Advent 3. vasárnapja

Keresztelő János visszaigazolást kért az Úr Jézustól, hogy ő-e a Messiás. A Mester a tettei felsorolásával válaszolt előfutára tanítványainak, melyről a Keresztelő számára világossá válhatott, hogy igen. A mi életünkben is nagy szerepe van a visszaigazolásokak: egy termék megrendelésekor, egy meghívás elfogadása kapcsán. nagy vágya a hívő embernek, hogy Isten is jelezzen vissza: jól csinálom-e, milyen irányba tart az életem... Az örvendezés vasárnapja gondolkodtasson el: vajon észreveszem-e az Úr üzeneteit? Örömmel várom-e Őt?

1. Hálásan köszönjük a Kedves Testvéreknek, hogy az „Egymillió csillag a szegényekért” akció alkalmával a karitász csoportunk által összeállított élelmiszercsomagokhoz 218.105 Ft-tal járultak hozzá.

2. Szerdán 15.00-16.30-ig várjuk a hittanos gyermekeket karácsonyi szentgyónásra.

3. Csütörtökön 16.00-18.00 óráig élelmiszercsomagot osztunk a területünkön élő rászorulóknak. Hálásan köszönjük a tartós élelmiszereket és a pénzadományokat!

4. Csütörtökön lesz Boldog Brenner János áldozópap és vértanú emléknapja, akinek ereklyéjét megérinthetjük az esti szentmise során tiszteletünk jeleként.

5. A családos szentmise közösség tagjait karácsonyváró teázásra hívjuk december 17-én (szombat) 9.00 órától. Részletek a családos szentmise facebook-oldalán.

6. A Jézus Szíve templom karácsonyi takarítására várunk segítőket december 17-én (szombat) reggel 8.00 órától.

7. Továbbra is várjuk a januártól újra induló, vasárnap esti szentmisék utáni teázáshoz családok, közösségek jelentkezését a sekrestyében, vagy az irodában. A teához a szükséges alapanyagokat biztosítani fogjuk.

8. A csíksomlyói zarándoklatra továbbra is várjuk az igényfelmérés miatt a feliratkozókat, szórólap a hátsó asztalon, részletes program a hirdetőtáblán és plébániánk honlapján található.

9. Január 6-án (péntek), Vízkereszt napján a délutáni órákban ministránsnapot szervezünk, melyre szeretettel várjuk majd a templomainkban az oltár körül szolgáló kicsiket és nagyokat egyaránt.

10. A Győri Székesegyház felújítás utáni újraszentelése 2023. szeptemberében lesz, melyre Megyéspüspök Úr nagykilenceddel szeretné felkészíteni az egész egyházmegyét. Januártól minden hónap 17. napján egy-egy esperesi kerület papságának és híveinek zarándoklata lesz. Január 17-én a soproni esperesi kerület kezdi meg a kilencedet a Székesegyházban a 18.00 órakor kezdődő szentmisével. Minden soproni plébánia autóbuszt fog indítani Győrbe, valamint egyénileg történő utazásra és részvételre is buzdítjuk a Kedves Híveket! A Szent Imre Plébánia által szervezett autóbuszra elsődlegesen plébániai segítőinket várjuk, jelentkezni a sekrestyében, vagy az irodában lehet. Az autóbusz költségét plébániánk vállalja a Kedves Hívek rendszeres, nagylelkű adományainak köszönhetően!

11. Idén is szeretnénk megajándékozni plébániai segítőinket egy karácsonyi csomaggal. Tisztelettel kérjük a kántorokat, sekrestyéseket, felolvasókat, takarítókat, díszítőket, kertrendezőket, a családos szentmise önkénteseit és egyéb segítőinket, hogy a sekrestyében, vagy az irodában vegyék át az ajándékot!

További hírek

Szentháromság vasárnapja

Szentháromság vasárnapja

Az Atya, a Fiú és a Szentlélek ünnepén ünnepeljük a háromságos egy Istent, a szeretetet, amelyből részt kaptunk, az embert, aki képmás, a családot, mely ennek a szeretetközösségnek a képe itt a földön. Ünnepeljük az igazságot, gyönyörködjünk a szépben. Mindezért pedig fakadjon hála a szívünkben, hogy Isten beavatott bennünket ezekbe a titkokba! Nem vagyunk elveszettek: az Atyaisten végtelen szeretete folyományaként testvért, Fiút kaptunk Jézus Krisztusban, a harmadik isteni személy, a Szentlélek pedig vezet bennünket. Persze, ha hagyjuk!


Pünkösdvasárnap

Pünkösdvasárnap

A Szentlélek eljövetelét ünnepeljük Pünkösdkor, az Egyház születésnapját. A kiáradó Lélek a nyitott szíveket keresi. Változást akar bennünk. Azért jön, hogy jótékonyan felkavarjon bennünket. A világ végéig az Egyház éltető lelke marad. Kapcsolódjunk Hozzá mi is, hogy mindazokra az ajándékokra, amelyekkel meg akar lepni minket, rá tudjunk csodálkozni, és valóban a miénk legyen!


Húsvét 6. vasárnapja

Húsvét 6. vasárnapja

Jézusunk a mai evangéliumban nem csak kér, hanem ígér is. Kéri, hogy ha szeretjük Őt, tartsuk meg parancsait. Fedezzük fel, hogy Isten életünk vezére, az embertárunk pedig Isten képmása. Hogy ehhez erőnk, motivációnk legyen, megígéri, hogy elérkezik az Igazság Lelke, és velünk is marad. Pünkösdre várunk, a Szentlélek eljövetelét készülünk megünnepelni!


© Soproni Szent Imre Római Katolikus Plébánia 2011-2020 Minden jog fenntartva.