Évközi 13. vasárnap - Hirdetések

A Plébániai Tanácsadó Testület tagjait szeretettel várjuk pénteken az esti szentmisére, elsőpénteki szentórára, majd kb. 19.15-től megbeszélésre a plébániára.

1. A héten elsőpéntek lesz, a szokott időben tervezem a betegek felkeresését.

2. A Plébániai Tanácsadó Testület tagjait szeretettel várjuk pénteken az esti szentmisére, elsőpénteki szentórára, majd kb. 19.15-től megbeszélésre a plébániára. Az esetleges távolmaradást kérem, szíveskedjenek előre jelezni.

3. Július hónaptól a Jézus Szíve templomban a hétköznapi szentmisék előtt újra zsolozsmára várjuk a Kedves Testvéreket!

4. Örömmel hozom a Kedves Testvérek tudomására, hogy a vártnál jóval többen jelentkeztek a nyári hittantáborra, ezért az idei évtől külön szervezzük az alsósoknak és a felsősöknek, ezúttal 3-3 napos turnusokban. A hét közepén kaptuk azt az információt, miszerint az Emberi Erőforrások Minisztériumától a korábban elnyert, majd visszautasított 500 000 Ft-os pályázati támogatást mégiscsak megkapjuk. A táborozóknak kiküldendő információs levélben az ezzel kapcsolatos változásokról tájékoztatást fogunk adni.

5. Plébániánk Tómalom utcai kertjében található, megművelésre alkalmas területre keresünk plébániánkhoz kötődő kertbarátot. Jelentkezni István atyánál lehet személyesen.

6. Július 4-én, szombaton a Bánfalvi Kolostortemplomban délután 14.00 órakor rózsafüzérre, 15.00 órakor városfelajánlási szentmisére várják a Kedves Híveket!

7. Szeptember 5-én, szombaton 10.00 órakor lesz a győri Székesegyházban a jubiláns házaspárok szentmiséje, melyre július végéig lehet jelentkezni a plébánia irodájában.

További hírek

Évközi 2. vasárnap

Évközi 2. vasárnap

A mai vasárnapra kijelölt evangéliumi részletben láthatjuk, hogy Keresztelő János két tanítványa elkezdi követni Jézust, akik valamilyen ellenállhatatlan vonzást érezhettek, amikor a Keresztelő felkiáltott: "Nézzétek, az Isten Báránya!" Elkezdték követni, megnézték, hogy hol lakik, aznap nála maradtak. Jézus emberi alakja az, ami ezekből a jelenetekből sugárzik. Talán ettől is lettek ennyire kíváncsiak, érdeklődők a tanítványok. Nekünk szegeződik a kérdés: mi tulajdonképpen miért követjük Jézust? Mi az, ami vonz minket felé? Még ha nem is tudunk ezekre a kérdésekre konkrét választ adni, a Mester tőlünk is azt várja, mint az evangéliumban szereplő Andrástól, hogy vezessünk el másokat is Hozzá!


Urunk megkeresztelkedésének ünnepe

Urunk megkeresztelkedésének ünnepe

Az ünnep evangéliumában Márk tollából szűkszavúan értesülünk Jézus megkeresztelkedéséről. Mai, találkozásokra éhes világunkban ha kicsit beleképzeljük magunkat akár az Úr Jézus, akár Keresztelő János, akár a sorban álló, keresztelkedésre váró emberek helyébe, igazi élményt jelenthet számunkra a fizikai közelségen túl a tekintetek találkozása, a szerepek definiálása, a küldetés, identitás alakulása. Kicsoda ez a Jézus? Ki ez a furcsa, radikális János? Miért mennek az emberek, vállalva a sorban állást? Keresztény küldetésünk megtalálása közben nekünk sem árt, ha időnként fel- és körbenézünk...


Karácsony utáni 2. vasárnap

Karácsony utáni 2. vasárnap

"Az Ige testté lett, és közöttünk lakott. Mi pedig láttuk az ô dicsôségét, mely az Atya Egyszülöttjének dicsôsége, telve kegyelemmel és igazsággal." János evangéliumában ez a szakasz a második isteni személy megtestesülésére, földre szállására utal. Gyakran olvassuk ezt a részt a karácsonyi időben. Tegyük fel a kérdést: elégszer olvastuk, hallottuk már? A világtörténelem legnagyobb eseménye a mi életünket is befolyásolja?


© Szent Imre Plébánia 2011-2020 Minden jog fenntartva.