Nagyböjt 2. vasárnapja

Jézus színeváltozásáról tudósít a mai evangélium. Felmennek a hegyre a Mesterrel a főapostolok, nehezen tudnak mit kezdeni a látvánnyal, az élménnyel. Sokszor lehetünk mi is így: vágyunk az Istennel való találkozásra, de igazából nem tudjuk, hogy mire számítsunk. Egy biztos: szükségünk van Rá. Időnként fel kell menni nekünk is a Tábor hegyre, oda, ahol számunkra megtapasztalható Isten, aztán pedig visszaérkezve küldetésünk tanúskodni Róla. A környezetünket legfőképpen az érdekli, hogy milyen a Vele való kapcsolat...

1. Ma a katolikus iskolák javára tartunk gyűjtést, hálásan köszönjük az ifjúság nevelésére adott adományaikat!

2. Február 28-án (szerda) 7.30-tól havi takarítás lesz a Jézus Szíve templomban. Szeretettel várunk segítőket!

3. Ki vagy Te, Uram? címmel az Istenképekkel kapcsolatos lelki programot tartunk felnőtt keresztény hívek számára a Szent Imre plébánián február 28-án (szerda) 18.00 órai kezdettel. A program egy kiscsoportos beszélgetéssel egybekötött előadás lesz Istenképeink kialakulásáról, formálódásáról, az egészséges és torz Istenképekről, és mindezek életünkre gyakorolt hatásairól. Az előadást Németh István atya, mentálhigiénés lelkigondozó, és Geiszkopf Roland, a SOTE végzős mentálhigiénés hallgatója tartja. A programon való részvétel regisztrációhoz kötött a terem befogadóképessége miatt. Jelentkezni a sekrestyében, a plébániánk honlapján, illetve a plakáton található QR-kódon keresztül lehet.

4. Pénteken a délelőtti órákban tervezem az elsőpéntekesek felkeresését.

5. Pénteken a szentmise előtt 17.15-től az Exodus Férfiközösség vezeti a keresztúti ájtatosságot, a szentmise után a Jézus Szíve családok szentségimádási órája lesz.

6. Szombaton 8.00 órától 12 órás szentségimádás lesz a Szent Imre templom kápolnájában. Szeretettel várjuk szentségőrzők jelentkezését a sekrestyében kitett lapon.

7. Szeretettel várjuk az idei nagyböjtben is a Kedves Hívek tartós élelmiszer felajánlásait március 3-10-ig. A Jézus Szíve templomban a sekrestyébe, a Szent Imre templomban pedig az aulában kijelölt helyre várjuk adományaikat, melyeket a rászorulók nevében is hálásan köszönünk!

8. Az idei elsőáldozók szüleinek tartunk megbeszélést március 5-én (kedd) 18.30-kor a Szent Imre templomban.

9. A Családos Szentmise Közösség kisgyermekes családoknak szervez nagyböjti kézműves foglalkozást március 9-én (szombat) délelőtt a Szent Imre Plébánián. Szeretettel várjuk a családokat!

További hírek

Húsvét 3. vasárnapja

Húsvét 3. vasárnapja

Lukács evangéliuma segítségével ismét az Úr Jézus feltámadását követő egyik jelenésnek lehetünk tanúi, mely egészen szemléletes. Érzékek és érzések, melyek mind a megtapasztalást akarják aláhúzni. Az apostolokéhoz hasonlóan velünk is olykor megesik, hogy felüti a fejét a félelem, az ijedtség, amikor Isten be akar lépni az életünkbe. Mi nem így, vagy úgy képzeltük. Számunkra más helyzet komfortosabb lett volna. Amikor lemondunk a saját elképzeléseinkről, amikor tudunk elengedni dolgokat, akkor adunk teret a Feltámadottnak. Teljesen biztos, hogy ekkor szűnik a félelem, az ijedtség és a kétely, helyébe pedig a hit talaján az öröm, a béke és a ráhagyatkozás biztonsága költözik!


Húsvét 2. vasárnapja

Húsvét 2. vasárnapja

Tamás apostol kerül a figyelmünk középpontjába az evangéliumi szakasz hallatán. Ő "hiszi, ha látja" az Úr Jézus feltámadását. Tamáskodik. Sokszor tesszük ezt mi is, amikor Isten életünkben való jelenlétét, irgalmas szeretetét firtatjuk. Jó módszer lehet, ha figyelmünk középpontjába inkább a Feltámadottat helyezzük. Ha Rá tekintünk, biztosak lehetünk abban, hogy jó irányba is haladunk. "Én Uram, én Istenem!" Tamás apostol hitvallása - látva az Üdvözítőt - mélyebbnek tűnik, mint a többieké.


Húsvétvasárnap

Húsvétvasárnap

Jézus Krisztus feltámadása keresztény életünk legfontosabb eseménye. Igen, a mi életünké is. Örök sorsunk szempontjából kulcsfontosságú, hogy hova juthatunk. Krisztus megváltó kereszthalála és feltámadása a mennyország, az örök üdvösség perspektíváját tárja elénk. Ezért a legfontosasbb esemény számunkra. Ennek tudatában, az atyai házat megcélozva éljünk!


© Soproni Szent Imre Római Katolikus Plébánia 2011-2020 Minden jog fenntartva.