Évközi 31. vasárnap

Zakeus a mai evangélium központi figurája, aki találkozni szeretett volna Jézussal. A vámszedők főnökeként nagy zsivány hírében állt. Szüksége volt Jézusra, hogy a megtérés útjára lépjen. A döbbenetes azonban az, hogy az Úr Jézus még inkább keresi őt: azt a bűnöst, aki a vele való kapcsolat által átértékeli az életét, tetteit. A mai ember is keres: szeretne kapaszkodni, igazi biztonságot találni. A kérdés az, hogy képesek vagyunk-e annyi áldozatot meghozni, hogy látni szeretnénk a Mestert...

1. Az elmúlt két hétben többen is hozzájárultak templomaink és a plébánia fűtéséhez, melyért hálás szeretettel mondok köszönetet! A Jézus Szíve templomban a hétköznapi szentmiséken csak a főhajóban lesz fűtés és világítás, a Szent Imre templomban pedig a búcsú után a hétköznapi szentmiséket a kápolnában fogjuk tartani.

2. November 1-jén (kedd) Mindenszentek parancsolt ünnepe lesz, ezért templomainkban vasárnapi miserendet tartunk a családos szentmisét kivéve. Az esti szentmise után halottak esti ájtatosságot tartunk. Bízunk benne, hogy a munkaszüneti nap miatt mindenkinek lesz lehetősége szentmisén részt venni.

3. Plébániánk irodája november 1-jén és 2-án zárva tart.

4. November 2-án (szerda) halottak napja lesz, a Jézus Szíve templomban reggel 7.00 órakor, a Szent Mihály templomban a temetőben nyugvó lelkipásztorokért és szerzetesekért 9.00 órakor, a Szent Imre templomban pedig 18.00 órakor tartunk szentmisét.

5. A héten elsőpéntek lesz, a szokott időben tervezem az elsőpéntekesek felkeresését. Az esti szentmise után pedig a Jézus Szíve családok szentségimádási órája lesz.

6. A jövő hétvégén ünnepeljük Szent Imre herceg, plébániánk védőszentjének ünnepét. Szombaton 18.00 órakor nem a Jézus Szíve templomban, hanem a Szent Imre templomban lesz ünnepi szentmise a Töviskorona zenekar szolgálatával. A jövő vasárnap délelőtt 9.00 órakor tartjuk a búcsúi szentmisét, melyet a plébánia aulájában a szokásos agapé követ. Mindkét szentmise szónoka Takács Gábor állandó diakónus, a Nyolc Boldogság Közösség tagja lesz Kecskemétről. A jövő vasárnap a családos szentmise elmarad!

7. Szeretettel várunk a búcsúi agapéra édes és sós süteményeket, melyeket szombaton reggel 8-10 óra között, valamint vasárnap reggel 7-8.30 óra között tudunk átvenni.

8. Továbbra is várjuk az Új Ember hetilap, az Adoremus havi liturgikus füzet, valamint a Keresztény Élet hetilap jövő évi előfizetőinek jelentkezését plébániánk irodájában.

9. Még néhány hely van a plébániai segítők számára meghirdetett bodajki és székesfehérvári zarándoklatra. Szeretettel várjuk a segítők jelentkezését a sekrestyében, vagy az irodában.

További hírek

Advent 2. vasárnpja

Advent 2. vasárnpja

Adventi zarándoklásunk ikonikus segítő alakja Keresztelő János. A Messiás előfutáraként radikális külsejű és beszédű emberrel találkozunk, aki a mai evangéliumban bűnbánatra szólít fel. Előfordulhat, hogy nem tetszik a stílusa - nem is azért jött, hogy a szimpátiájával nyerjen meg bárkit is Krisztusnak. Mondanivalójának üzenete azonban minden korban aktuális: meg kell térnünk. A bűnbánattartás pedig szintén nem stílus kérdése...


Advent 1. vasárnapja

Advent 1. vasárnapja

Közösség vagyunk, Krisztus közössége. Ma inkább azt mondom, a Krisztusra várakozók közössége. Mert életünk lényege a várakozás, a Krisztussal való közösségre, vagyis a Mennyországra való várakozás. Nem szeretnénk egyedül várni, ezért várakozásban való társakat keresünk. Mert együtt könnyebb, mint egyedül.

A választott nép várta a Messiást. Azt várta, hogy Isten avatkozzon be az életükbe, hogy végre boldogabbak legyenek. Az első gyertya azt jelzi, valami elkezdődött. Az Isteni közösség elindult az emberiség megváltására. De jelzi a mi kezdésünket is, hogy most ismét elindulunk a Fény felé, Jézus felé, hogy Őnála találkozzunk. Ő mifelénk, mi Őfelé vándorolunk, s ahogy közelebb érünk Őhozzá, mi is egyre többen leszünk. Sokfélék vagyunk és sokfelől jövünk, de egyet igazán közösen akarunk: Ó jöjj, ó jöjj Üdvözítő!


Krisztus, a világmindenség Királya vasárnapja

Krisztus, a világmindenség Királya vasárnapja

Az Úr Jézus királysága úgy látszik, minden földi királyhoz köthető tulajdonság ellentettjével bír. A mai evangéliumban, mely a keresztrefeszítésről szól, nem éppen a hatalmat és erőt sugárzó, védelmet nyújtó palotával és hadsereggel bíró, pompában élő uralkodó képe tárul elénk. Kiszolgáltatva, véresen, szinte teljesen elhagyottan látjuk Krisztust, aki bűnözőkkel diskurál. Dicsőség helyett gúny tárgya lesz, megvetett. Földi szemmel nézve egy csúfos kudarc, egy vesztes. Váltsunk nézőpontot: Ő örök országot, örök életet ad nekünk, és nem kell félni, hogy addig tart a jólét, amíg nem igáz le minket valaki. Az egészben az a legszebb, hogy mindezt nem "királykodva", hanem megváltó szeretetével adja nekünk!


© Soproni Szent Imre Római Katolikus Plébánia 2011-2020 Minden jog fenntartva.