Évközi 20. vasárnap

A mai evangéliumban az úr Jézus így szól: "Azért jöttem, hogy tüzet gyújtsak a földön." Még azt is hozzáteszi, hogy szakadást jött hozni erre a földre. Gyurkovics Tibor: Próba c. verse nagyon is idevág: "Jézus próbakő. / Jézusra mindenkinek választ kell adnia." Kérjük a Szentlélek tüzét, hogy lobbantsa lángra szívünket, és világosítsa meg értelmünket, hogy jó választ adjunk!

1. Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik az elmúlt héten a hittantáborban és a szombati takarításban szabadidejükből áldozva segítettek.

2. Augusztus 15-én (hétfő) Nagyboldogasszony parancsolt ünnepén templomainkban vasárnapi miserendet tartunk.

3. Hétfőn az esti szentmise után a Plébániai Tanácsadó Testület gyűlése lesz a plébánia közösségi termében. Megjelenésükre feltétlenül számítunk!

4. Csütörtökön 16.00-18.00 óra között élelmiszercsomagot osztunk a területünkön élő rászorulóknak. Köszönjük a nekik felajánlott rendszeres adományokat!

5. A Szent Imre templom felszentelésének ezüst jubileumát három kiemelt programmal ünnepeljük:

  • 2022. augusztus 19-én (péntek) 18.00 órakor a templomban Turner Lajos, Kálmán Imre és Németh István atyákkal kerekasztal-beszélgetés lesz „Isten szolgái a Szent Imrében” címmel.
  • 2022. augusztus 20-án (szombat) 16.00 órakor Dr. Veres András megyéspüspök vezetésével és városunk papságával ünnepi hálaadó szentmisét tartunk, melyet szeretetvendégség követ. A szentmisét élőben közvetíti az EWTN Katolikus Televízió (régi nevén Bonum TV). A szentmisére ministránspróbát tartunk pénteken 16.30-kor.
  • 2022. augusztus 20-án (szombat) 20.30 órakor plébániánk Töviskorona zenekarának szolgálatával zenés dicsőítő szentségimádást tartunk, melyet szintén szeretetvendégség követ.

Szívből reméljük, hogy ezek a programok minél többeket megszólítanak, és velünk tartanak a hálaadásban és az ünneplésben!

6. A szombati püspöki szentmise után a plébánia aulájában mindkét templomunk önkénteseit szeretnénk egy ünnepi csomaggal megajándékozni, ezért tisztelettel kérjük azokat, akik karácsonykor szoktak csomagot kapni, hogy szíveskedjenek ezeket átvenni.

7. Plébániánk jubileumára kiadásra kerül egy reprezentatív emlékkönyv, mely betekintést enged a templom építésétől napjainkig a plébánia életébe. Az ünnepre készíttettünk kézműves sört, valamint jubileumi logóval ellátott poharat is. Szombaton a szentmise után és a későbbiekben is kaphatók lesznek mindezek.

—8. A Bencés templom búcsújára várják a Kedves Híveket augusztus 15-én 18.00 órára.

9. A Szent István templom búcsúi szentmiséjét és a városi ünnepséget augusztus 20-án 9.00 órakor tartják a templom előtti téren, szeretettel várják a Kedves Híveket!

További hírek

Szentháromság vasárnapja

Szentháromság vasárnapja

Az Atya, a Fiú és a Szentlélek ünnepén ünnepeljük a háromságos egy Istent, a szeretetet, amelyből részt kaptunk, az embert, aki képmás, a családot, mely ennek a szeretetközösségnek a képe itt a földön. Ünnepeljük az igazságot, gyönyörködjünk a szépben. Mindezért pedig fakadjon hála a szívünkben, hogy Isten beavatott bennünket ezekbe a titkokba! Nem vagyunk elveszettek: az Atyaisten végtelen szeretete folyományaként testvért, Fiút kaptunk Jézus Krisztusban, a harmadik isteni személy, a Szentlélek pedig vezet bennünket. Persze, ha hagyjuk!


Pünkösdvasárnap

Pünkösdvasárnap

A Szentlélek eljövetelét ünnepeljük Pünkösdkor, az Egyház születésnapját. A kiáradó Lélek a nyitott szíveket keresi. Változást akar bennünk. Azért jön, hogy jótékonyan felkavarjon bennünket. A világ végéig az Egyház éltető lelke marad. Kapcsolódjunk Hozzá mi is, hogy mindazokra az ajándékokra, amelyekkel meg akar lepni minket, rá tudjunk csodálkozni, és valóban a miénk legyen!


Húsvét 6. vasárnapja

Húsvét 6. vasárnapja

Jézusunk a mai evangéliumban nem csak kér, hanem ígér is. Kéri, hogy ha szeretjük Őt, tartsuk meg parancsait. Fedezzük fel, hogy Isten életünk vezére, az embertárunk pedig Isten képmása. Hogy ehhez erőnk, motivációnk legyen, megígéri, hogy elérkezik az Igazság Lelke, és velünk is marad. Pünkösdre várunk, a Szentlélek eljövetelét készülünk megünnepelni!


© Soproni Szent Imre Római Katolikus Plébánia 2011-2020 Minden jog fenntartva.