Pünkösdvasárnap

A Szentlélek eljövetelével elindult Jézus egyháza. Kezdetét veszi a misszió, az igehirdetés. A küldetés mibenléte egyértelmű volt az apostolok számára eddig is, Pünkösd napján megkapták hozzá az erőt és a bátorságot. Akik bérmálkoznak, ugyanezt élhetik át! Akik pedig már a keresztény beavatás teljességében vannak, számukra megerősítés, új lendület a mai nap!

1. A bérmálási szentmise május 20-án (hétfő) 10.00 órakor lesz a Szent Mihály templomban dr. Veres András megyéspüspök úr vezetésével. Plébániánkon 37 fiatal készült a bérmálásra. Az elsőáldozási szentmise pedig május 26-án (vasárnap) 11.00 órakor lesz a Szent Imre templomban. 33-an veszik majd magukhoz először az Eucharisztiát. A bérmálozókat és az elsőáldozókat is a Kedves Hívek imáiba ajánljuk!

2. Szeretettel ajánljuk mindnyájuk figyelmébe az Ars Sacra Alapítvány által rendelkezésre bocsátott, magyar szenteket, boldogokat és tiszteletreméltó személyeket bemutató szabadtéri kiállítást, mely június 2-ig tekinthető meg. A kiállításhoz kapcsolódó könyvek, színezők a Szent Imre templom sekrestyéjében, vagy irodájában megvásárolhatók, melyet minden korosztálynak ajánlunk.

3. A Szent Imre plébánia aulájának kétheti rendszerességel történő takarítására keresünk legalább egy fő segítőt. Jelentkezni a sekrestyében, vagy az irodában lehet.

4. A domonkos szerzetesek Sopronba érkezésének 350. évfordulója alkalmából 2024. május 24-én (péntek) 17.30-tól ünnepi előadásra és szentmisére várnak mindenkit a Domonkos templomba. A szentmise főcelebránsa Horváth Imre társaskáptalani prépost, kerületi esperes lesz. Pénteken a Szent Imre templomban emiatt nem lesz litánia és szentmise.

5. Szentatyánk, Ferenc pápa meghirdette a Gyermekek Világnapját. 2024. június 8-án, szombaton délután a győri Apor Vilmos Iskolaközpontban Egyházmegyei Gyermeknapra várják a családokat színes programokkal, többek között Levente Péter és Döbrentey Ildikó koncertjével, légvárakkal, játékos foglalkozásokkal.

További hírek

Úrnapja

Úrnapja

Dicsérd, Sion, Üdvözítőd: Jó Pásztorod, hű segítőd áldja hangos éneked!
Himnuszt mondj egész szíveddel, szóddal úgysem érheted el, méltón nem dicsérheted.
Nagy dologról szól az ének: élet élő kútfejének, a Kenyérnek hódolunk,
Estelén a búcsútornak, a tizenkét apostolnak, mit kiosztott Krisztusunk.
Hangosan hát fönnesengjen, ujjongjon és égre csengjen zengő lelkünk hangja ma!
Mert mit ajkunk most magasztal: amaz ünnep, amaz asztal, amaz első lakoma.


Urunk mennybemenetele

Urunk mennybemenetele

Márk evangéliumának utolsó mondataiban krisztusi küldetést kapnak a tanítványok, rajtuk keresztül pedig minden kor keresztényei. A feladat az evangélium örömének hirdetése. Ez nem megy leszegett fejjel. Mai kutatások szerint az okoseszközök egyre nagyobb mértékű használata egyfajta meggörnyedő testtartást eredményez. És még mennyi minden van, ami befelé, magunkba fordít minket. Az Úr Jézus mennybemenetele az apostolok tekintetét fizikailag is felemelte. Miközben várjuk az Erőt, a Szentlelket, ne felejtsük el, hogy a Mester megmutatta azt az utat, amely a végső célunkhoz vezet!


Húsvét 6. vasárnapja

Húsvét 6. vasárnapja

"Maradjatok meg szeretetemben!" Az Úr Jézus ezt tűzi ki e földi életre célul. Örök távlatként pedig a mennyországba hív meg: "gyümölcsöt hozzatok: maradandó gyümölcsöt!" Az élet viszontagságai ellenére, Jézusba kapaszkodva teljes lehet az örömünk. Milyen jó, hogy a barátai lehetünk, ehhez pedig egyet kér: tartsuk meg a parancsokat!


© Soproni Szent Imre Római Katolikus Plébánia 2011-2020 Minden jog fenntartva.