Egy padfelújítás margójára

Az alábbiakban a Jézus Szíve templom padfelújításának részleteiről olvashatnak.

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma által kiírt, 2018-as Egyházi támogatások nyertes pályázatai között volt fellelhető plébániánk 11 400 000 Ft-os, a Jézus Szíve templom belső felújításának folytatására benyújtott támogatási igénye is. Ebben a padsorok felújítása (asztalos munka és bútor-restaurálás, valamint a padfűtés korszerűsítése), és székek vásárlása szerepelt. A kért teljes összeget elnyertük, amit kizárólag az előbb említett költségvetési tételekre lehetett felhasználni. Köszönet Kálmán Imre plébános úrnak a pályázat első fázisáért!

A projekt kivitelezése kezdetén az alábbi ötletek, lehetőségek és keretek jelentették a jó és lehetséges megoldás megtalálását:

1. A pályázat adta keretek, melyekhez tartanunk kellett magunkat

2. Műemlékvédelmi szempontok, melyeket a Győri Járási Hivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály határozott meg (ötletként felmerült bennünk új padok készíttetése is, mely még olcsóbb is lett volna, ám ezt nem engedélyezték)

3. A templom esztétikai szempontjai és funkcionális adottságainak javítása

Mindezen szempontokat figyelembe véve nem túl sok mozgásterünk maradt, ráadásul a projekt indítása is késett (elsősorban a plébános-váltás miatt). Istennek legyen hála, mégsem késtünk el a kivitelezéssel, mert 2019 tavaszán kiderült, hogy az eredetileg május végéig szóló befejezési határidőt meghosszabbították. Amíg ezt nem tudtuk, addig komoly tehertételt jelentett ez a határidő is.

A szerződéskötés két vállalkozóval történt, az asztalos- és restaurátori munkákra, valamint a padfűtés korszerűsítésére.

A padok felújításakor az alapkoncepciónk az volt, hogy a korábbi festékréteg eltávolításával a faanyag természetes szépségében tárulhasson fel. Igyekeztünk figyelembe venni a kényelmi szempontokat is, ugyanis a padok közötti távolság (lábtér) egy 165 cm-nél magasabb hívő számára kevésnek bizonyult. Így a főhajóban egy, a két oldalhajóban két-két pad kivételével nyertünk nagyobb helyet. Az oldalsó padsorokban lehet, hogy most talán túl széles közök maradtak, de igyekeztünk lehetőség szerint a legjobban megoldani. Az oldalhajókban a padsorok végén megmaradtak a térdeplők, ha ezeket esztétikai szempontok miatt eltűntetjük, még nagyobbak lettek volna a padok közötti távolságok. A főhajó padsorának végéről pedig azért került ki a térdeplő, mert ott csak egy pad került ki, és szükség volt a megfelelő távolságra. Látvány szempontjából a templomba beérkező hívek számára az látszik így, hogy a padsor befejezett, nem csak vége lett. Esztétikai szempontból fontos volt, valamint a padsorok kiosztásánál is figyelembe kellett venni, hogy az oldalhajókban az első padok előtt nem volt előlap és térdeplő. Szerettük volna ezeket nagyjából egy vonalba állítani, de ez a szürke márvány-burkolat miatt volt lehetetlen. Talán észre sem vették, hogy most mindhárom padsor „normálisan” kezdődik.

A padok alatti dobogók és térdeplők cseréje is alapvető fontosságú volt, hiszen az idők folyamán ezek használódtak el a leginkább.

A munka kezdetén – ahogyan az általában lenni szokott – nem várt körülmények jöttek. Kiderült, hogy a márványburkolat alól kifolyt betont helyenként vágni kellett, mert az új szerkezet nem illeszkedett volna megfelelően. A padokra felhordott konzerváló és színező rétegek a rendkívül magas páratartalom és a kedvezőtlen időjárás miatt nagyon lassan száradtak, talán ez a folyamat nyújtotta meg leginkább a munkát.

A fakonzerváló munkákhoz sikerült hozzákapcsolni a szabadon álló kisebb méretű padok és térdeplők, a papi szék, valamint a templom földszinti nyílászárói belsejének felújítását, mely az esztétikai összképhez nagyban hozzájárult. A hátsó gyóntatószék szúmentesítése is megtörtént. Úgy gondoltam, hogy az összhatáshoz ezek a kiegészítő munkák mindenképpen kellettek, így a pályázat legnagyobb részét (a padfűtés korszerűsítését kivéve) erre költöttük. Székekre már nem futotta.

Ekkor kértem segítséget a Kedves Hívektől. Nagylelkűségük folytán 36 db új széket vásároltunk, felújíttattuk a szentély többi székét. Új, a padokéval megegyező kárpittal vonattuk be a szentély, valamint a templomhajó új székeit, ezen felül 120 db térdelőpárna is készült. Hálásan köszönöm minden templomba járó hívő nevében a támogatók jóságát, valamint a társadalmi munkákban részt vevők idejét, energiáját!

A padfűtés korszerűsítése során a régi, mára elavult és költségesen működő fűtőtesteket az ülőfelület szivacsa alá szerelt, szabályozható ülésfűtésre cseréltük, melynek energia-felhasználása az eddiginek körülbelül egyharmada.

Ahogy mondani szokták: semmi sem tökéletes, és semmi sem örök. Tudjuk, hogy nem lehet mindenkinek mindenben a kedvére tenni. Igyekeztünk e felújítás során mindent megtenni azért, hogy a legszélesebb körben megfelelő munkát tudjunk átadni. Őszintén kívánom, hogy mindnyájunkat, akik betérünk ebbe a templomba, a pozitív összkép öröme hassa át, legyünk az Isten Igéjének hallgatói, tettekre váltói, boldogító ígéreteinek elnyerői!

 

 

További hírek

Szent Imre búcsú 2020.

Szent Imre búcsú 2020.

A Szent Imre templom búcsúját november 5-én, csütörtökön este 18.00 órakor városunk papságával, Ruskó Norbert kerekegyházi plébános úr vezetésével ünnepeljük. Búcsúi szentmisét tartunk november 8-án vasárnap délelőtt 9.00 órakor is Szalai Gábor atya vezetésével. A járványügyi helyzet miatt az ilyenkor szokásos szeretetvendégséget nem tartjuk meg.Bérmálási fényképek

Bérmálási fényképek

A bérmáláson készült valamennyi fotó elérhető és letölthető az alábbi LINKRŐL 2020. november elejéig!


Jó böngészést kívánunk!


© Szent Imre Plébánia 2011-2020 Minden jog fenntartva.