Évközi 23. vasárnap

A mai vasárnap evangéliumi szakaszát (Mt 18, 15-20) olvasva olyan fogalmak juthatnak eszünkbe, mint közösség, felelősség, kiengesztelődés, egyetértés. Érezzük, hogy ezek nem csupán szép szavak, hanem egész életünket meghatározó, válaszokra felhívó valóságok. Isten nélkül hosszú távon nem lehetünk boldogok. Ahhoz, hogy élhető legyen a körülöttünk lévő világ, az emberi kapcsolataink, hogy tudjunk felelősséget érezni embertársaink iránt, és ebből cselekedetek fakadjanak, ehhez bizony az Úrra van szükségünk. Találjunk rá az imádságban az erőforrásra, a kinyújtott isteni kézre!

1. Kedden, Szűz Mária szent neve emléknapján lesz a Jézus Szíve templom szentségimádási napja. A szentségkitétel a reggel 7.00 órai szentmise után lesz, a szentségeltétel litániával és szentségi áldással pedig 15.30-kor. A hátsó asztalra kitett lapon szentségőrzők jelentkezését várjuk! Buzdítom a Kedves Testvéreket, hogy használják ki ezt a napot, és minél többen térjenek be napközben szentséglátogatásra!

2. Szombaton 12 órás szentségimádás lesz a Szent Imre templom kápolnájában, melyre szentségőrzők jelentkezését várjuk a sekrestyében kitett lapon.

3. A jövő vasárnap, szeptember 17-én 10.30-kor tartjuk a tanév első családos szentmiséjét a Szent Imre templomban. A legkisebbeknek a közösségi teremben a szentmise egy része alatt a szokott módon külön foglalkozást szervezünk. Nagy szeretettel várjuk a kisgyermekes családokat!

4. A jövő vasárnapig várjuk a kedd esténként felnőttek számára tartandó, a beavató szentségek felvételére készítő katekumen csoportunkba az érdeklődők jelentkezését plébániánk honlapján keresztül. Az első alkalmat szeptember 19-én 18.30-kor tartjuk a plébánia 1-es közösségi termében.

5. A bérmálási felkészítőre szeptember 30-ig várjuk a 9. osztályos, vagy egyéb középiskolai osztályokba járó fiatalok jelentkezését a honlapunkon található elektronikus űrlapon. Az első alkalom október 7-én (szombat) délelőtt lesz.

6. Örömmel jelenthetem, hogy a szeptember 27-én induló szentségimádás iskolája kurzusra minden hely betelt.

7. Szeretettel várjuk a különböző korosztályokat a plébánián működő nyitott közösségekbe:

  • az 5-8. osztályosok számára a Boldog Carlo Acutis Közösség nagyjából kéthetente pénteken 18.30-19.30-ig. Az első alkalom szeptember 29-én lesz.
  • középiskolások és egyetemisták számára a Don Bosco Ifjúsági Közösség szombatonként 19.00-20.30-ig. Az első alkalom szeptember 16-án lesz.
  • a 30-as és 40-es korosztály számára az Élő Kövek Közösség szerdánként 20.00 órától várja az érdeklődőket!

8. A győri Székesegyház felújítás utáni újraszentelése szeptember 13-án (szerda) 10.00 órakor kezdődik, melyre főpásztorunk szeretettel hívja és várja egyházmegyénk híveit! 5 főt el tudok vinni magammal, aki szeretne jönni, a szentmise után keressen. Szerdán a plébánia irodája zárva tart az ünnep miatt.

További hírek

Évközi 24. vasárnap

Évközi 24. vasárnap

A megbocsátás emberi életünk, mindennapi küzdelmeink talán legnehezebbje. Péter apostol az evangéliumban megkérdezi Mesterét: hányszor kell megbocsátani, talán hétszer? Az Úr Jézus először a "hetvenszer hétszer" kifejezéssel jelzi, hogy mindannyiszor így kellene tennünk, majd egy példabeszéddel rávilágít, hogy Isten irgalmassága, az emberek felé irányuló megbocsátó szeretete felülmúlhatatlan. Ha ez valóban átjárja a lelkünket, akkor nem lehetetlennek tűnő vállalkozás lesz a megbocsátás útja, hanem erőt adhat a túlcsorduló könyörület!


Évközi 21. vasárnap

Évközi 21. vasárnap

"Hát ti, kinek tartotok engem?" - kérdezi az Úr Jézus a tanítványaitól. A kérdés a mi életünkben is megkerülhetetlen. Az erre adott válasz fejezi ki a hitünket. "Nem magánügy a hitünk" - halljuk sokszor a misszióra, tanúságtételre irányuló kijelentést, ám a személyes megvallás az alapja mindennek. Ha csupán általánosságban kellene viszonyulnunk az Úrhoz, akkor e viszonyulás mértéke határozna meg mindent. Ilyenkor fordul elő, hogy egy szép történetnek gondoljuk az egész Krisztus-eseményt, amit vagy elhiszünk, vagy nem. A Péternek adott kulcsok kapcsán is feljöhet bennünk egy, a mennyország kapujában fel-alá járkáló szakállas ember képe, aki kedvére dönt az oda való bejutásról. Ha nincs személyes válaszunk az Úr Jézus kérdésére, fennáll a veszélye, hogy meseszerű elemekre alapozzuk vallásosságunkat. Jézus Krisztusra kell!


Szent István király ünnepe

Szent István király ünnepe

Államalapító királyunk, Szent István ünnepén több gondolat is megfordulhat bennünk: magyarságunk gyökerei, népünk sorsa, Szent István király lelki és szellemi öröksége, intelmei fiához, Imre herceghez... A mai embert sok esetben az érdekli a leginkább, hogy mi lesz vele. Hogyan tudom megállni a helyem a világban? Mit jelent tisztességes embernek lenni, hogy kell csinálni? szent Istvántól nem elsősorban módszert kell tanulnunk, mert az ezeréves. Álljon előttünk a bátor, határozott, a krisztusi hitet szíve mélyéig megélni akaró államférfi, férj és családapa képe!


© Soproni Szent Imre Római Katolikus Plébánia 2011-2020 Minden jog fenntartva.