Nagyböjt 1. vasárnapja

Márk evangéliumának rövid tudósítása az Úr Jézus pusztai elvonulásáról, megkísértéséről a többi evangéliumból származó tudásunk fényében szegényesnek tűnhet. Ha azonban újra elolvassuk a Mk 1,12-15 szakaszt, kitűnik a lényeg: nincs idő halogatni a megtérést, elközelgett az Isten Országa. Bűnbánat és hit: ez kell, hogy összekapcsolódjon bennünk is, hogy megtisztult szívünk igazán befogadhassa az evangélium krisztusi igazságait!

1. Böjte Csaba OFM atya február 24-én (szombat) 19.00 órakor a Szent Imre templomban tanítással és elmélkedésekkel kísért dicsőítő szentségimádást vezet, melyre mindenkit szeretettel várunk. Másnap, vasárnap a Szent Mihály templomban a 9.30-as szentmisét Csaba testvér celebrálja. Mindkét alkalommal külön gyűjtést szervezünk a Dévai Szent Ferenc Alapítvány részére, illetve lehetőség nyílik a különböző kiadványokat megvásárolni. További részletek az esemény plakátján találhatók.

2. Pénteken 17.15-től a keresztutat a Plébániai Tanácsadó Testülettel imádkozzuk, szeretettel várunk mindenkit az Úr Jézus értünk vállalt szenvedésének átelmélkedésére!

3. A jövő vasárnap országos gyűjtést tartunk a katolikus iskolák javára, hálásan köszönjük adományaikat!

4. Tisztelettel kérjük azokat a jegyeseket, akik még nem jelezték, hogy idén a Szent Imre templomban szeretnének házasságot kötni, mielőbb vegyék fel a kapcsolatot a plébánia irodájával!

5. Ki vagy Te, Uram? címmel az Istenképekkel kapcsolatos lelki programot tartunk felnőtt keresztény hívek számára a Szent Imre plébánián február 28-án (szerda) 18.00 órai kezdettel. A program egy kiscsoportos beszélgetéssel egybekötött előadás lesz Istenképeink kialakulásáról, formálódásáról, az egészséges és torz Istenképekről, és mindezek életünkre gyakorolt hatásairól. Az előadást Németh István atya, mentálhigiénés lelkigondozó és Geiszkopf Roland, a SOTE végzős mentálhigiénés hallgatója tartja. A programon való részvétel regisztrációhoz kötött a terem befogadóképessége miatt. Jelentkezni a sekrestyében, a plébániánk honlapján, illetve a plakáton található QR-kódon keresztül lehet.

További hírek

Húsvét 3. vasárnapja

Húsvét 3. vasárnapja

Lukács evangéliuma segítségével ismét az Úr Jézus feltámadását követő egyik jelenésnek lehetünk tanúi, mely egészen szemléletes. Érzékek és érzések, melyek mind a megtapasztalást akarják aláhúzni. Az apostolokéhoz hasonlóan velünk is olykor megesik, hogy felüti a fejét a félelem, az ijedtség, amikor Isten be akar lépni az életünkbe. Mi nem így, vagy úgy képzeltük. Számunkra más helyzet komfortosabb lett volna. Amikor lemondunk a saját elképzeléseinkről, amikor tudunk elengedni dolgokat, akkor adunk teret a Feltámadottnak. Teljesen biztos, hogy ekkor szűnik a félelem, az ijedtség és a kétely, helyébe pedig a hit talaján az öröm, a béke és a ráhagyatkozás biztonsága költözik!


Húsvét 2. vasárnapja

Húsvét 2. vasárnapja

Tamás apostol kerül a figyelmünk középpontjába az evangéliumi szakasz hallatán. Ő "hiszi, ha látja" az Úr Jézus feltámadását. Tamáskodik. Sokszor tesszük ezt mi is, amikor Isten életünkben való jelenlétét, irgalmas szeretetét firtatjuk. Jó módszer lehet, ha figyelmünk középpontjába inkább a Feltámadottat helyezzük. Ha Rá tekintünk, biztosak lehetünk abban, hogy jó irányba is haladunk. "Én Uram, én Istenem!" Tamás apostol hitvallása - látva az Üdvözítőt - mélyebbnek tűnik, mint a többieké.


Húsvétvasárnap

Húsvétvasárnap

Jézus Krisztus feltámadása keresztény életünk legfontosabb eseménye. Igen, a mi életünké is. Örök sorsunk szempontjából kulcsfontosságú, hogy hova juthatunk. Krisztus megváltó kereszthalála és feltámadása a mennyország, az örök üdvösség perspektíváját tárja elénk. Ezért a legfontosasbb esemény számunkra. Ennek tudatában, az atyai házat megcélozva éljünk!


© Soproni Szent Imre Római Katolikus Plébánia 2011-2020 Minden jog fenntartva.