Évközi 20. vasárnap

A mai evangéliumban az úr Jézus így szól: "Azért jöttem, hogy tüzet gyújtsak a földön." Még azt is hozzáteszi, hogy szakadást jött hozni erre a földre. Gyurkovics Tibor: Próba c. verse nagyon is idevág: "Jézus próbakő. / Jézusra mindenkinek választ kell adnia." Kérjük a Szentlélek tüzét, hogy lobbantsa lángra szívünket, és világosítsa meg értelmünket, hogy jó választ adjunk!

1. Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik az elmúlt héten a hittantáborban és a szombati takarításban szabadidejükből áldozva segítettek.

2. Augusztus 15-én (hétfő) Nagyboldogasszony parancsolt ünnepén templomainkban vasárnapi miserendet tartunk.

3. Hétfőn az esti szentmise után a Plébániai Tanácsadó Testület gyűlése lesz a plébánia közösségi termében. Megjelenésükre feltétlenül számítunk!

4. Csütörtökön 16.00-18.00 óra között élelmiszercsomagot osztunk a területünkön élő rászorulóknak. Köszönjük a nekik felajánlott rendszeres adományokat!

5. A Szent Imre templom felszentelésének ezüst jubileumát három kiemelt programmal ünnepeljük:

  • 2022. augusztus 19-én (péntek) 18.00 órakor a templomban Turner Lajos, Kálmán Imre és Németh István atyákkal kerekasztal-beszélgetés lesz „Isten szolgái a Szent Imrében” címmel.
  • 2022. augusztus 20-án (szombat) 16.00 órakor Dr. Veres András megyéspüspök vezetésével és városunk papságával ünnepi hálaadó szentmisét tartunk, melyet szeretetvendégség követ. A szentmisét élőben közvetíti az EWTN Katolikus Televízió (régi nevén Bonum TV). A szentmisére ministránspróbát tartunk pénteken 16.30-kor.
  • 2022. augusztus 20-án (szombat) 20.30 órakor plébániánk Töviskorona zenekarának szolgálatával zenés dicsőítő szentségimádást tartunk, melyet szintén szeretetvendégség követ.

Szívből reméljük, hogy ezek a programok minél többeket megszólítanak, és velünk tartanak a hálaadásban és az ünneplésben!

6. A szombati püspöki szentmise után a plébánia aulájában mindkét templomunk önkénteseit szeretnénk egy ünnepi csomaggal megajándékozni, ezért tisztelettel kérjük azokat, akik karácsonykor szoktak csomagot kapni, hogy szíveskedjenek ezeket átvenni.

7. Plébániánk jubileumára kiadásra kerül egy reprezentatív emlékkönyv, mely betekintést enged a templom építésétől napjainkig a plébánia életébe. Az ünnepre készíttettünk kézműves sört, valamint jubileumi logóval ellátott poharat is. Szombaton a szentmise után és a későbbiekben is kaphatók lesznek mindezek.

—8. A Bencés templom búcsújára várják a Kedves Híveket augusztus 15-én 18.00 órára.

9. A Szent István templom búcsúi szentmiséjét és a városi ünnepséget augusztus 20-án 9.00 órakor tartják a templom előtti téren, szeretettel várják a Kedves Híveket!

További hírek

Pünkösdvasárnap

Pünkösdvasárnap

A Szentlélek eljövetelével elindult Jézus egyháza. Kezdetét veszi a misszió, az igehirdetés. A küldetés mibenléte egyértelmű volt az apostolok számára eddig is, Pünkösd napján megkapták hozzá az erőt és a bátorságot. Akik bérmálkoznak, ugyanezt élhetik át! Akik pedig már a keresztény beavatás teljességében vannak, számukra megerősítés, új lendület a mai nap!


Urunk mennybemenetele

Urunk mennybemenetele

Márk evangéliumának utolsó mondataiban krisztusi küldetést kapnak a tanítványok, rajtuk keresztül pedig minden kor keresztényei. A feladat az evangélium örömének hirdetése. Ez nem megy leszegett fejjel. Mai kutatások szerint az okoseszközök egyre nagyobb mértékű használata egyfajta meggörnyedő testtartást eredményez. És még mennyi minden van, ami befelé, magunkba fordít minket. Az Úr Jézus mennybemenetele az apostolok tekintetét fizikailag is felemelte. Miközben várjuk az Erőt, a Szentlelket, ne felejtsük el, hogy a Mester megmutatta azt az utat, amely a végső célunkhoz vezet!


Húsvét 6. vasárnapja

Húsvét 6. vasárnapja

"Maradjatok meg szeretetemben!" Az Úr Jézus ezt tűzi ki e földi életre célul. Örök távlatként pedig a mennyországba hív meg: "gyümölcsöt hozzatok: maradandó gyümölcsöt!" Az élet viszontagságai ellenére, Jézusba kapaszkodva teljes lehet az örömünk. Milyen jó, hogy a barátai lehetünk, ehhez pedig egyet kér: tartsuk meg a parancsokat!


© Soproni Szent Imre Római Katolikus Plébánia 2011-2020 Minden jog fenntartva.