Húsvét 2. vasárnapja

Tamás apostol kerül a figyelmünk középpontjába az evangéliumi szakasz hallatán. Ő "hiszi, ha látja" az Úr Jézus feltámadását. Tamáskodik. Sokszor tesszük ezt mi is, amikor Isten életünkben való jelenlétét, irgalmas szeretetét firtatjuk. Jó módszer lehet, ha figyelmünk középpontjába inkább a Feltámadottat helyezzük. Ha Rá tekintünk, biztosak lehetünk abban, hogy jó irányba is haladunk. "Én Uram, én Istenem!" Tamás apostol hitvallása - látva az Üdvözítőt - mélyebbnek tűnik, mint a többieké.

1. A Jézus Szíve templom takarítására várunk segítőket április 10-én (szerda) 7.30-ra.

2. A következő bibliaóra április 11-én (csütörtök) 18.45-kor kezdődik a Szent Imre plébánián.

3. A lelki adoptálás imamozgalomhoz továbbra is várjuk a sekrestyében a jelentkezőket, az ünnepélyes ígérettétel április 12-én (péntek) 7.00-kor a Jézus Szíve templomban, 18.00 órakor pedig a Szent Imre templomban bemutatott szentmise keretében lesz.

4. Plébániánk irodája április 9-én és 10-én zárva tart, és szentmisék sem lesznek templomainkban.

5. Továbbra is várjuk az általános iskola 2-8. osztályos hittanosait a nyári napközis táborunkba augusztus 12-16-ig, valamint a középiskolás és főiskolás korosztályt a hegykői ottalvós táborunkba július 21-24-ig. Jelentkezni és tudnivalókról informálódni a plébániánk honlapján elérhető elektronikus űrlapokon lehet!

6. Az idei évre mindkét templomunkban elfogytak a szabad miseszándékok. Szeretnénk a Kedves Híveknek felajánlani, hogy az irodában felveszünk olyan szentmiseszándékokat, melyeket helyhez és időhöz nem kötötten tud vállani egy-egy lelkipásztor. Ezen szentmisék a csendes mise stóladíjával, vagyis 2000 Ft-tal írathatók a szándék megnevezésével.

További hírek

Pünkösdvasárnap

Pünkösdvasárnap

A Szentlélek eljövetelével elindult Jézus egyháza. Kezdetét veszi a misszió, az igehirdetés. A küldetés mibenléte egyértelmű volt az apostolok számára eddig is, Pünkösd napján megkapták hozzá az erőt és a bátorságot. Akik bérmálkoznak, ugyanezt élhetik át! Akik pedig már a keresztény beavatás teljességében vannak, számukra megerősítés, új lendület a mai nap!


Urunk mennybemenetele

Urunk mennybemenetele

Márk evangéliumának utolsó mondataiban krisztusi küldetést kapnak a tanítványok, rajtuk keresztül pedig minden kor keresztényei. A feladat az evangélium örömének hirdetése. Ez nem megy leszegett fejjel. Mai kutatások szerint az okoseszközök egyre nagyobb mértékű használata egyfajta meggörnyedő testtartást eredményez. És még mennyi minden van, ami befelé, magunkba fordít minket. Az Úr Jézus mennybemenetele az apostolok tekintetét fizikailag is felemelte. Miközben várjuk az Erőt, a Szentlelket, ne felejtsük el, hogy a Mester megmutatta azt az utat, amely a végső célunkhoz vezet!


Húsvét 6. vasárnapja

Húsvét 6. vasárnapja

"Maradjatok meg szeretetemben!" Az Úr Jézus ezt tűzi ki e földi életre célul. Örök távlatként pedig a mennyországba hív meg: "gyümölcsöt hozzatok: maradandó gyümölcsöt!" Az élet viszontagságai ellenére, Jézusba kapaszkodva teljes lehet az örömünk. Milyen jó, hogy a barátai lehetünk, ehhez pedig egyet kér: tartsuk meg a parancsokat!


© Soproni Szent Imre Római Katolikus Plébánia 2011-2020 Minden jog fenntartva.