Húsvétvasárnap

Jézus Krisztus feltámadása keresztény életünk legfontosabb eseménye. Igen, a mi életünké is. Örök sorsunk szempontjából kulcsfontosságú, hogy hova juthatunk. Krisztus megváltó kereszthalála és feltámadása a mennyország, az örök üdvösség perspektíváját tárja elénk. Ezért a legfontosasbb esemény számunkra. Ennek tudatában, az atyai házat megcélozva éljünk!

1. A szentföldi kegyhelyek javára a Kedves Hívek két héttel ezelőtt 321585 Ft adományt adtak, melyet szívből köszönünk!

2. Hálásan köszönjük szolgálattevőinknek, ministránsainknak és minden segítőnknek a nagyheti szertartások és a Húsvét előkészítését és ünneplését!

3. Húsvét nyolcadában tartjuk az idei plébániai jegyeskurzust több, mint tíz pár részvételével, akiket a Kedves Hívek imáiba ajánlunk.

4. A jövő héttől a hétköznap esti szentmiséket már nem a kápolnában, hanem a templomban fogjuk tartani.

5. A héten elsőpéntek lesz, a szokott időben tervezem a betegek felkeresését, az esti szentmise után pedig a Jézus Szíve családok szentségimádási órája lesz.

6. Szombaton délelőtt 9.00 órára bérmálási felkészítőre várjuk az érintetteket!

7. A jövő vasárnap az Isteni Irgalmasság ünnepe lesz, a Szent Imre templomban 15.00 órakor a Jézus Szíve családok szentségimádási óráját tartjuk.

8. Idén nyáron a következő táborokat ajánljuk a gyermekek és a fiatalok figyelmébe:

  • a leendő 2-8. osztályos hittanosok számára a XII. Szent Imre Napközis Tábort 2024. augusztus 12-16-ig.
  • középiskolás és főiskolás korosztály számára ottalvós ifitábort a Hegykői Plébánia Közösségi Házában 2024. július 21-24-ig.
    Jelentkezni és tudnivalókról informálódni a plébániánk honlapján elérhető elektronikus űrlapokon lehet!

9. Továbbra is várjuk a Lelki adoptálás imamozgalomhoz csatlakozó hívek jelentkezését, akik kilenc hónapon át egy néhány perces imádságot vállalnak egy megfogant, de veszélyben lévő magzatért. Az ígérettételre április 12-én (péntek) kerül sor a Jézus Szíve templomban a 7.00 órai, a Szent Imre templomban pedig a 18.00 órai szentmise keretein belül. A Lelki adoptálásra jelentkezni a sekrestyében kitett lapon lehet.

10. Plébániánk irodája április 2-án (kedd) zárva tart.

Áldott Húsvétot kívánunk mindnyájuknak!

További hírek

Pünkösdvasárnap

Pünkösdvasárnap

A Szentlélek eljövetelével elindult Jézus egyháza. Kezdetét veszi a misszió, az igehirdetés. A küldetés mibenléte egyértelmű volt az apostolok számára eddig is, Pünkösd napján megkapták hozzá az erőt és a bátorságot. Akik bérmálkoznak, ugyanezt élhetik át! Akik pedig már a keresztény beavatás teljességében vannak, számukra megerősítés, új lendület a mai nap!


Urunk mennybemenetele

Urunk mennybemenetele

Márk evangéliumának utolsó mondataiban krisztusi küldetést kapnak a tanítványok, rajtuk keresztül pedig minden kor keresztényei. A feladat az evangélium örömének hirdetése. Ez nem megy leszegett fejjel. Mai kutatások szerint az okoseszközök egyre nagyobb mértékű használata egyfajta meggörnyedő testtartást eredményez. És még mennyi minden van, ami befelé, magunkba fordít minket. Az Úr Jézus mennybemenetele az apostolok tekintetét fizikailag is felemelte. Miközben várjuk az Erőt, a Szentlelket, ne felejtsük el, hogy a Mester megmutatta azt az utat, amely a végső célunkhoz vezet!


Húsvét 6. vasárnapja

Húsvét 6. vasárnapja

"Maradjatok meg szeretetemben!" Az Úr Jézus ezt tűzi ki e földi életre célul. Örök távlatként pedig a mennyországba hív meg: "gyümölcsöt hozzatok: maradandó gyümölcsöt!" Az élet viszontagságai ellenére, Jézusba kapaszkodva teljes lehet az örömünk. Milyen jó, hogy a barátai lehetünk, ehhez pedig egyet kér: tartsuk meg a parancsokat!


© Soproni Szent Imre Római Katolikus Plébánia 2011-2020 Minden jog fenntartva.