Húsvét 4. vasárnapja

A papi hivatások világnapján egyházunk az Úr Jézust, mint jó Pásztort állítja elénk. Az evangéliumban azt mondja magáról: "én vagyok az ajtó". Rajta keresztül juthatunk el végső célunkhoz, a mennyországba!

1. A Szűzanya hónapjában májusi litániára várjuk a Kedves Híveket a Szent Imre templomba az esti szentmisék előtt 17.40-től, a Jézus Szíve templomba szerdán és pénteken reggel 6.40-től, szombaton este pedig 17.40-től.

2. A Szent Imre templomban a jövő héttől kezdődően a hétköznapi szentmiséket a templomban tartjuk.

3. A héten elsőpéntek lesz, a szokott időben tervezem betegeink felkeresését.

4. A május 24-28-ig tartó erdélyi zarándoklatunkra még 2 hely van, május 4-én (csütörtök) 18.00 óráig lehet jelentkezni István atyánál, vagy az irodában.

5. Továbbra is várjuk az augusztus 14-18-ig megrendezendő hittantáborunkba a leendő 2-8. osztályos hittanosok, valamint középiskolások és egyetemisták jelentkezését a plébániánk honlapján található elektronikus űrlapon május 12-ig.

6. Hencz Márton papszentelésére és újmiséjére plébániai közösségünk egy kelyhet és paténát ajándékoz. Aki szeretne ehhez hozzájárulni, köszönettel fogadjuk adományát a Jézus Szíve templomban a hátsó ajtónál megjelölt perselybe, a Szent Imre templomban pedig a Boldog Brenner János ereklye melletti állóperselybe. Az ajándék fotója a perselyeknél megtekinthető.

7. „Holtak nyomában, avagy kikről mesélnek a sírok” c. temetői séta indul a soproni régi katolikus temetőben május 7-én (vasárnap) 15.00 órakor. Bővebben a kitett plakáton tájékozódhatunk.

További hírek

Szentháromság vasárnapja

Szentháromság vasárnapja

Az Atya, a Fiú és a Szentlélek ünnepén ünnepeljük a háromságos egy Istent, a szeretetet, amelyből részt kaptunk, az embert, aki képmás, a családot, mely ennek a szeretetközösségnek a képe itt a földön. Ünnepeljük az igazságot, gyönyörködjünk a szépben. Mindezért pedig fakadjon hála a szívünkben, hogy Isten beavatott bennünket ezekbe a titkokba! Nem vagyunk elveszettek: az Atyaisten végtelen szeretete folyományaként testvért, Fiút kaptunk Jézus Krisztusban, a harmadik isteni személy, a Szentlélek pedig vezet bennünket. Persze, ha hagyjuk!


Pünkösdvasárnap

Pünkösdvasárnap

A Szentlélek eljövetelét ünnepeljük Pünkösdkor, az Egyház születésnapját. A kiáradó Lélek a nyitott szíveket keresi. Változást akar bennünk. Azért jön, hogy jótékonyan felkavarjon bennünket. A világ végéig az Egyház éltető lelke marad. Kapcsolódjunk Hozzá mi is, hogy mindazokra az ajándékokra, amelyekkel meg akar lepni minket, rá tudjunk csodálkozni, és valóban a miénk legyen!


Húsvét 6. vasárnapja

Húsvét 6. vasárnapja

Jézusunk a mai evangéliumban nem csak kér, hanem ígér is. Kéri, hogy ha szeretjük Őt, tartsuk meg parancsait. Fedezzük fel, hogy Isten életünk vezére, az embertárunk pedig Isten képmása. Hogy ehhez erőnk, motivációnk legyen, megígéri, hogy elérkezik az Igazság Lelke, és velünk is marad. Pünkösdre várunk, a Szentlélek eljövetelét készülünk megünnepelni!


© Soproni Szent Imre Római Katolikus Plébánia 2011-2020 Minden jog fenntartva.