Krisztus Szent Teste és Vére főünnepe

Úrnapján a katolikus embernek megdobban a szíve: ünnepli Krisztust, a Mestert, aki saját testét és vérét nyújtja nekünk. Kapaszkodót ad földi életünk mindennapjaihoz, hogy eljuthassunk az örök hazába. A mennyország vágya kell, hogy szüntelenül továbblendítsen bennünket!

1. Aki még szeretne rendelni Seregély István „Szűz Mária levelei” c. könyvéből, most a szentmise után fel lehet iratkozni a sekrestyében. A megrendelt könyveket átvételkor kell majd fizetni 900 Ft/db áron.
2. Kedden reggel 8.00 órakor indul a Szent Imre templomtól a győri papszentelésre a szentelendőkért felajánlott négynapos gyalogos zarándoklat. A 10 fős csoporthoz szeretettel várunk csatlakozókat, akik az út egy részén társulnának hozzánk. Reggelenként 8.00 órakor fogunk indulni: szerdán Hegykőről, csütörtökön Kapuvárról, pénteken pedig Kónyból. Egyéb információk István atyától kérhetők. A Kedves Híveket kérjük, hogy imáikkal kísérjék zarándoklatunkat!
3. A héten a gyalogos zarándoklat miatt a Szent Imre templomban kedden és csütörtökön este, a Jézus Szíve templomban pedig szerdán és pénteken reggel elmaradnak a szentmisék.
4. Csütörtökön 16.00-18.00 óráig élelmiszercsomagot osztunk a területünkön élő rászorulóknak. Hálásan köszönünk minden adományt!
5. Azok számára, akik a papszentelésre szervezett autóbuszra jelentkeztek, szombaton 7.30-kor lesz az indulás a Szent Imre templom elől. A visszaindulás a gyalogos zarándokokkal kiegészülve 13.00 órakor lesz a leszállás helyén.
6. Szombaton délelőtt 10.00 órakor a győri Nagyboldogasszony-székesegyházban Dr. Veres András megyéspüspök áldozópappá szenteli Gulyás Vilmos, Hencz Márton és Palatinus Kristóf diakónusokat, valamint diakónussá szenteli Ézsöl Krisztián és
Horváth Csaba papnövendékeket. Imádkozzunk a szentelendőkért!
7. A jövő vasárnap a Jézus Szíve templomban a 10.30 órakor kezdődő szentmise végén alkalmas időjárás esetén tartjuk a hagyományos Jézus Szíve körmenetet, melyre szeretettel várunk mindenkit! A jövő vasárnap 7.30-kor nem lesz szentmise.
8. Továbbra is várjuk az ősszel induló bérmálási felkészítőre középiskolások jelentkezését, valamint a szintén ősztől kéthetente kedd esténként felnőttek számára tartandó, keresztségre, elsőáldozásra és bérmálásra felkészítő katekumen csoportunkba az érdeklődők jelentkezését a plébániánk honlapján található elektronikus űrlapokon keresztül.
9. Hencz Márton atya június 23-án (péntek) 19.00 órától hálaadó szentségimádást vezet plébániánk Töviskorona zenekarának szolgálatával, újmiséje a Szent Imre templomban június 24-én (szombat) 16.00 órakor, a Jézus Szíve templomban pedig
június 25-én (vasárnap) 10.30 órakor lesz. Szeretettel várunk mindenkit!

További hírek

Évközi 24. vasárnap

Évközi 24. vasárnap

A megbocsátás emberi életünk, mindennapi küzdelmeink talán legnehezebbje. Péter apostol az evangéliumban megkérdezi Mesterét: hányszor kell megbocsátani, talán hétszer? Az Úr Jézus először a "hetvenszer hétszer" kifejezéssel jelzi, hogy mindannyiszor így kellene tennünk, majd egy példabeszéddel rávilágít, hogy Isten irgalmassága, az emberek felé irányuló megbocsátó szeretete felülmúlhatatlan. Ha ez valóban átjárja a lelkünket, akkor nem lehetetlennek tűnő vállalkozás lesz a megbocsátás útja, hanem erőt adhat a túlcsorduló könyörület!


Évközi 23. vasárnap

Évközi 23. vasárnap

A mai vasárnap evangéliumi szakaszát (Mt 18, 15-20) olvasva olyan fogalmak juthatnak eszünkbe, mint közösség, felelősség, kiengesztelődés, egyetértés. Érezzük, hogy ezek nem csupán szép szavak, hanem egész életünket meghatározó, válaszokra felhívó valóságok. Isten nélkül hosszú távon nem lehetünk boldogok. Ahhoz, hogy élhető legyen a körülöttünk lévő világ, az emberi kapcsolataink, hogy tudjunk felelősséget érezni embertársaink iránt, és ebből cselekedetek fakadjanak, ehhez bizony az Úrra van szükségünk. Találjunk rá az imádságban az erőforrásra, a kinyújtott isteni kézre!


Évközi 21. vasárnap

Évközi 21. vasárnap

"Hát ti, kinek tartotok engem?" - kérdezi az Úr Jézus a tanítványaitól. A kérdés a mi életünkben is megkerülhetetlen. Az erre adott válasz fejezi ki a hitünket. "Nem magánügy a hitünk" - halljuk sokszor a misszióra, tanúságtételre irányuló kijelentést, ám a személyes megvallás az alapja mindennek. Ha csupán általánosságban kellene viszonyulnunk az Úrhoz, akkor e viszonyulás mértéke határozna meg mindent. Ilyenkor fordul elő, hogy egy szép történetnek gondoljuk az egész Krisztus-eseményt, amit vagy elhiszünk, vagy nem. A Péternek adott kulcsok kapcsán is feljöhet bennünk egy, a mennyország kapujában fel-alá járkáló szakállas ember képe, aki kedvére dönt az oda való bejutásról. Ha nincs személyes válaszunk az Úr Jézus kérdésére, fennáll a veszélye, hogy meseszerű elemekre alapozzuk vallásosságunkat. Jézus Krisztusra kell!


© Soproni Szent Imre Római Katolikus Plébánia 2011-2020 Minden jog fenntartva.