Évközi 21. vasárnap

A mai evangéliumban felteszi valaki a kérdést az Úr Jézusnak: "Uram, kevesen vannak, akik üdvözülnek?" Felmerülhet bennünk, hogy vajon miért jutott ez a kérdező eszébe. Talán azért, mert mi is el szoktunk azon gondolkozni, hogy a miénk lesz-e az üdvösség... Üdvözíteni Isten képes. Ő az, aki magához vonz. Ezzel együtt azt mondja a Mester: "Törekedjetek bemenni a szűk kapun, mert mondom nektek, sokan próbálnak majd bejutni, de nem tudnak." Tehát a végcélunk eléréséhez bizony mi is kellünk!

1. Hálás szívvel köszönöm meg minden szolgálattevőnknek és segítőnknek a Szent Imre templom jubileumi ünnepség-sorozatában való közreműködését! Tisztelettel kérjük azokat a segítőket, akik még nem vették át az ünnepi csomagot, hogy a sekrestyében, vagy a plébánia irodájában tegyék meg!

2. A héten keddtől péntekig nem lesznek hétköznapi szentmisék templomainkban.

3. A plébánia irodája a héten kedden és szerdán zárva tart, nyitás augusztus 25-én 15.00 órakor lesz.

4. Szombaton lesz Szent Mónika, a férjes asszonyok és édesanyák védőszentjének ünnepe, ezért a Szent Mónika Imaközösség imaóráját szombaton 19.00 órakor tartjuk a Szent Imre templomban.

5. Hálás szívvel köszönjük meg Kordoss Richárd papnövendék szolgálatát, kívánjuk neki, hogy hivatásának elmélyítésében és tanulmányaiban is tovább tudjon haladni!

További hírek

Évközi 26. vasárnap

Évközi 26. vasárnap

A dúsgazdag és a szegény Lázár példázata egyértelművé teszi számunkra, hogy a földi életünkben dől el örök sorsunk. Szeretnénk Isten Országába jutni. Nem is kérdés: ép eszű ember miért ne szeretne örökké boldog lenni? A kulcsszó a törekvés. Ezt fogja nézni a mi Urunk, amikor számadásra szólít minket. Ismeri a természetünket, a személyiségünket, minden testi-lelki nyavalyánkat. A fókuszkérdés egyértelmű: törekedtél?


Évközi 25. vasárnap

Évközi 25. vasárnap

A hűltlen intézőről szóló jézusi példabeszéd az okosságot emeli ki. Azt a leleményességet, amely kell, hogy párosuljon az Isten iránti hűségünkhöz. Az Ő oldaláról személve ez azt jelenti, hogy tudjunk okosan bánni a földi dolgokkal, a helyén kezelve mindent, az üdvösség szolgálatába állítva. Amint nem így viszonyulunk a pénzhez, a tárgyakhoz, az evilág nyújtotta eszközökhöz, gyengül az Úr iránti hűségünk, mert megosztott lesz a szívünk.


Évközi 24. vasárnap

Évközi 24. vasárnap

A tékozló fiút, az irgalmas atyát és a méltatlankodó testvért jól ismerjük az Úr Jézus legismertebb példabeszédéből. Megszólal itt még valaki, az atyai ház egyik szolgája, aki - miután a kisebbik fiú léha életét hátrahagyta, és visszatért atyjához - elújságolja az otthon maradt testvérnek, hogy "megjött az öcséd, és atyád levágatta a hizlalt borjút, mivel épségben visszakapta őt." A hízlalt borjú a Mennyei Atya végtelen szeretetét jelzi. Rá tudok csodálkozni erre, amikor az életemet sikerül újra Isten felé terelgetnem? Mit szólok ahhoz, ha a környezetemben valaki megtér?


© Soproni Szent Imre Római Katolikus Plébánia 2011-2020 Minden jog fenntartva.