Képgalériák


2021. 02. 28 - Nagyböjt 2. vasárnapja

2021. 02. 28 - Nagyböjt 2. vasárnapja

+26 fénykép

Nagyböjt 2. Vasárnapján, az Evangéliumban Jézus megmutatta isteni dicsőségét, amit az apostolok akkor még nem érthettek. Húsvétnak és a feltámadásnak kellett eljönnie ahhoz, hogy világossá váljon számukra, miben is volt részük a Tábor-hegyen. Legyen a mi célunk is az, hogy eljussunk a mennyei dicsőségbe!


2021. 02. 07. - Évközi 5. vasárnap

2021. 02. 07. - Évközi 5. vasárnap

+23 fénykép

A mai Evangéliumban Jézus folytatja a tanítást és gyógyítást Kafarnaumban. Sokakból kiűzte a gonosz lelkeket, emiatt az emberek hittek Benne és követték Őt. Jézus és tanítványai azonban útra keltek, más városokba is eljutottak, ahol szintén hirdették az Örömhírt. Ez a mi küldetésünk is, hogy menjünk el az egész világra, és adjuk hírül mindenkinek, hogy az Isten szeret minket!


2021. 01 .31 - Évközi 4. vasárnap

2021. 01 .31 - Évközi 4. vasárnap

+32 fénykép

Az évközi 4. Vasárnap evangéliumában Jézus megtisztít egy gonosz lélektől megszállt embert. Mindannyiuk életében előfordult már, hogy ismerve a jót mégis a rossz mellett döntünk. Ilyenkor azt mondjuk “belénk bújt a kisördög”. Jézusnak hatalma van a gonosz lélek felett is, ezért bátran hívjuk Őt segítségül!  


2021. 01. 24 - Évközi 3. vasárnap

2021. 01. 24 - Évközi 3. vasárnap

+40 fénykép

Isten Igéjének vasárnapján István atya az oltáron központi helyre helyezte az evangéliumos könyvet, és a prédikációban is kiemelte a Szentírás olvasásának fontosságát. Az Evangéliumban a tanítványok meghívásáról hallottunk, akik közül négyen, András, Péter, János és Jakab halászok voltak. Jézus emberek halászaivá tette őket, és nekünk is ez a küldetésünk, hogy minél többeket vezessünk el az Egyházba.


2021. 01. 17 - Évközi 2. vasárnap

2021. 01. 17 - Évközi 2. vasárnap

+20 fénykép

Miután Keresztelő János bemutatta az Isten Bárányát, a nép ezentúl Jézust kezdte követni. Az Ő tanítását hallgatva mellé szegődtek első tanítványai, az apostolok, akiknek a példájuk nyomán családtagjaink, barátaink, ismerőseink minket is megszólítanak, hogy tartozzunk Krisztushoz, és az Ő Egyházához. Akár kicsik, akár nagyok vagyunk, nekünk is ez a küldetésünk: minél több embert meghívjunk ebbe a közösségbe, és életünkkel, példánkkal tegyünk tanúságot Krisztusba vetett hitünkről.


2020. 12. 25 - Karácsony

2020. 12. 25 - Karácsony

+39 fénykép

Karácsony ünnepén szentmisében köszöntöttük a hozzánk érkező Kisded Jézust. Az Ő jászolban fekvő szobra központi helyre került a templomban. Éppen így kell tennünk a mi életünkben is: Őt helyezni a középpontba!


2020. 12. 06 - Advent 2. vasárnapja

2020. 12. 06 - Advent 2. vasárnapja

+28 fénykép

Advent második vasárnapján Márk evangélista Keresztelő Jánosról írt, aki előkészítette az utat Jézus Krisztus előtt! Az adventi időszakban nekünk is elő kell készíteni a lelkünket Jézus eljövetelére!


2020. 11. 15 - Évközi 33. vasárnap

2020. 11. 15 - Évközi 33. vasárnap

+21 fénykép

Gábor atya a 2 magocska történetén keresztül magyarázta el a gyerekeknek az evangéliumot. Ezzel a kis történettel arra hívta fel a figyelmet, hogy örülni kell a kapott adottságoknak, képességeknek, és dolgozni azon, hogy mindig újabb képességeket szerezzünk magunknak, amivel megajándékozunk másokat! Juli a legkisebbekkel Árpád-házi Szent Erzsébet életét ismertette meg, akinek a jövő héten lesz az emléknapja. Elbeszélése során a gyermekek hallhattak a szenthez kötődő legendákról, a rózsacsoda történetét pedig kiszínezhették, kivághatták, és hazavihették magukkal otthonaikba.


2020. 11. 09. - Évközi 32. vasárnap

2020. 11. 09. - Évközi 32. vasárnap

+21 fénykép

István atya a gyerekekkel a szentmisén megbeszélte, milyen fontos, hogy előre gondoskodjunk, hogy legyen nálunk, mint az okos szüzeknél, tartalékban szeretet, az elesettek felé támogatás, megértés, hit. Mindig előre legyünk imádsággal, jó cselekedettel, mert utólag már nem tudjuk pótolni.


© Soproni Szent Imre Római Katolikus Plébánia 2011-2020 Minden jog fenntartva.