meg neki, ami azt jelenti, hogy a Tőle kapott szeretetet a Tőle tanult módon adjuk tovább mindenfelé. Teljesítve az Atya akaratát, jóakarattal, tisztelettel, törődéssel odafordulva az emberek felé, megvalósulhat mindez. Közben pedig észrevesszük, hogy önmagunkkal is harmóniában vagyunk. A vallásosságot szemlélve sokan csak azt veszik észre, hogy valamit nem szabad, csupa lemondás, megfelelés az élet. Ha a szeretetet, mint "feladatot" nézzük, rádöbbenünk, hogy Isten a szabadságra teremtett minket. A XXI. század embere nem pont ezt keresi gőzerővel?

1. Hálásan köszönjük a Kedves Hívek missziók javára adott 188.735 Ft-os adományát!

2. Szívből köszönjük mindazok munkáját, akik a Szent Imre templom és plébánia búcsúi nagytakarításában közreműködtek. Isten fizesse meg jóságukat bőkezűen!

3. Október 30-án, pénteken délelőtt 10.00 órakor látogatjuk meg a Szent Mihály temetőben a Megváltós Nővérek sírjait, aki szívesen csatlakozna hozzánk, a régi temető bejáratától indulunk.

4. A jövő vasárnap, Mindenszentek ünnepén a Szent Imre templomban az esti szentmise után, a Jézus Szíve templomban pedig Halottak napján a reggel 7.00 órai szentmise után végzünk könyörgést elhunyt szeretteinkért. November 2-án (hétfő), Halottak napján a Szent Imre templomban este 18.00 órakor is lesz szentmise.

5. A Szent Imre templom búcsúját november 5-én, csütörtökön este 18.00 órakor városunk papságával, Ruskó Norbert kerekegyházi plébános úr vezetésével ünnepeljük. Búcsúi szentmisét tartunk november 8-án vasárnap délelőtt 9.00 órakor is Szalai Gábor atya vezetésével. A járványügyi helyzet miatt az ilyenkor szokásos szeretetvendégséget nem tartjuk meg, családos szentmise azonban lesz.

6. A 2021-es évre várjuk az Új Ember, a Keresztény Élet és az Adoremus havi liturgikus füzet leendő előfizetőit. A hátsó asztalra kitett előfizetési lapot kitöltve, az éves díjjal együtt november 15-ig kérjük leadni az irodában.

7. A Gregorián Társaság által kiadott CD-k megvásárlására nyílik lehetőség a sekrestyében. Az ajándékozásra is kiválóan alkalmas, autentikus gregorián énekeket tartalmazó lemezek között találunk karácsonyi témájút, valamint Szent László király ünnepének énekeit. Rendkívül kedvező áron vásárolhatók: 1 db 2000 Ft-ért, 2 db 3500 Ft-ért, 3 db 4500 Ft-ért.

8. A Szent Mihály temető ünnepi nyitvatartási rendjét a hirdetőtáblán, valamint plébániánk weboldalán találják.

9. November 2-án, Halottak napján délelőtt 9.00 órakor a Szent Mihály templomban a város papságával közösen ünnepelt szentmisében imádkozunk a városunkban szolgált papokért, szerzetesekért, szerzetesnővérekért.

További hírek

Krisztus a Mindenség Királya ünnepe

Krisztus a Mindenség Királya ünnepe

A királyság, mint olyan ma egyáltalán nem szimpatikus az embereknek. Hallatán uralkodásra, "leuralásra", elnyomásra, hatalom-fitogtatásra gondolnak sokan. Jézus Krisztus, a töviskoronás király nem ilyen. Nem akar nyomulni, az életünkre rátelepedni, isteni hatalmát állandóan érvényesíteni. Szelíden várja a hódolatot: találd meg az éhezőben, az úton lévőben, bármyilen szükséget szenvedőben! Az efféle szolgálat pedig az ő királyságában való osztozást jelenti majd.


Évközi 33. vasárnap

Évközi 33. vasárnap

A mai evangéliumban Jézus a talentumokról szóló példabeszéddel tanít bennünket, hogy Istentől mindnyájan kaptunk képességeket, tehetséget valamihez, amelynek kibontakoztatása a földi életutunk feladata. Segítséget is kapunk hozzá, hiszen Ő velünk van a világ végéig. Bár a példabeszédben a számadáskor egyik szolga sem ment üres kézzel, mégis egyértelmű az üzenet: kamatoztassuk mindazt, ami bennünk van!


Évközi 32. vasárnap

Évközi 32. vasárnap

A mai evangélium Jézusnak a tíz szűzről szóló példabeszédét állítja elénk, amelyben a vőlegényt öten okosan, lámpásukhoz vitt plusz olajjal várták. A másik öt szűz nem gondolt a tartalékra. Pénzük volt, akár azt is gondolhatták: majd ha kell, veszünk. Manapság, amikor szemléljük a világ helyzetét, a körülöttünk titokzatoskodó fertőzést, amely kedvére válogat, hamar beláthatjuk, hogy az igazi tartalék nem a pénzünk. Vágyakozunk arra, hogy igazi olajunk legyen, olyan, ami ér valamit a készenlét élesedésekor. Urunk, adj nekünk éleslátást, hogy megtaláljuk életünkben a tiszta olajat, amellyel világítva várhatunk Téged!


© Szent Imre Plébánia 2011-2020 Minden jog fenntartva.