Évközi 13. vasárnap

Az évközi vasárnapokon az Úr Jézus tanító körútjának egy-egy epizódját halljuk a felolvasott evangéliumokban, ezúttal egy találkozásokat megörökítő részt hallhatunk Lukács evangéliumából. A Mesterrel való találkozás akkor az igazi, hogyha az egész lényünket átjárja. Nem arról van szó, hogy ne törődjünk a földi dolgokkal, hanem arról, hogy mindig legyen előttünk a cél: Isten Országa!

1. Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik a Jézus Szíve ünnep előkészítésében és lebonyolításában tevékenykedtek!

2. A héten hétfőtől péntek délutánig a Szent Imre templom és plébánia lelkigyakorlatnak ad otthont, ezért a szentmisék és az imaórák is elmaradnak, és az iroda is zárva tart. A Jézus Szíve templomban sem lesznek a héten hétköznapi szentmisék.

3. Július 1-jén (péntek) este 18.00 órakor a Szent Imre templomban Hencz Márton diakónus vezetésével a Jézus Szíve Családok szentségimádása lesz.

4. A jövő vasárnap országos gyűjtés lesz a Szentszék javára, előre is köszönjük nagylelkű adományaikat!

5. Szombaton, Sarlós Boldogasszony ünnepén a bánfalvi kolostortemplomban 15.00 órakor városfelajánlási szentmisére várják a Kedves Híveket, a szentmise előtt a templomban rózsafüzér imádság lesz.

6. A jubiláns házaspárok hálaadó szentmiséjére várják a győri Püspökvár udvarába mindazokat, akik idén ünneplik szentségi házasságkötésük 5., 10., 15. stb. évfordulóját. A szeptember 3-án 10.00 órakor kezdődő szentmisére jelentkezni plébániánk irodájában lehet a férj neve, a feleség leánykori neve, valamint a szentségi házasságkötés helye és ideje megadásával. Jelentkezési határidő: 2022. augusztus 5. péntek.

További hírek

Évközi 20. vasárnap

Évközi 20. vasárnap

A mai evangéliumban az úr Jézus így szól: "Azért jöttem, hogy tüzet gyújtsak a földön." Még azt is hozzáteszi, hogy szakadást jött hozni erre a földre. Gyurkovics Tibor: Próba c. verse nagyon is idevág:

"Jézus próbakő. / Jézusra mindenkinek választ kell adnia."

Kérjük a Szentlélek tüzét, hogy lobbantsa lángra szívünket, és világosítsa meg értelmünket, hogy jó választ adjunk!


Évközi 19. vasárnap

Évközi 19. vasárnap

"Ahol a kincsetek, ott a szívetek is!" Földi életünkben igazán művészi feladat a hangsúlyokat, arányokat megtalálni. Eldönteni, hogy mi, vagy ki a fontos. Az Úr Jézus azonban nem csupán értéktárat vonultat fel tanításával, hanem magát az életet. Aki őt választja, még ha bukdácsolva is, de Isten Országa felé tart. Aki benne bízik, még ha néha pislákol is az éberség lángja, szüntelenül tudatában lesz annak, hogy Valaki szereti, és hazavárja!


Évközi 16. vasárnap

Évközi 16. vasárnap

Az evangéliumban Mária és Márta jelenik meg az Úr Jézus körül, egyikük a szolgáló szeretettel, másikuk a figyelmével ajándékozza meg vendégüket. Mindenki jót akar, mégis Márta horkan fel, és kéri számon a Mesteren a testvére kényelmességét, de talán még azon is fennakad, hogy az Úr ezt nem vette észre. Mindkét hozzáállás nagyon fontos: a mindennapi teendők elvégzése, a vendég kiszolgálása, de legalább olyan lényeges kell, hogy legyen a lelki dolgokkal való törődés, a Mester hallgatása is. Ha ez utóbbi elhanyagolódik, hamar köszöbön a méltatlankodás, a belső békétlenség. Ezért érdemes a jobbik részt választani!


© Soproni Szent Imre Római Katolikus Plébánia 2011-2020 Minden jog fenntartva.