Nagyböjt 3. vasárnapja

A mai evangéliumi szakaszban arról olvashatunk, hogy az Úr Jézus kiűzi a kufárokat a jeruzsálemi templomból. Vásárcsarnokká tették. Mintha Istent fokozatosan kiszorították volna. A Mester, amikor testének templomáról beszélt, azt mondta, hogy három nap alatt felépíti. Mi egy egész nagyböjtöt kaptunk, hogy a keresztségünk révén a Szentlélek templomává lett testünket rendbe hozzuk. Elsősorban nem a kilókról van szó, hanem mindazokról a bűnökről, amellyel "vásárcsarnokká" tettük. Az lenne az igazi, ha a rendrakás után minél tovább a Szentléleké lennénk!

1. Hálásan köszönjük a Kedves Híveknek a katolikus iskolák javára adott 228860 Ft adományát!

2. A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia a 2021. március 5-én kelt közleményében felelős és körültekintő magatartásra buzdít a liturgiákon és egyéb imádságokon való részvétel esetén. Plébániánkon egyelőre a liturgikus rend, valamint az irodai nyitvatartás változatlan marad. Tisztelettel kérünk mindenkit a megfelelő maszkhasználatra, a bejáratnál történő kézfertőtlenítésre, valamint a 1,5-2 méteres védőtávolság megtartására.

3 .Az első bérmálási felkészítőt a járványügyi előírások betartása mellett a plébánián tartjuk szombaton 9.00-12.00 óráig. Szeretettel várjuk a bérmálásra jelentkezetteket!

4. Újból lehetőséget biztosítunk a Kedves Híveknek a húsvéti szentgyónás elvégzésére a Szent Imre Plébánia közösségi termeiben március 13-án szombaton 15.00-17.00 óráig. Ezúttal is Dr. Németh Gábor atya lesz segítségemre, hálásan köszönöm szolgálatát!

5. Az országosan meghirdetett gyűjtőakció keretében plébániánk karitász csoportja szeretettel várja tartós élelmiszer felajánlásaikat a jövő vasárnapig a sekrestyébe, illetve a plébánia aulájába. A csomagokat a húsvét előtti időszakban osztjuk majd szét. Hálásan köszönjük nagylelkűségüket!

További hírek

Húsvét 3. vasárnapja

Húsvét 3. vasárnapja

A mai evangélium visszakalauzol bennünket húsvét estéjére. A Feltámadott belép a tanítványokhoz e szavakkal: Békesség veletek! Miután megmutatta a sebeit, enni kért, hogy bebizonyítsa, nem szellemet látnak. Ezek után következnek a szavak. Tanítás, amely már a jövő felé tereli őket. Olyan táplálék, amely túlmutat a földi ételen. Az Atya ígéretének - a Szentléleknek - kiárasztása pedig kifejezi, hogy Isten a világ végéig gondját akarja viselni megváltott népének. A bőrünkön érezhetjük mindezek valóságát, melyre csak válaszolnunk kell(ene).


Az isteni irgalmasság vasárnapja

Az isteni irgalmasság vasárnapja

Az irgalmasság több, mint megbocsátás. Isten egyik alaptulajdonsága, amely számunkra erkölcsi erény lett, keresztény létünk központja. "Legyetek irgalmasok, amint Atyátok is irgalmas!" Az Úr Jézus felhív bennünket az elfogadás, a szeretet, a megbocsátás, a szolidaritás útjára. Szívéből sugárzik mindez. Kövessük Őt, hiszen Ő az út, az igazság és az élet!


Húsvétvasárnap, Urunk feltámadása

Húsvétvasárnap, Urunk feltámadása

Legnagyobb ünnepünkön, Jézus Krisztus feltámadásának napján szemléljük mindnyájan a bennünket végeletekig szerető Istent, aki minden gyarlóságunk ellenére kitárta a menny kapuját. Az életünk megoldása a feltámadás: tisztán látszik a jövőnk, hiszen megnyílt az út közvetlenül Istenhez. Senki és semmi nem szakíthat el bennünket ettől a szeretettől. Ez minden földi problémánál, járványnál, szeretetlenségnél erősebb! Lehet, hogy néha arra van szükségünk, hogy a tények fejbe vágjanak bennünket. Jézus feltámadt, és mi is fel fogunk!


© Soproni Szent Imre Római Katolikus Plébánia 2011-2020 Minden jog fenntartva.