Évközi 13. vasárnap

Jairus lányának feltámasztását meglehetősen részletesen tárja elénk a mai evangéliumi részlet. Nem gyakori a halottfeltámasztás az Úr Jézus nyilvános működése alatt. Isteni erejét, hatalmát soha nem szenzációkeltésre használja, hanem a hit megerősítésére. Vessük bizalmunkat Istenbe, vagyis hittel mondjuk ki: "Legyen meg a Te akaratod!"

1. Ma országos gyűjtést tartunk a Szentszék javára, Ferenc pápa karitatív céljait támogatjuk vele.

2. A héten szabadság miatt elmarad a szentmise a Szent Imre templomban kedden és csütörtökön este, a Jézus Szíve templomban pedig szerdán és pénteken reggel. Plébániánk irodája a szokott rendben tart nyitva.

3. A héten elsőpéntek lesz, a betegek látogatása egy héttel tolódik, a Szent Imre templomban 18.00 órakor szentmise és a Jézus Szíve családok szentségimádása lesz.

4. Az október végi plébániai zarándoklatra még 3 hely van, aki szeretne jönni, István atyánál kérjen jelentkezési lapot!

5. A plébánia aulájának, illetve mellékhelyiségeinek takarítására keresünk segítőket, jelentkezni István atyánál lehet!

6. Az idei évben is megrendezi az Egyházmegye a jubiláns házaspárok hálaadását Győrben. A jelentkezők várható nagy száma miatt idén két csoportban szervezik 2024. szeptember 7-én (szombat) a szentmiséket a győri Nagyboldogasszony-székesegyházban. Az 5-35. házassági évfordulójukat ünneplőket a délelőtt 10.00 órai, a 40-70. évfordulójukat ünneplőket pedig a 15.00 órakor kezdődő szentmisére várják. Tisztelettel kérjük mindazokat a jubilánsokat, akik szeretnének résztvenni és emléklapot kapni, hogy a plébánia irodájában, vagy a sekrestyében szíveskedjenek regisztrálni a férj neve, a feleség leánykori neve, valamint a szentségi házasságkötés helye és ideje megadásával 2024. augusztus 2-ig!

7. A Győri Kántorképző tanfolyam várja a jelentkezőket a 2024/25-ös tanévre 12 éves kor felett alapfokú zongoratudással, népénekek, népdalok ismeretével, éneklésével. Az oktatás hétvégén, szombati napokon lesz Győrben, a Brenner János Hittudományi Főiskola épületében. Jelentkezni István atyánál lehet.

További hírek

Évközi 11. vasárnap

Évközi 11. vasárnap

A földbe vetett mag és a felnövekvő mustármag példabeszéde szerepel a mai evangéliumban, mely arra akar tanítani bennünket, hogy az életünkben hagyjuk meg Istennek azokat a dolgokat, amelyek irányítása az Ő kezében van a legjobb helyen. Ez nem könnyű. Kimondani: "legyen meg a Te akaratod", amikor - valljuk meg őszintén - imáinkban gyakran kérjük az Urat arra, hogy a mi elképzelésünk feleljen meg az isteni akaratnak. A földbe vetett mag az Úr Jézus példázata szerint magától hoz termést. Magától az Istentől.


Úrnapja

Úrnapja

Dicsérd, Sion, Üdvözítőd: Jó Pásztorod, hű segítőd áldja hangos éneked!
Himnuszt mondj egész szíveddel, szóddal úgysem érheted el, méltón nem dicsérheted.
Nagy dologról szól az ének: élet élő kútfejének, a Kenyérnek hódolunk,
Estelén a búcsútornak, a tizenkét apostolnak, mit kiosztott Krisztusunk.
Hangosan hát fönnesengjen, ujjongjon és égre csengjen zengő lelkünk hangja ma!
Mert mit ajkunk most magasztal: amaz ünnep, amaz asztal, amaz első lakoma.


Pünkösdvasárnap

Pünkösdvasárnap

A Szentlélek eljövetelével elindult Jézus egyháza. Kezdetét veszi a misszió, az igehirdetés. A küldetés mibenléte egyértelmű volt az apostolok számára eddig is, Pünkösd napján megkapták hozzá az erőt és a bátorságot. Akik bérmálkoznak, ugyanezt élhetik át! Akik pedig már a keresztény beavatás teljességében vannak, számukra megerősítés, új lendület a mai nap!


© Soproni Szent Imre Római Katolikus Plébánia 2011-2020 Minden jog fenntartva.