Évközi 31. vasárnap

Zakeus a mai evangélium központi figurája, aki találkozni szeretett volna Jézussal. A vámszedők főnökeként nagy zsivány hírében állt. Szüksége volt Jézusra, hogy a megtérés útjára lépjen. A döbbenetes azonban az, hogy az Úr Jézus még inkább keresi őt: azt a bűnöst, aki a vele való kapcsolat által átértékeli az életét, tetteit. A mai ember is keres: szeretne kapaszkodni, igazi biztonságot találni. A kérdés az, hogy képesek vagyunk-e annyi áldozatot meghozni, hogy látni szeretnénk a Mestert...

1. Az elmúlt két hétben többen is hozzájárultak templomaink és a plébánia fűtéséhez, melyért hálás szeretettel mondok köszönetet! A Jézus Szíve templomban a hétköznapi szentmiséken csak a főhajóban lesz fűtés és világítás, a Szent Imre templomban pedig a búcsú után a hétköznapi szentmiséket a kápolnában fogjuk tartani.

2. November 1-jén (kedd) Mindenszentek parancsolt ünnepe lesz, ezért templomainkban vasárnapi miserendet tartunk a családos szentmisét kivéve. Az esti szentmise után halottak esti ájtatosságot tartunk. Bízunk benne, hogy a munkaszüneti nap miatt mindenkinek lesz lehetősége szentmisén részt venni.

3. Plébániánk irodája november 1-jén és 2-án zárva tart.

4. November 2-án (szerda) halottak napja lesz, a Jézus Szíve templomban reggel 7.00 órakor, a Szent Mihály templomban a temetőben nyugvó lelkipásztorokért és szerzetesekért 9.00 órakor, a Szent Imre templomban pedig 18.00 órakor tartunk szentmisét.

5. A héten elsőpéntek lesz, a szokott időben tervezem az elsőpéntekesek felkeresését. Az esti szentmise után pedig a Jézus Szíve családok szentségimádási órája lesz.

6. A jövő hétvégén ünnepeljük Szent Imre herceg, plébániánk védőszentjének ünnepét. Szombaton 18.00 órakor nem a Jézus Szíve templomban, hanem a Szent Imre templomban lesz ünnepi szentmise a Töviskorona zenekar szolgálatával. A jövő vasárnap délelőtt 9.00 órakor tartjuk a búcsúi szentmisét, melyet a plébánia aulájában a szokásos agapé követ. Mindkét szentmise szónoka Takács Gábor állandó diakónus, a Nyolc Boldogság Közösség tagja lesz Kecskemétről. A jövő vasárnap a családos szentmise elmarad!

7. Szeretettel várunk a búcsúi agapéra édes és sós süteményeket, melyeket szombaton reggel 8-10 óra között, valamint vasárnap reggel 7-8.30 óra között tudunk átvenni.

8. Továbbra is várjuk az Új Ember hetilap, az Adoremus havi liturgikus füzet, valamint a Keresztény Élet hetilap jövő évi előfizetőinek jelentkezését plébániánk irodájában.

9. Még néhány hely van a plébániai segítők számára meghirdetett bodajki és székesfehérvári zarándoklatra. Szeretettel várjuk a segítők jelentkezését a sekrestyében, vagy az irodában.

További hírek

Nagyböjt 2. vasárnapja

Nagyböjt 2. vasárnapja

Jézus színeváltozásáról tudósít a mai evangélium. Felmennek a hegyre a Mesterrel a főapostolok, nehezen tudnak mit kezdeni a látvánnyal, az élménnyel. Sokszor lehetünk mi is így: vágyunk az Istennel való találkozásra, de igazából nem tudjuk, hogy mire számítsunk. Egy biztos: szükségünk van Rá. Időnként fel kell menni nekünk is a Tábor hegyre, oda, ahol számunkra megtapasztalható Isten, aztán pedig visszaérkezve küldetésünk tanúskodni Róla. A környezetünket legfőképpen az érdekli, hogy milyen a Vele való kapcsolat...


Nagyböjt 1. vasárnapja

Nagyböjt 1. vasárnapja

Márk evangéliumának rövid tudósítása az Úr Jézus pusztai elvonulásáról, megkísértéséről a többi evangéliumból származó tudásunk fényében szegényesnek tűnhet. Ha azonban újra elolvassuk a Mk 1,12-15 szakaszt, kitűnik a lényeg: nincs idő halogatni a megtérést, elközelgett az Isten Országa. Bűnbánat és hit: ez kell, hogy összekapcsolódjon bennünk is, hogy megtisztult szívünk igazán befogadhassa az evangélium krisztusi igazságait!


Évközi 6. vasárnap

Évközi 6. vasárnap

A mai evangéliumban egy csodás gyógyulás szemtanúi lehetünk. Megtisztul egy leprás, akinek az Úr Jézus tiltja, hogy beszéljen róla. Ezt nem tudta megfogadni, ezért a Mester elhagyatott helyeken tartózkodott. El akarta kerülni, hogy földi Messiásnak tekintsék, ám így is vonzotta az embereket. Ma is sok a testi-lelki leprás, akik fájdalmakat, kitaszítottságot, magányt éreznek. A Mester ma is gyógyít, csak mondjuk el neki: „Ha akarod, te meg tudsz tisztítani engem!”


© Soproni Szent Imre Római Katolikus Plébánia 2011-2020 Minden jog fenntartva.