Húsvét 4. vasárnapja

A papi hivatások világnapján egyházunk az Úr Jézust, mint jó Pásztort állítja elénk. Az evangéliumban azt mondja magáról: "én vagyok az ajtó". Rajta keresztül juthatunk el végső célunkhoz, a mennyországba!

1. A Szűzanya hónapjában májusi litániára várjuk a Kedves Híveket a Szent Imre templomba az esti szentmisék előtt 17.40-től, a Jézus Szíve templomba szerdán és pénteken reggel 6.40-től, szombaton este pedig 17.40-től.

2. A Szent Imre templomban a jövő héttől kezdődően a hétköznapi szentmiséket a templomban tartjuk.

3. A héten elsőpéntek lesz, a szokott időben tervezem betegeink felkeresését.

4. A május 24-28-ig tartó erdélyi zarándoklatunkra még 2 hely van, május 4-én (csütörtök) 18.00 óráig lehet jelentkezni István atyánál, vagy az irodában.

5. Továbbra is várjuk az augusztus 14-18-ig megrendezendő hittantáborunkba a leendő 2-8. osztályos hittanosok, valamint középiskolások és egyetemisták jelentkezését a plébániánk honlapján található elektronikus űrlapon május 12-ig.

6. Hencz Márton papszentelésére és újmiséjére plébániai közösségünk egy kelyhet és paténát ajándékoz. Aki szeretne ehhez hozzájárulni, köszönettel fogadjuk adományát a Jézus Szíve templomban a hátsó ajtónál megjelölt perselybe, a Szent Imre templomban pedig a Boldog Brenner János ereklye melletti állóperselybe. Az ajándék fotója a perselyeknél megtekinthető.

7. „Holtak nyomában, avagy kikről mesélnek a sírok” c. temetői séta indul a soproni régi katolikus temetőben május 7-én (vasárnap) 15.00 órakor. Bővebben a kitett plakáton tájékozódhatunk.

További hírek

Pünkösdvasárnap

Pünkösdvasárnap

A Szentlélek eljövetelével elindult Jézus egyháza. Kezdetét veszi a misszió, az igehirdetés. A küldetés mibenléte egyértelmű volt az apostolok számára eddig is, Pünkösd napján megkapták hozzá az erőt és a bátorságot. Akik bérmálkoznak, ugyanezt élhetik át! Akik pedig már a keresztény beavatás teljességében vannak, számukra megerősítés, új lendület a mai nap!


Urunk mennybemenetele

Urunk mennybemenetele

Márk evangéliumának utolsó mondataiban krisztusi küldetést kapnak a tanítványok, rajtuk keresztül pedig minden kor keresztényei. A feladat az evangélium örömének hirdetése. Ez nem megy leszegett fejjel. Mai kutatások szerint az okoseszközök egyre nagyobb mértékű használata egyfajta meggörnyedő testtartást eredményez. És még mennyi minden van, ami befelé, magunkba fordít minket. Az Úr Jézus mennybemenetele az apostolok tekintetét fizikailag is felemelte. Miközben várjuk az Erőt, a Szentlelket, ne felejtsük el, hogy a Mester megmutatta azt az utat, amely a végső célunkhoz vezet!


Húsvét 6. vasárnapja

Húsvét 6. vasárnapja

"Maradjatok meg szeretetemben!" Az Úr Jézus ezt tűzi ki e földi életre célul. Örök távlatként pedig a mennyországba hív meg: "gyümölcsöt hozzatok: maradandó gyümölcsöt!" Az élet viszontagságai ellenére, Jézusba kapaszkodva teljes lehet az örömünk. Milyen jó, hogy a barátai lehetünk, ehhez pedig egyet kér: tartsuk meg a parancsokat!


© Soproni Szent Imre Római Katolikus Plébánia 2011-2020 Minden jog fenntartva.