Szűz Mária, Isten Anyja főünnepe - Újév

Bízd  Újra  Életedet  Krisztusra!

1. Január 6-án (péntek) Vízkereszt parancsolt ünnepe lesz, de mivel ez munkanap, ezért a Jézus Szíve templomban reggel 7.00 órakor, a Szent Imre templomban pedig 18.00 órakor tartunk szentmisét. Mindkét szentmise keretében megáldjuk és osztjuk a vízkereszti házszentelési matricákat a hozzátartozó imádsággal együtt. Csütörtökön a Szent Imre templomban az esti szentmise is érvényes lesz Vízkeresztre. Bízunk benne, hogy mindnyájan részt tudnak venni valamelyik szentmisén.

2. A héten elsőpéntek lesz, a szokott időben tervezem a betegek felkeresését.

3. Pénteken 14.00 órától ministránsnapot tartunk a Szent Imre plébánián. Már szép számmal jelentkeztek ministránsaink, most a szentmise után még fel lehet iratkozni. A program az esti ünnepi szentmisével zárul majd.

4. Szeretettel fogadunk a ministránsnapra édes és sós süteményeket, melyeket csütörtökön este a szentmise előtt és után, valamint pénteken délelőtt tudunk átvenni.

5. A Jézus Szíve családok szentségimádása január 13-án (péntek) lesz majd.

6. Szombaton 12 órás szentségimádás lesz a Szent Imre templom kápolnájában. Szentségőrzők jelentkezését várjuk a sekrestyében kitett lapon.

7. Az erdélyi zarándoklatra az igényfelmérés során többen iratkoztak fel, mint amennyi hely van. A feliratkozók megkapták az elektronikus űrlap elérhetőségét, ahol jelentkezhetnek az útra. Javasoljuk, hogy mielőbb jelentkezzenek a zarándokiroda által adott felületen keresztül, mert ha a létszám betelik, a rendszer nem fogad további jelentkezéseket.

8. A Győri Egyházmegye Családbizottsága jegyesfelkészítésben már részt vevő, vagy a későbbiekben ilyen szolgálatban tevékenykedni szándékozó, szentségi házasságban élő házaspárok, valamint lelkipásztorok számára szervez ingyenes képzést egy februári és két márciusi szombaton a győri Brenner János Hittudományi Főiskola épületében. A képzés részleteiről plébániánk honlapján olvashatnak, ahol az elektronikus jelentkezési űrlapot is találják.

 

Áldott, boldog új esztendőt kívánunk

plébániai közösségünk minden családjának!

További hírek

Nagyböjt 2. vasárnapja

Nagyböjt 2. vasárnapja

Jézus színeváltozásáról tudósít a mai evangélium. Felmennek a hegyre a Mesterrel a főapostolok, nehezen tudnak mit kezdeni a látvánnyal, az élménnyel. Sokszor lehetünk mi is így: vágyunk az Istennel való találkozásra, de igazából nem tudjuk, hogy mire számítsunk. Egy biztos: szükségünk van Rá. Időnként fel kell menni nekünk is a Tábor hegyre, oda, ahol számunkra megtapasztalható Isten, aztán pedig visszaérkezve küldetésünk tanúskodni Róla. A környezetünket legfőképpen az érdekli, hogy milyen a Vele való kapcsolat...


Nagyböjt 1. vasárnapja

Nagyböjt 1. vasárnapja

Márk evangéliumának rövid tudósítása az Úr Jézus pusztai elvonulásáról, megkísértéséről a többi evangéliumból származó tudásunk fényében szegényesnek tűnhet. Ha azonban újra elolvassuk a Mk 1,12-15 szakaszt, kitűnik a lényeg: nincs idő halogatni a megtérést, elközelgett az Isten Országa. Bűnbánat és hit: ez kell, hogy összekapcsolódjon bennünk is, hogy megtisztult szívünk igazán befogadhassa az evangélium krisztusi igazságait!


Évközi 6. vasárnap

Évközi 6. vasárnap

A mai evangéliumban egy csodás gyógyulás szemtanúi lehetünk. Megtisztul egy leprás, akinek az Úr Jézus tiltja, hogy beszéljen róla. Ezt nem tudta megfogadni, ezért a Mester elhagyatott helyeken tartózkodott. El akarta kerülni, hogy földi Messiásnak tekintsék, ám így is vonzotta az embereket. Ma is sok a testi-lelki leprás, akik fájdalmakat, kitaszítottságot, magányt éreznek. A Mester ma is gyógyít, csak mondjuk el neki: „Ha akarod, te meg tudsz tisztítani engem!”


© Soproni Szent Imre Római Katolikus Plébánia 2011-2020 Minden jog fenntartva.