Évközi 24. vasárnap

Heti hirdetéseink

1. A járványügyi rendelkezésekben foglaltaknak megfelelően a következő időszakban a persely adományok gyűjtése templomainkban a szentmisék végén a kijáratnál történik. A mai napon a szentföldi kegyhelyek javára várjuk adományaikat.

2. A következő héttől egyelőre közösségben végzett rózsafüzért és zsolozsmát nem tartunk. A járványügyi rendelkezések jelenleg nem tiltják a közösségi összejöveteleket, minden közösségünket arra buzdítunk, hogy a szokott járványügyi protokollt tartsák be, és jó idő esetén lehetőleg a szabadban jöjjenek össze.

3. Csütörtökön 16.00-18.00 óra között élelmiszercsomagot osztunk a területünkön élő rászorulóknak. Hálásan köszönjük az adományokat!

4. Szeptember 19-én, szombaton 12 órás szentségimádás lesz a Szent Imre templom kápolnájában. Szeretettel kérjük a közösségeket és a testvéreket, hogy vállaljanak 1-1 óra szentségőrzést. Jelentkezni a sekrestyében lehet.

5. Szombaton délelőtt 9.00 órára szeretettel várjuk a bérmálkozókat az első bérmálási próbára.

6. Már most szeretnénk hirdetni a Plébániai Tanácsadó Testület rendes, pót- és tiszteletbeli tagjainak, hogy szeptember 25-én, két hét múlva pénteken az esti szentmise után tervezzük az új testület alakuló ülését. Megjelenésükre feltétlenül számítunk majd.

7. A soproni Regnum Marianum katolikus közösség vezetőképzőt indít olyan 15 és 25 év közötti, vallásukat gyakorló keresztény fiataloknak, akik szívesen fejlesztenék magukat hittani ismeretekben, pedagógiában, önismeretben és egyéb vezetési praktikákban. Bővebb információkat, valamint a jelentkezés módját a plakáton, illetve a hátsó asztalra elhelyezett szórólapon találják az érdeklődők.

8. A Domonkos templomban havonta egyszer, vasárnap 18.00 órakor taizéi énekekkel imádkozzák a szentmisét. Az időpontok a hirdetőtáblán olvashatók.

További hírek

Krisztus a Mindenség Királya ünnepe

Krisztus a Mindenség Királya ünnepe

A királyság, mint olyan ma egyáltalán nem szimpatikus az embereknek. Hallatán uralkodásra, "leuralásra", elnyomásra, hatalom-fitogtatásra gondolnak sokan. Jézus Krisztus, a töviskoronás király nem ilyen. Nem akar nyomulni, az életünkre rátelepedni, isteni hatalmát állandóan érvényesíteni. Szelíden várja a hódolatot: találd meg az éhezőben, az úton lévőben, bármyilen szükséget szenvedőben! Az efféle szolgálat pedig az ő királyságában való osztozást jelenti majd.


Évközi 33. vasárnap

Évközi 33. vasárnap

A mai evangéliumban Jézus a talentumokról szóló példabeszéddel tanít bennünket, hogy Istentől mindnyájan kaptunk képességeket, tehetséget valamihez, amelynek kibontakoztatása a földi életutunk feladata. Segítséget is kapunk hozzá, hiszen Ő velünk van a világ végéig. Bár a példabeszédben a számadáskor egyik szolga sem ment üres kézzel, mégis egyértelmű az üzenet: kamatoztassuk mindazt, ami bennünk van!


Évközi 32. vasárnap

Évközi 32. vasárnap

A mai evangélium Jézusnak a tíz szűzről szóló példabeszédét állítja elénk, amelyben a vőlegényt öten okosan, lámpásukhoz vitt plusz olajjal várták. A másik öt szűz nem gondolt a tartalékra. Pénzük volt, akár azt is gondolhatták: majd ha kell, veszünk. Manapság, amikor szemléljük a világ helyzetét, a körülöttünk titokzatoskodó fertőzést, amely kedvére válogat, hamar beláthatjuk, hogy az igazi tartalék nem a pénzünk. Vágyakozunk arra, hogy igazi olajunk legyen, olyan, ami ér valamit a készenlét élesedésekor. Urunk, adj nekünk éleslátást, hogy megtaláljuk életünkben a tiszta olajat, amellyel világítva várhatunk Téged!


© Szent Imre Plébánia 2011-2020 Minden jog fenntartva.