Évközi 21. vasárnap

"Hát ti, kinek tartotok engem?" - kérdezi az Úr Jézus a tanítványaitól. A kérdés a mi életünkben is megkerülhetetlen. Az erre adott válasz fejezi ki a hitünket. "Nem magánügy a hitünk" - halljuk sokszor a misszióra, tanúságtételre irányuló kijelentést, ám a személyes megvallás az alapja mindennek. Ha csupán általánosságban kellene viszonyulnunk az Úrhoz, akkor e viszonyulás mértéke határozna meg mindent. Ilyenkor fordul elő, hogy egy szép történetnek gondoljuk az egész Krisztus-eseményt, amit vagy elhiszünk, vagy nem. A Péternek adott kulcsok kapcsán is feljöhet bennünk egy, a mennyország kapujában fel-alá járkáló szakállas ember képe, aki kedvére dönt az oda való bejutásról. Ha nincs személyes válaszunk az Úr Jézus kérdésére, fennáll a veszélye, hogy meseszerű elemekre alapozzuk vallásosságunkat. Jézus Krisztusra kell!

1. Hétfőtől péntekig a Szent Imre templom és plébánia ismét helyet ad az indiai származású Margaritha Valappila nővér gyógyító lelkigyakorlatának mindazok számára, akik korábban jelentkeztek. A hét folyamán plébániánk irodája zárva lesz, valamint kedden és csütörtökön az esti szentmise elmarad. Testi-lelki gyógyulást kívánunk a kb. 250 résztvevőnek!

2. A héten elsőpéntek lesz, a szokott időben tervezem betegeink felkeresését.

3. Szombaton délelőtt lesz a győri Püspökvár udvarában a jubiláns házasok hálaadó szentmiséje. Plébániánkról 19 pár regisztrált, a szervezők azt kérik tőlük, hogy 9.30-ra érkezzenek meg a Káptalandombra. Parkolni a környező utcákban, illetve a Dunakapu mélygarázsban célszerű.

4. Istenkapcsolatunk fejlesztését előtérbe helyezve szeptember végétől december közepéig szeretnénk meghirdetni plébániánkon a szentségimádás iskoláját. Terveink szerint hetente szerda esténként tartanánk, a 12 alkalmas kurzus célja megtanulni a „kommunikációt”, meghallani Isten szavát, mélyebb kapcsolatot kialakítani Jézussal. Közös éneklés, rövid bevezető, csendes szentségimádás és kiscsoportos megosztás lenne a program. Részleteket és a jelentkezés módját a jövő vasárnap hirdetjük. Szeretettel várunk majd mindenkit, aki imaéletében és az Oltáriszentség imádásában szeretne elmélyülni!

5. Kedden lesz Keresztelő Szent János vértanúságának ünnepe, ebből az alkalomból a Bécsi úti Keresztelő Szent János templomban a város papságával bemutatott szentmise lesz 18.00 órakor Palatinus Kristóf újmisés vezetésével. Szeretettel várják a Kedves Híveket!

További hírek

Évközi 24. vasárnap

Évközi 24. vasárnap

A megbocsátás emberi életünk, mindennapi küzdelmeink talán legnehezebbje. Péter apostol az evangéliumban megkérdezi Mesterét: hányszor kell megbocsátani, talán hétszer? Az Úr Jézus először a "hetvenszer hétszer" kifejezéssel jelzi, hogy mindannyiszor így kellene tennünk, majd egy példabeszéddel rávilágít, hogy Isten irgalmassága, az emberek felé irányuló megbocsátó szeretete felülmúlhatatlan. Ha ez valóban átjárja a lelkünket, akkor nem lehetetlennek tűnő vállalkozás lesz a megbocsátás útja, hanem erőt adhat a túlcsorduló könyörület!


Évközi 23. vasárnap

Évközi 23. vasárnap

A mai vasárnap evangéliumi szakaszát (Mt 18, 15-20) olvasva olyan fogalmak juthatnak eszünkbe, mint közösség, felelősség, kiengesztelődés, egyetértés. Érezzük, hogy ezek nem csupán szép szavak, hanem egész életünket meghatározó, válaszokra felhívó valóságok. Isten nélkül hosszú távon nem lehetünk boldogok. Ahhoz, hogy élhető legyen a körülöttünk lévő világ, az emberi kapcsolataink, hogy tudjunk felelősséget érezni embertársaink iránt, és ebből cselekedetek fakadjanak, ehhez bizony az Úrra van szükségünk. Találjunk rá az imádságban az erőforrásra, a kinyújtott isteni kézre!


Szent István király ünnepe

Szent István király ünnepe

Államalapító királyunk, Szent István ünnepén több gondolat is megfordulhat bennünk: magyarságunk gyökerei, népünk sorsa, Szent István király lelki és szellemi öröksége, intelmei fiához, Imre herceghez... A mai embert sok esetben az érdekli a leginkább, hogy mi lesz vele. Hogyan tudom megállni a helyem a világban? Mit jelent tisztességes embernek lenni, hogy kell csinálni? szent Istvántól nem elsősorban módszert kell tanulnunk, mert az ezeréves. Álljon előttünk a bátor, határozott, a krisztusi hitet szíve mélyéig megélni akaró államférfi, férj és családapa képe!


© Soproni Szent Imre Római Katolikus Plébánia 2011-2020 Minden jog fenntartva.