Évközi 26. vasárnap

Heti hirdetéseink

1. Október a rózsafüzér hónapja, a Szent Imre templomban már a hét elejétől közkívánatra újra tartunk közös rózsafüzért, a Jézus Szíve templomban pedig pénteken indulnak a szentmisék előtti szentolvasó imádságok. Szeretettel várjuk a Szűzanya buzgó tisztelőit, egyben mindenkit kérünk a 1,5-2 méteres védőtávolság megtartására!

2. Szerdán 16.30-tól 18.00 óráig a Gárdonyi és a Lackner iskolák hittanosainak tanév eleji gyóntatása lesz, szeretettel várjuk az iskolásokat!

3. A jövő vasárnap tartjuk az országos Péter-fillér gyűjtést, mely a nyáron elmaradt. Szeretettel várjuk adományaikat a Szentszék karitatív akcióinak támogatására!

4. Október 8-án, csütörtökön lesz a Szent Imre templom szentségimádási napja. Szeretettel várjuk közösségek és egyéni szentségőrzők jelentkezését a sekrestyében kitett lapon.

5. A Szent Mihály templom újraszentelése október 1-én 17.00 órakor lesz, melyen a járványügyi helyzet miatt csak személyre szóló meghívóval lehet részt venni. A Kedves Hívek számára a Sopron Média élő közvetítést biztosít. A meghirdetett imakilenced szerdáig folytatódik.

6. Felekezetközi dicsőítésre várják az érdeklődőket október 3-án, szombaton délután 16.00 órától a Wesselényi utcai Golgota Gyülekezetbe.

7. A domonkos templomban a Rózsafüzér Királynője búcsúján október 3-án, szombaton este 18.00 órakor Dr. Várszegi Asztrik nyugalmazott pannonhalmi főapát, 4-én vasárnap 10.00 órakor Dr. Reisner Ferenc, Egyházmegyénk püspöki helynöke mutatja be a szentmisét. Délután 16.00 órakor a búcsút horvát nyelvű szentmisével zárják. Szeretettel várják a Kedves Híveket a domonkos atyák!

További hírek

Évközi 2. vasárnap

Évközi 2. vasárnap

A mai vasárnapra kijelölt evangéliumi részletben láthatjuk, hogy Keresztelő János két tanítványa elkezdi követni Jézust, akik valamilyen ellenállhatatlan vonzást érezhettek, amikor a Keresztelő felkiáltott: "Nézzétek, az Isten Báránya!" Elkezdték követni, megnézték, hogy hol lakik, aznap nála maradtak. Jézus emberi alakja az, ami ezekből a jelenetekből sugárzik. Talán ettől is lettek ennyire kíváncsiak, érdeklődők a tanítványok. Nekünk szegeződik a kérdés: mi tulajdonképpen miért követjük Jézust? Mi az, ami vonz minket felé? Még ha nem is tudunk ezekre a kérdésekre konkrét választ adni, a Mester tőlünk is azt várja, mint az evangéliumban szereplő Andrástól, hogy vezessünk el másokat is Hozzá!


Urunk megkeresztelkedésének ünnepe

Urunk megkeresztelkedésének ünnepe

Az ünnep evangéliumában Márk tollából szűkszavúan értesülünk Jézus megkeresztelkedéséről. Mai, találkozásokra éhes világunkban ha kicsit beleképzeljük magunkat akár az Úr Jézus, akár Keresztelő János, akár a sorban álló, keresztelkedésre váró emberek helyébe, igazi élményt jelenthet számunkra a fizikai közelségen túl a tekintetek találkozása, a szerepek definiálása, a küldetés, identitás alakulása. Kicsoda ez a Jézus? Ki ez a furcsa, radikális János? Miért mennek az emberek, vállalva a sorban állást? Keresztény küldetésünk megtalálása közben nekünk sem árt, ha időnként fel- és körbenézünk...


Karácsony utáni 2. vasárnap

Karácsony utáni 2. vasárnap

"Az Ige testté lett, és közöttünk lakott. Mi pedig láttuk az ô dicsôségét, mely az Atya Egyszülöttjének dicsôsége, telve kegyelemmel és igazsággal." János evangéliumában ez a szakasz a második isteni személy megtestesülésére, földre szállására utal. Gyakran olvassuk ezt a részt a karácsonyi időben. Tegyük fel a kérdést: elégszer olvastuk, hallottuk már? A világtörténelem legnagyobb eseménye a mi életünket is befolyásolja?


© Szent Imre Plébánia 2011-2020 Minden jog fenntartva.