Húsvét 5. vasárnapja

Az Úr Jézus a mai evangéliumban a Mennyei Atyával való kapcsolatát állítja elénk. Előbb arról beszél, hogy az atyai házban sok hely van, vagyis mindnyájan meghívást kaptunk, majd azt mondja: senki sem juthat el az Atyához, csak Őáltala. Aki Őt látja, látja az Atyát is. Nehezen felfogható gondolatok ezek a emberi értelem számára. A Mester hozzáteszi: legalább a tetteiért higgyünk abban, hogy Ő az Atyában van és az Atya Őbenne. A mennyországban minden világossá fog válni előttünk!

1. Hálásan köszönjük a Kedves Testvéreknek, hogy a múlt vasárnapi gyűjtés alkalmával 387.865 Ft-tal járultak hozzá a papneveléshez.

2. A Szűzanya hónapjában májusi litániára várjuk a Kedves Híveket a Szent Imre templomba az esti szentmisék előtt 17.40-től, a Jézus Szíve templomba szerdán és pénteken reggel 6.40-től, szombaton este pedig 17.40-től.

3. Még van néhány hely az augusztus 14-18-ig megrendezendő hittantáborunkba. Jelentkezni a plébániánk honlapján található űrlapon lehet május 12-ig.

4. Az erdélyi zarándoklatra jelentkezetteknek megbeszélést tartunk a Szent Imre plébánián a jövő vasárnap, május 14-én 16.00 órakor.

5. Dicsőítő imaestet tartunk az Exodus Zenekar szolgálatával május 17-én (szerda) este a Jézus Szíve templomban. A 18.00 órakor kezdődő szentmisét szentségimádás követi, melyben közbenjáró imával a ferences kisnővérek, valamint Maksó Péter és Simon Dávid atyák szolgálnak. Szeretettel várunk mindenkit!

6. Hencz Márton pappá szentelésére autóbuszt indítunk, melynek költsége 5000 Ft lesz, jelentkezni a sekrestyében, vagy az irodában lehet. A szentelésre 2023. június 17-én (szombat) 10.00 órakor kerül sor a győri Nagyboldogasszony-székesegyházban. Akik plébániai közösségünk közös ajándékához, egy kehelyhez és paténához szeretnének hozzájárulni, szeretettel várjuk a megjelölt perselybe adományaikat. Eddig több, mint százezer forint gyűlt össze erre a célra.

7. Sekrestyési szolgálatra keresünk önkéntest a Szent Imre templomba hétköznapra. Jelentkezni és a részleteket egyeztetni István atyánál lehet.

8. Szeretettel köszöntjük az édesanyákat, nagymamákat, a Jó Isten áldását kérjük életükre, kívánjuk, hogy sok örömük legyen gyermekeikben, unokáikban!

9. Az idei érettségizőket is a Kedves Hívek imáiba ajánljuk, kívánjuk, hogy tudásukról a legteljesebb módon tudjanak számot adni!

További hírek

Szentháromság vasárnapja

Szentháromság vasárnapja

Az Atya, a Fiú és a Szentlélek ünnepén ünnepeljük a háromságos egy Istent, a szeretetet, amelyből részt kaptunk, az embert, aki képmás, a családot, mely ennek a szeretetközösségnek a képe itt a földön. Ünnepeljük az igazságot, gyönyörködjünk a szépben. Mindezért pedig fakadjon hála a szívünkben, hogy Isten beavatott bennünket ezekbe a titkokba! Nem vagyunk elveszettek: az Atyaisten végtelen szeretete folyományaként testvért, Fiút kaptunk Jézus Krisztusban, a harmadik isteni személy, a Szentlélek pedig vezet bennünket. Persze, ha hagyjuk!


Pünkösdvasárnap

Pünkösdvasárnap

A Szentlélek eljövetelét ünnepeljük Pünkösdkor, az Egyház születésnapját. A kiáradó Lélek a nyitott szíveket keresi. Változást akar bennünk. Azért jön, hogy jótékonyan felkavarjon bennünket. A világ végéig az Egyház éltető lelke marad. Kapcsolódjunk Hozzá mi is, hogy mindazokra az ajándékokra, amelyekkel meg akar lepni minket, rá tudjunk csodálkozni, és valóban a miénk legyen!


Húsvét 6. vasárnapja

Húsvét 6. vasárnapja

Jézusunk a mai evangéliumban nem csak kér, hanem ígér is. Kéri, hogy ha szeretjük Őt, tartsuk meg parancsait. Fedezzük fel, hogy Isten életünk vezére, az embertárunk pedig Isten képmása. Hogy ehhez erőnk, motivációnk legyen, megígéri, hogy elérkezik az Igazság Lelke, és velünk is marad. Pünkösdre várunk, a Szentlélek eljövetelét készülünk megünnepelni!


© Soproni Szent Imre Római Katolikus Plébánia 2011-2020 Minden jog fenntartva.