Nagyböjt 4. vasárnapja

A vakon született meggyógyítása a mai evangéliumi szakasz témája. Az Úr Jézus csodája kapcsán a farizeusok kifogással élnek: miért nem tartja meg a szombati pihenőnapot. Az isteni szeretet áradásának nincsenek határai. Mi is bármikor megtehetjük, továbbadhatjuk. A nagyböjti idő egészen jó alkalom erre!

1. Hálás szeretettel mondunk köszönetet a minden eddigit meghaladó mennyiségű tartós élelmiszerért, amelyet a Katolikus Karitász Országos gyűjtőakciója keretében hoztak! Külön köszönjük a forintban, illetve euróban adott pénzadományokat is! Felajánlásaikat még a mai napon fogadjuk.

2. Március 19-26-ig lesznek a soproni templomok szentségimádási napjai, a Szent Imre templomban a jövő vasárnap 12.00 órakor lesz szentségikitétel, 17.40-kor litánia szentségi áldással. A szentségimádásban résztvevő templomok beosztása a hirdetőtáblán és plébániánk honlapján megtalálhatók.

3. Buzdítjuk a Kedves Testvéreket, hogy kilenc hónapon át imádkozzanak egy megfogant, de veszélyben lévő magzatért a Lelki Adoptálás keretein belül. Az ígérettételre március 24-én (péntek) 7.00 órakor a Jézus Szíve templomban és 18.00 órakor a Szent Imre templomban bemutatott szentmise keretében kerül sor. Feliratkozni a sekrestyékben lehet!

4. Szeretettel várjuk a Plébániai Tanácsadó Testület tagjait pénteken az esti szentmise után megbeszélésre a plébániára.

5. A Szent Imre templom és udvarának húsvéti nagytakarítására jó idő esetén szombaton 8.00 órától kerül sor. Szeretettel várunk minden korosztályból segítőket!

6. A vasárnap esti szentmiséken szolgáló gitáros csapatunk Sillye Jenő: Értem is meghalt a kereszten c. oratóriumát adja elő április 2-án, virágvasárnap az esti szentmise után.

7. A jövő hétvégén országos gyűjtés lesz a Szentföldi kegyhelyek javára, hálásan köszönjük előre is áldozatos adományaikat!

—8. A Városi Lelkigyakorlat gyónási lehetőséggel március 27-től 29-ig lesz esténként a Szent Mihály templomban. A szentbeszédeket Ilyés Zsolt sepsiszentgyörgyi plébános úr fogja mondani.

9. A Városi Keresztútra a Szent István parkba várják a Kedves Híveket március 31-én 19.00 órára. Ezen a napon a Szent Imre templomban nem tartunk keresztutat.

További hírek

Szentháromság vasárnapja

Szentháromság vasárnapja

Az Atya, a Fiú és a Szentlélek ünnepén ünnepeljük a háromságos egy Istent, a szeretetet, amelyből részt kaptunk, az embert, aki képmás, a családot, mely ennek a szeretetközösségnek a képe itt a földön. Ünnepeljük az igazságot, gyönyörködjünk a szépben. Mindezért pedig fakadjon hála a szívünkben, hogy Isten beavatott bennünket ezekbe a titkokba! Nem vagyunk elveszettek: az Atyaisten végtelen szeretete folyományaként testvért, Fiút kaptunk Jézus Krisztusban, a harmadik isteni személy, a Szentlélek pedig vezet bennünket. Persze, ha hagyjuk!


Pünkösdvasárnap

Pünkösdvasárnap

A Szentlélek eljövetelét ünnepeljük Pünkösdkor, az Egyház születésnapját. A kiáradó Lélek a nyitott szíveket keresi. Változást akar bennünk. Azért jön, hogy jótékonyan felkavarjon bennünket. A világ végéig az Egyház éltető lelke marad. Kapcsolódjunk Hozzá mi is, hogy mindazokra az ajándékokra, amelyekkel meg akar lepni minket, rá tudjunk csodálkozni, és valóban a miénk legyen!


Húsvét 6. vasárnapja

Húsvét 6. vasárnapja

Jézusunk a mai evangéliumban nem csak kér, hanem ígér is. Kéri, hogy ha szeretjük Őt, tartsuk meg parancsait. Fedezzük fel, hogy Isten életünk vezére, az embertárunk pedig Isten képmása. Hogy ehhez erőnk, motivációnk legyen, megígéri, hogy elérkezik az Igazság Lelke, és velünk is marad. Pünkösdre várunk, a Szentlélek eljövetelét készülünk megünnepelni!


© Soproni Szent Imre Római Katolikus Plébánia 2011-2020 Minden jog fenntartva.