Kerülj beljebb! – Missziós év a soproni Szent Imre Plébánián

2019. május 11 - 2020. szeptember 6-ig MISSZIÓS ÉV a Szent Imre Plébánián!

A 2020-ban Budapesten megrendezésre kerülő Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus szimbóluma, a Missziós kereszt több, mint egy éve járja a Kárpát-medence különböző plébániáit, hogy a templomokban felállítva egybegyűjtse a híveket, segítsen a Kongresszusra való méltó felkészülésben. A lelki készületen van a hangsúly, hiszen nem egy nagy, egyhetes fesztiválra, külsőséges parádéra várunk, hanem valami többre, kinek-kinek hozzon el valami újat, megújulást a hitében, reményt a jövőben, növekedést a szeretetben. A katolikus hívő számára mindezen vágyak alapja a szentmise, találkozás Jézus Krisztussal az Oltáriszentségben.

A soproni Szent Imre Plébánián május második hétvégéjén fogadtuk a Missziós keresztet. Mi sem fesztivált szerveztünk, noha voltak benne „látványos” elemek is. Célunk az volt, hogy szolgáljunk. Szolgáljuk egymást, azokat, akik eljönnek, leborulnak a kereszt előtt, leteszik a megváltás eszközévé nemesült jel, a kereszt elé gondjaikat, családjukért, környezetükért, hazájukért fohászkodnak, kérjék a magyar szentek és boldogok közbenjárását. Lelki elmozdulások nyilván mindannyiunkban indultak. Még az is lehet, hogy megterhelő irányban, hiszen elcsendesedve, Istenre figyelve, önmagunkba tekintve előjönnek vakfoltjaink, gyengeségeink, amiket szemlélve talán egyszerűbb is azt mondani, hogy nem tudok rajtuk változtatni. Minden bizonnyal azonban a legtöbbeket pozitívan érintett ez a hétvége, sokak lelkébe békesség, erő, remény, az isteni szeretet megtapasztalása költözött. Így a gyengeség is más. Egységben szemlélve önmagunkat, rá kell döbbennünk arra, hogy szerethetők vagyunk, hiszen Isten szeret minket.

A szentmisék, melyek mindegyikén megtelt a templom, ráirányították figyelmünket hitünk központi titkára, az Eucharisztiára. Találkozás, új erő, reménység, pozitív egyház-élmény: reméljük, hogy mindezek nemcsak nosztalgikus gondolatok, hanem a jövőnk!

Az előadásokon egyházunk sokszínűségét tapasztalhattuk meg. Közösségteremtő erő, szentjeink életpéldája, egy ötvösművész bronzba kalapácsolt hitvallása. Az Egyház mi vagyunk. Teremthetünk krisztusi közösséget, törekedhetünk az életszentségre, Istentől kapott talentumainkat az Ő szolgálatába is állíthatjuk.

Közösségek jöttek-mentek, imádkoztak, énekeltek. Istent dicsőítették. Virrasztottak, töltötték a lelki akkumulátorokat. Eljöttek az idei elsőáldozók, elhozták szüleiket, nagyszüleiket is. Körülnéztünk, örültünk egymásnak. Az Oltáriszentség vonz: sokak megállapítása, még többek megtapasztalása ez.

Összegyűlt a város papsága, szombaton együtt énekeltük a hívekkel a zsolozsmát, megyéspüspök úrral imádkoztunk az esti szentségimádáson, majd a szentmisén. Kegyelmi pillanatokat élhettünk át.

Megmozdult a plébánia minden tettre kész segítője: a kicsiktől a fiatalokon át az idősebbekig, mindenki helytállt valamiben. Ez nem csupán önkéntesség, hanem a másik emberben Isten szolgálata. A köszönet szavakkal való kifejezése vajmi kevés, az igazi elismerést mindnyájan az Úrtól kapjuk meg.

A közösség új lelkipásztoraként az elmúlt hónapokban igyekeztem nyitott szívvel és szemmel tekinteni a hívekre, így adta magát a lehetőség: az Eucharisztikus Kongresszusig van még egy bő évünk, plébániai közösségünk lelki megújulására MISSZIÓS ÉVET hirdettem. Arra gondoltam, hogy jelentse ez közösségünk minden tagja számára annak lehetőségét, hogy egyéni, belső lelki életünket, a tudatosan megélt keresztény mivoltunkat, valamint az imádságban Istennel való elmélyülésünket megújítsuk. Közösségeink számára pedig teremtse meg ez az év a nyitottság, a befogadás, a béke és a krisztusi szeretetben való növekedés lehetőségét. A missziós év mottójául a szép, régi mondást választottam: Kerülj beljebb! A nyitottságot, szíves látást és az elmélyülésben való egyéni és közösségi növekedést egyaránt jelentheti. Hogy mivel töltjük meg ezt az évet? Még nem tudom, de azt igen, hogy a Missziós kereszt fogadásából fakadó lelki élmények alapozhatják meg!

Németh István plébános

 

További hírek


Hálaadási ima és litánia

Hálaadási ima és litánia

Az alábbiakban István atya 2020. év végi hálaadáskor végzett imádságát, valamint az isteni gondviselésről szóló litániát olvashatják.


Köszönet a helytállásért

Köszönet a helytállásért

December 23-án délelőtt megajándékoztuk a soproni mentőállomás, valamint a kórház intenzív osztályának dolgozóit, megköszönve a járványhelyzetben végzett áldozatos, kitartó munkájukat!


© Szent Imre Plébánia 2011-2020 Minden jog fenntartva.