Szent Imre búcsú 2018

Az idei évben immár 21. alkalommal ünnepeltük templomunk és az ifjúság védőszentje, Szent Imre herceg ünnepét.

Az idei évben immár 21. alkalommal ünnepeltük templomunk és az ifjúság védőszentje, Szent Imre herceg ünnepét. Az ünnepi eseménysorozat már november 4-én, vasárnap a 9 órai szentmisével elkezdődött, ahol a híveknek és a meghívott vendégeknek Méry László diakónus tartott szentbeszédet. A mise után valamennyien agapén vehettünk részt, ahol lehetőség volt a finomabbnál finomabb falatok mellett a kötetlen beszélgetésre is.

November 5-én, hétfőn, Szent Imre herceg liturgikus ünnepén az este 6 órakor kezdődő szentmisében tartottuk meg templomunk búcsúját. A szentmisére szép számban érkeztek hívek a környező plébániákról, és az ilyenkor szokásos rend szerint a város papsága is koncelebrált a szertartáson.

A szentmise főcelebránsa Császár István atya, a szombathelyi székesegyház plébánosa volt, aki különleges ajándékkal érkezett hozzánk. Elhozta nekünk az idén boldoggá avatott Brenner János csontereklyéjét, melyet a mise keretében adott át plébániánknak és helyezte el azt az erre előkészített helyre, hogy ezek után mindenki számára lehetővé váljon annak megtekintése. Csaszi atya szentbeszédében is kihangsúlyozta Szent Imre herceg és Boldog Brenner János élete közötti hasonlóságokat és párhuzamokat. Ezek után templomunkra és közösségünkre már nemcsak Szent Imre herceg, de Boldog Brenner János is vigyáz, valamint nekünk híveknek lehetőségünk van arra, hogy mindkettőjük közbenjárásáért imádkozzunk.

Ezúton szeretnénk köszönetet mondani Császár István atyának, Méry László diakónusnak és mindazoknak, akik velünk ünnepelték templomunk búcsúját és jelenlétükkel megtisztelték plébániánkat!

Külön köszönetet mondunk azoknak, akik munkájukkal vagy egyéb módon hozzájárultak a búcsú előkészítéséhez, szervezéséhez, lebonyolításához. Isten áldása kísérje őket!

További hírek


Hálaadási ima és litánia

Hálaadási ima és litánia

Az alábbiakban István atya 2020. év végi hálaadáskor végzett imádságát, valamint az isteni gondviselésről szóló litániát olvashatják.


Köszönet a helytállásért

Köszönet a helytállásért

December 23-án délelőtt megajándékoztuk a soproni mentőállomás, valamint a kórház intenzív osztályának dolgozóit, megköszönve a járványhelyzetben végzett áldozatos, kitartó munkájukat!


© Szent Imre Plébánia 2011-2020 Minden jog fenntartva.