Nagyheti szertartások

Szeretettel várunk mindenkit az egyházi év legnagyobb ünnepére, a húsvétra előkészítő szertartásokra!

 Virágvasárnap
9.00 órakor a Szent Imre templom előtti téren lesz a barkaszentelés, majd ünnepi bevonulás a szentmisére, benne énekelt passió.

Nagycsütörtök
18.00 órakor a Szent Imre templomban az utolsó vacsora emlékére bemutatott szentmise lesz, melyet virrasztás követ a kápolnában, Jézus búcsúbeszédének felolvasásával, megújított énekrenddel.

Nagypéntek
15.00 órakor a Szent Imre templomban ünnepi szertartást végzünk az Úr Jézus szenvedésére emlékezve.
18.00 órakor a Jézus Szíve templomban keresztúti ájtatosságot tartunk.

Nagyszombat
  9.00 órától kezdődően
a délelőtt folyamán a Szentsír őrzésére nyílik lehetőség mindkét templomunkban.
A húsvéti vigília 20.00 órakor kezdődik a Szent Imre templomban, melynek végén alkalmas időjárás esetén feltámadási körmenetet tartunk.

 

Szeretettel várunk mindenkit!

További hírek
© Soproni Szent Imre Római Katolikus Plébánia 2011-2020 Minden jog fenntartva.