Évközi 24. vasárnap

Heti hirdetéseink

1. A járványügyi rendelkezésekben foglaltaknak megfelelően a következő időszakban a persely adományok gyűjtése templomainkban a szentmisék végén a kijáratnál történik. A mai napon a szentföldi kegyhelyek javára várjuk adományaikat.

2. A következő héttől egyelőre közösségben végzett rózsafüzért és zsolozsmát nem tartunk. A járványügyi rendelkezések jelenleg nem tiltják a közösségi összejöveteleket, minden közösségünket arra buzdítunk, hogy a szokott járványügyi protokollt tartsák be, és jó idő esetén lehetőleg a szabadban jöjjenek össze.

3. Csütörtökön 16.00-18.00 óra között élelmiszercsomagot osztunk a területünkön élő rászorulóknak. Hálásan köszönjük az adományokat!

4. Szeptember 19-én, szombaton 12 órás szentségimádás lesz a Szent Imre templom kápolnájában. Szeretettel kérjük a közösségeket és a testvéreket, hogy vállaljanak 1-1 óra szentségőrzést. Jelentkezni a sekrestyében lehet.

5. Szombaton délelőtt 9.00 órára szeretettel várjuk a bérmálkozókat az első bérmálási próbára.

6. Már most szeretnénk hirdetni a Plébániai Tanácsadó Testület rendes, pót- és tiszteletbeli tagjainak, hogy szeptember 25-én, két hét múlva pénteken az esti szentmise után tervezzük az új testület alakuló ülését. Megjelenésükre feltétlenül számítunk majd.

7. A soproni Regnum Marianum katolikus közösség vezetőképzőt indít olyan 15 és 25 év közötti, vallásukat gyakorló keresztény fiataloknak, akik szívesen fejlesztenék magukat hittani ismeretekben, pedagógiában, önismeretben és egyéb vezetési praktikákban. Bővebb információkat, valamint a jelentkezés módját a plakáton, illetve a hátsó asztalra elhelyezett szórólapon találják az érdeklődők.

8. A Domonkos templomban havonta egyszer, vasárnap 18.00 órakor taizéi énekekkel imádkozzák a szentmisét. Az időpontok a hirdetőtáblán olvashatók.

További hírek
© Szent Imre Plébánia 2011-2020 Minden jog fenntartva.