Krisztus Szent Teste és Vére főünnepe

Úrnapján a katolikus embernek megdobban a szíve: ünnepli Krisztust, a Mestert, aki saját testét és vérét nyújtja nekünk. Kapaszkodót ad földi életünk mindennapjaihoz, hogy eljuthassunk az örök hazába. A mennyország vágya kell, hogy szüntelenül továbblendítsen bennünket!

1. Aki még szeretne rendelni Seregély István „Szűz Mária levelei” c. könyvéből, most a szentmise után fel lehet iratkozni a sekrestyében. A megrendelt könyveket átvételkor kell majd fizetni 900 Ft/db áron.
2. Kedden reggel 8.00 órakor indul a Szent Imre templomtól a győri papszentelésre a szentelendőkért felajánlott négynapos gyalogos zarándoklat. A 10 fős csoporthoz szeretettel várunk csatlakozókat, akik az út egy részén társulnának hozzánk. Reggelenként 8.00 órakor fogunk indulni: szerdán Hegykőről, csütörtökön Kapuvárról, pénteken pedig Kónyból. Egyéb információk István atyától kérhetők. A Kedves Híveket kérjük, hogy imáikkal kísérjék zarándoklatunkat!
3. A héten a gyalogos zarándoklat miatt a Szent Imre templomban kedden és csütörtökön este, a Jézus Szíve templomban pedig szerdán és pénteken reggel elmaradnak a szentmisék.
4. Csütörtökön 16.00-18.00 óráig élelmiszercsomagot osztunk a területünkön élő rászorulóknak. Hálásan köszönünk minden adományt!
5. Azok számára, akik a papszentelésre szervezett autóbuszra jelentkeztek, szombaton 7.30-kor lesz az indulás a Szent Imre templom elől. A visszaindulás a gyalogos zarándokokkal kiegészülve 13.00 órakor lesz a leszállás helyén.
6. Szombaton délelőtt 10.00 órakor a győri Nagyboldogasszony-székesegyházban Dr. Veres András megyéspüspök áldozópappá szenteli Gulyás Vilmos, Hencz Márton és Palatinus Kristóf diakónusokat, valamint diakónussá szenteli Ézsöl Krisztián és
Horváth Csaba papnövendékeket. Imádkozzunk a szentelendőkért!
7. A jövő vasárnap a Jézus Szíve templomban a 10.30 órakor kezdődő szentmise végén alkalmas időjárás esetén tartjuk a hagyományos Jézus Szíve körmenetet, melyre szeretettel várunk mindenkit! A jövő vasárnap 7.30-kor nem lesz szentmise.
8. Továbbra is várjuk az ősszel induló bérmálási felkészítőre középiskolások jelentkezését, valamint a szintén ősztől kéthetente kedd esténként felnőttek számára tartandó, keresztségre, elsőáldozásra és bérmálásra felkészítő katekumen csoportunkba az érdeklődők jelentkezését a plébániánk honlapján található elektronikus űrlapokon keresztül.
9. Hencz Márton atya június 23-án (péntek) 19.00 órától hálaadó szentségimádást vezet plébániánk Töviskorona zenekarának szolgálatával, újmiséje a Szent Imre templomban június 24-én (szombat) 16.00 órakor, a Jézus Szíve templomban pedig
június 25-én (vasárnap) 10.30 órakor lesz. Szeretettel várunk mindenkit!

További hírek

Pünkösdvasárnap

Pünkösdvasárnap

A Szentlélek eljövetelével elindult Jézus egyháza. Kezdetét veszi a misszió, az igehirdetés. A küldetés mibenléte egyértelmű volt az apostolok számára eddig is, Pünkösd napján megkapták hozzá az erőt és a bátorságot. Akik bérmálkoznak, ugyanezt élhetik át! Akik pedig már a keresztény beavatás teljességében vannak, számukra megerősítés, új lendület a mai nap!


Urunk mennybemenetele

Urunk mennybemenetele

Márk evangéliumának utolsó mondataiban krisztusi küldetést kapnak a tanítványok, rajtuk keresztül pedig minden kor keresztényei. A feladat az evangélium örömének hirdetése. Ez nem megy leszegett fejjel. Mai kutatások szerint az okoseszközök egyre nagyobb mértékű használata egyfajta meggörnyedő testtartást eredményez. És még mennyi minden van, ami befelé, magunkba fordít minket. Az Úr Jézus mennybemenetele az apostolok tekintetét fizikailag is felemelte. Miközben várjuk az Erőt, a Szentlelket, ne felejtsük el, hogy a Mester megmutatta azt az utat, amely a végső célunkhoz vezet!


Húsvét 6. vasárnapja

Húsvét 6. vasárnapja

"Maradjatok meg szeretetemben!" Az Úr Jézus ezt tűzi ki e földi életre célul. Örök távlatként pedig a mennyországba hív meg: "gyümölcsöt hozzatok: maradandó gyümölcsöt!" Az élet viszontagságai ellenére, Jézusba kapaszkodva teljes lehet az örömünk. Milyen jó, hogy a barátai lehetünk, ehhez pedig egyet kér: tartsuk meg a parancsokat!


© Soproni Szent Imre Római Katolikus Plébánia 2011-2020 Minden jog fenntartva.