Évközi 21. vasárnap

A mai evangéliumban felteszi valaki a kérdést az Úr Jézusnak: "Uram, kevesen vannak, akik üdvözülnek?" Felmerülhet bennünk, hogy vajon miért jutott ez a kérdező eszébe. Talán azért, mert mi is el szoktunk azon gondolkozni, hogy a miénk lesz-e az üdvösség... Üdvözíteni Isten képes. Ő az, aki magához vonz. Ezzel együtt azt mondja a Mester: "Törekedjetek bemenni a szűk kapun, mert mondom nektek, sokan próbálnak majd bejutni, de nem tudnak." Tehát a végcélunk eléréséhez bizony mi is kellünk!

1. Hálás szívvel köszönöm meg minden szolgálattevőnknek és segítőnknek a Szent Imre templom jubileumi ünnepség-sorozatában való közreműködését! Tisztelettel kérjük azokat a segítőket, akik még nem vették át az ünnepi csomagot, hogy a sekrestyében, vagy a plébánia irodájában tegyék meg!

2. A héten keddtől péntekig nem lesznek hétköznapi szentmisék templomainkban.

3. A plébánia irodája a héten kedden és szerdán zárva tart, nyitás augusztus 25-én 15.00 órakor lesz.

4. Szombaton lesz Szent Mónika, a férjes asszonyok és édesanyák védőszentjének ünnepe, ezért a Szent Mónika Imaközösség imaóráját szombaton 19.00 órakor tartjuk a Szent Imre templomban.

5. Hálás szívvel köszönjük meg Kordoss Richárd papnövendék szolgálatát, kívánjuk neki, hogy hivatásának elmélyítésében és tanulmányaiban is tovább tudjon haladni!

További hírek

Szentháromság vasárnapja

Szentháromság vasárnapja

Az Atya, a Fiú és a Szentlélek ünnepén ünnepeljük a háromságos egy Istent, a szeretetet, amelyből részt kaptunk, az embert, aki képmás, a családot, mely ennek a szeretetközösségnek a képe itt a földön. Ünnepeljük az igazságot, gyönyörködjünk a szépben. Mindezért pedig fakadjon hála a szívünkben, hogy Isten beavatott bennünket ezekbe a titkokba! Nem vagyunk elveszettek: az Atyaisten végtelen szeretete folyományaként testvért, Fiút kaptunk Jézus Krisztusban, a harmadik isteni személy, a Szentlélek pedig vezet bennünket. Persze, ha hagyjuk!


Pünkösdvasárnap

Pünkösdvasárnap

A Szentlélek eljövetelét ünnepeljük Pünkösdkor, az Egyház születésnapját. A kiáradó Lélek a nyitott szíveket keresi. Változást akar bennünk. Azért jön, hogy jótékonyan felkavarjon bennünket. A világ végéig az Egyház éltető lelke marad. Kapcsolódjunk Hozzá mi is, hogy mindazokra az ajándékokra, amelyekkel meg akar lepni minket, rá tudjunk csodálkozni, és valóban a miénk legyen!


Húsvét 6. vasárnapja

Húsvét 6. vasárnapja

Jézusunk a mai evangéliumban nem csak kér, hanem ígér is. Kéri, hogy ha szeretjük Őt, tartsuk meg parancsait. Fedezzük fel, hogy Isten életünk vezére, az embertárunk pedig Isten képmása. Hogy ehhez erőnk, motivációnk legyen, megígéri, hogy elérkezik az Igazság Lelke, és velünk is marad. Pünkösdre várunk, a Szentlélek eljövetelét készülünk megünnepelni!


© Soproni Szent Imre Római Katolikus Plébánia 2011-2020 Minden jog fenntartva.