Évközi 21. vasárnap

"Hát ti, kinek tartotok engem?" - kérdezi az Úr Jézus a tanítványaitól. A kérdés a mi életünkben is megkerülhetetlen. Az erre adott válasz fejezi ki a hitünket. "Nem magánügy a hitünk" - halljuk sokszor a misszióra, tanúságtételre irányuló kijelentést, ám a személyes megvallás az alapja mindennek. Ha csupán általánosságban kellene viszonyulnunk az Úrhoz, akkor e viszonyulás mértéke határozna meg mindent. Ilyenkor fordul elő, hogy egy szép történetnek gondoljuk az egész Krisztus-eseményt, amit vagy elhiszünk, vagy nem. A Péternek adott kulcsok kapcsán is feljöhet bennünk egy, a mennyország kapujában fel-alá járkáló szakállas ember képe, aki kedvére dönt az oda való bejutásról. Ha nincs személyes válaszunk az Úr Jézus kérdésére, fennáll a veszélye, hogy meseszerű elemekre alapozzuk vallásosságunkat. Jézus Krisztusra kell!

1. Hétfőtől péntekig a Szent Imre templom és plébánia ismét helyet ad az indiai származású Margaritha Valappila nővér gyógyító lelkigyakorlatának mindazok számára, akik korábban jelentkeztek. A hét folyamán plébániánk irodája zárva lesz, valamint kedden és csütörtökön az esti szentmise elmarad. Testi-lelki gyógyulást kívánunk a kb. 250 résztvevőnek!

2. A héten elsőpéntek lesz, a szokott időben tervezem betegeink felkeresését.

3. Szombaton délelőtt lesz a győri Püspökvár udvarában a jubiláns házasok hálaadó szentmiséje. Plébániánkról 19 pár regisztrált, a szervezők azt kérik tőlük, hogy 9.30-ra érkezzenek meg a Káptalandombra. Parkolni a környező utcákban, illetve a Dunakapu mélygarázsban célszerű.

4. Istenkapcsolatunk fejlesztését előtérbe helyezve szeptember végétől december közepéig szeretnénk meghirdetni plébániánkon a szentségimádás iskoláját. Terveink szerint hetente szerda esténként tartanánk, a 12 alkalmas kurzus célja megtanulni a „kommunikációt”, meghallani Isten szavát, mélyebb kapcsolatot kialakítani Jézussal. Közös éneklés, rövid bevezető, csendes szentségimádás és kiscsoportos megosztás lenne a program. Részleteket és a jelentkezés módját a jövő vasárnap hirdetjük. Szeretettel várunk majd mindenkit, aki imaéletében és az Oltáriszentség imádásában szeretne elmélyülni!

5. Kedden lesz Keresztelő Szent János vértanúságának ünnepe, ebből az alkalomból a Bécsi úti Keresztelő Szent János templomban a város papságával bemutatott szentmise lesz 18.00 órakor Palatinus Kristóf újmisés vezetésével. Szeretettel várják a Kedves Híveket!

További hírek

Pünkösdvasárnap

Pünkösdvasárnap

A Szentlélek eljövetelével elindult Jézus egyháza. Kezdetét veszi a misszió, az igehirdetés. A küldetés mibenléte egyértelmű volt az apostolok számára eddig is, Pünkösd napján megkapták hozzá az erőt és a bátorságot. Akik bérmálkoznak, ugyanezt élhetik át! Akik pedig már a keresztény beavatás teljességében vannak, számukra megerősítés, új lendület a mai nap!


Urunk mennybemenetele

Urunk mennybemenetele

Márk evangéliumának utolsó mondataiban krisztusi küldetést kapnak a tanítványok, rajtuk keresztül pedig minden kor keresztényei. A feladat az evangélium örömének hirdetése. Ez nem megy leszegett fejjel. Mai kutatások szerint az okoseszközök egyre nagyobb mértékű használata egyfajta meggörnyedő testtartást eredményez. És még mennyi minden van, ami befelé, magunkba fordít minket. Az Úr Jézus mennybemenetele az apostolok tekintetét fizikailag is felemelte. Miközben várjuk az Erőt, a Szentlelket, ne felejtsük el, hogy a Mester megmutatta azt az utat, amely a végső célunkhoz vezet!


Húsvét 6. vasárnapja

Húsvét 6. vasárnapja

"Maradjatok meg szeretetemben!" Az Úr Jézus ezt tűzi ki e földi életre célul. Örök távlatként pedig a mennyországba hív meg: "gyümölcsöt hozzatok: maradandó gyümölcsöt!" Az élet viszontagságai ellenére, Jézusba kapaszkodva teljes lehet az örömünk. Milyen jó, hogy a barátai lehetünk, ehhez pedig egyet kér: tartsuk meg a parancsokat!


© Soproni Szent Imre Római Katolikus Plébánia 2011-2020 Minden jog fenntartva.