Nagyböjt 4. vasárnapja

A vakon született meggyógyítása a mai evangéliumi szakasz témája. Az Úr Jézus csodája kapcsán a farizeusok kifogással élnek: miért nem tartja meg a szombati pihenőnapot. Az isteni szeretet áradásának nincsenek határai. Mi is bármikor megtehetjük, továbbadhatjuk. A nagyböjti idő egészen jó alkalom erre!

1. Hálás szeretettel mondunk köszönetet a minden eddigit meghaladó mennyiségű tartós élelmiszerért, amelyet a Katolikus Karitász Országos gyűjtőakciója keretében hoztak! Külön köszönjük a forintban, illetve euróban adott pénzadományokat is! Felajánlásaikat még a mai napon fogadjuk.

2. Március 19-26-ig lesznek a soproni templomok szentségimádási napjai, a Szent Imre templomban a jövő vasárnap 12.00 órakor lesz szentségikitétel, 17.40-kor litánia szentségi áldással. A szentségimádásban résztvevő templomok beosztása a hirdetőtáblán és plébániánk honlapján megtalálhatók.

3. Buzdítjuk a Kedves Testvéreket, hogy kilenc hónapon át imádkozzanak egy megfogant, de veszélyben lévő magzatért a Lelki Adoptálás keretein belül. Az ígérettételre március 24-én (péntek) 7.00 órakor a Jézus Szíve templomban és 18.00 órakor a Szent Imre templomban bemutatott szentmise keretében kerül sor. Feliratkozni a sekrestyékben lehet!

4. Szeretettel várjuk a Plébániai Tanácsadó Testület tagjait pénteken az esti szentmise után megbeszélésre a plébániára.

5. A Szent Imre templom és udvarának húsvéti nagytakarítására jó idő esetén szombaton 8.00 órától kerül sor. Szeretettel várunk minden korosztályból segítőket!

6. A vasárnap esti szentmiséken szolgáló gitáros csapatunk Sillye Jenő: Értem is meghalt a kereszten c. oratóriumát adja elő április 2-án, virágvasárnap az esti szentmise után.

7. A jövő hétvégén országos gyűjtés lesz a Szentföldi kegyhelyek javára, hálásan köszönjük előre is áldozatos adományaikat!

—8. A Városi Lelkigyakorlat gyónási lehetőséggel március 27-től 29-ig lesz esténként a Szent Mihály templomban. A szentbeszédeket Ilyés Zsolt sepsiszentgyörgyi plébános úr fogja mondani.

9. A Városi Keresztútra a Szent István parkba várják a Kedves Híveket március 31-én 19.00 órára. Ezen a napon a Szent Imre templomban nem tartunk keresztutat.

További hírek

Úrnapja

Úrnapja

Dicsérd, Sion, Üdvözítőd: Jó Pásztorod, hű segítőd áldja hangos éneked!
Himnuszt mondj egész szíveddel, szóddal úgysem érheted el, méltón nem dicsérheted.
Nagy dologról szól az ének: élet élő kútfejének, a Kenyérnek hódolunk,
Estelén a búcsútornak, a tizenkét apostolnak, mit kiosztott Krisztusunk.
Hangosan hát fönnesengjen, ujjongjon és égre csengjen zengő lelkünk hangja ma!
Mert mit ajkunk most magasztal: amaz ünnep, amaz asztal, amaz első lakoma.


Pünkösdvasárnap

Pünkösdvasárnap

A Szentlélek eljövetelével elindult Jézus egyháza. Kezdetét veszi a misszió, az igehirdetés. A küldetés mibenléte egyértelmű volt az apostolok számára eddig is, Pünkösd napján megkapták hozzá az erőt és a bátorságot. Akik bérmálkoznak, ugyanezt élhetik át! Akik pedig már a keresztény beavatás teljességében vannak, számukra megerősítés, új lendület a mai nap!


Urunk mennybemenetele

Urunk mennybemenetele

Márk evangéliumának utolsó mondataiban krisztusi küldetést kapnak a tanítványok, rajtuk keresztül pedig minden kor keresztényei. A feladat az evangélium örömének hirdetése. Ez nem megy leszegett fejjel. Mai kutatások szerint az okoseszközök egyre nagyobb mértékű használata egyfajta meggörnyedő testtartást eredményez. És még mennyi minden van, ami befelé, magunkba fordít minket. Az Úr Jézus mennybemenetele az apostolok tekintetét fizikailag is felemelte. Miközben várjuk az Erőt, a Szentlelket, ne felejtsük el, hogy a Mester megmutatta azt az utat, amely a végső célunkhoz vezet!


© Soproni Szent Imre Római Katolikus Plébánia 2011-2020 Minden jog fenntartva.